Overzicht
Engels naar Nederlands:   Meer gegevens...
  1. snap frames:


Engels

Uitgebreide vertaling voor snap frames (Engels) in het Nederlands

snap frames:

snap frames [the ~] zelfstandig naamwoord

  1. the snap frames (clasp locks; latches; clasp fastenings)
    knipsluitingen; de knippen; knipsloten
  2. the snap frames (latches; clasp locks; clasp fastenings)
    de knipbeugels

Vertaal Matrix voor snap frames:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
knipbeugels clasp fastenings; clasp locks; latches; snap frames
knippen clasp fastenings; clasp locks; latches; snap frames
knipsloten clasp fastenings; clasp locks; latches; snap frames
knipsluitingen clasp fastenings; clasp locks; latches; snap frames
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
knippen cut; cut back; cut off; pare; prune; style someone's hair; trim

Verwante vertalingen van snap frames