Engels

Uitgebreide vertaling voor step in (Engels) in het Nederlands

step in:

to step in werkwoord (steps in, stepped in, stepping in)

 1. to step in (interfere; intervene; blend; )
  bemoeien; mengen; inmengen
  • bemoeien werkwoord (bemoei, bemoeit, bemoeide, bemoeiden, bemoeid)
  • mengen werkwoord (meng, mengt, mengde, mengden, gemengd)
  • inmengen werkwoord (meng in, mengt in, mengde in, mengden in, ingemengd)
 2. to step in (interfere; intervene; mediate; )
  interfereren; interveniëren; tussenkomen; ingrijpen; interrumperen; bemiddelen; tussenbeide komen
  • interfereren werkwoord (interfereer, interfereert, interfereerde, interfereerden, geïnterfereerd)
  • interveniëren werkwoord (interveniëer, interveniëert, interveniëerde, interveniëerden, geïnterveniëerd)
  • tussenkomen werkwoord (kom tussen, komt tussen, kwam tussen, kwamen tussen, tussengekomen)
  • ingrijpen werkwoord (grijp in, grijpt in, greep in, grepen in, ingegrepen)
  • interrumperen werkwoord (interrumpeer, interrumpeert, interrumpeerde, interrumpeerden, geïnterrumpeerd)
  • bemiddelen werkwoord (bemiddel, bemiddelt, bemiddelde, bemiddelden, bemiddeld)
  • tussenbeide komen werkwoord (kom tussenbeide, komt tussenbeide, kwam tussenbeide, kwamen tussenbeide, tussenbeide gekomen)

Conjugations for step in:

present
 1. step in
 2. step in
 3. steps in
 4. step in
 5. step in
 6. step in
simple past
 1. stepped in
 2. stepped in
 3. stepped in
 4. stepped in
 5. stepped in
 6. stepped in
present perfect
 1. have stepped in
 2. have stepped in
 3. has stepped in
 4. have stepped in
 5. have stepped in
 6. have stepped in
past continuous
 1. was stepping in
 2. were stepping in
 3. was stepping in
 4. were stepping in
 5. were stepping in
 6. were stepping in
future
 1. shall step in
 2. will step in
 3. will step in
 4. shall step in
 5. will step in
 6. will step in
continuous present
 1. am stepping in
 2. are stepping in
 3. is stepping in
 4. are stepping in
 5. are stepping in
 6. are stepping in
subjunctive
 1. be stepped in
 2. be stepped in
 3. be stepped in
 4. be stepped in
 5. be stepped in
 6. be stepped in
diverse
 1. step in!
 2. let's step in!
 3. stepped in
 4. stepping in
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor step in:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
mengen alloying; blending; diluting; melting; mingling; mix; mixing; smelting
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bemiddelen butt in; come between; intercede; interfere; interrupt; intervene; mediate; step in mediate; negociate; negotiate
bemoeien blend; interfere; intervene; mind; mix; step in; stir together
ingrijpen butt in; come between; intercede; interfere; interrupt; intervene; mediate; step in dive in; fall to; seize; serve oneself; take
inmengen blend; interfere; intervene; mind; mix; step in; stir together
interfereren butt in; come between; intercede; interfere; interrupt; intervene; mediate; step in
interrumperen butt in; come between; intercede; interfere; interrupt; intervene; mediate; step in break in; butt in; intercede; interrupt
interveniëren butt in; come between; intercede; interfere; interrupt; intervene; mediate; step in
mengen blend; interfere; intervene; mind; mix; step in; stir together alloy; blend; mix; stir together
tussenbeide komen butt in; come between; intercede; interfere; interrupt; intervene; mediate; step in
tussenkomen butt in; come between; intercede; interfere; interrupt; intervene; mediate; step in mediate; negociate; negotiate
- deputise; deputize; interfere; interpose; intervene; substitute
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- intervene

Synoniemen voor "step in":


Verwante definities voor "step in":

 1. act as a substitute1
 2. get involved, so as to alter or hinder an action, or through force or threat of force1

Verwante vertalingen van step in