Engels

Uitgebreide vertaling voor strengthening (Engels) in het Nederlands

strengthening:

strengthening [the ~] zelfstandig naamwoord

 1. the strengthening (consolidation; reinforcement; amplification; )
  de consolidatie; de versterking; de versteviging; de verharding

strengthening bijvoeglijk naamwoord

 1. strengthening
  versterkend

Vertaal Matrix voor strengthening:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
consolidatie affirmation; amplification; confirmation; consolidation; fortification; intensification; reinforcement; strengthening consolidation
verharding affirmation; amplification; confirmation; consolidation; fortification; intensification; reinforcement; strengthening
versterking affirmation; amplification; confirmation; consolidation; fortification; intensification; reinforcement; strengthening enrichment; expansion; fortification; growth; increase; rise
versteviging affirmation; amplification; confirmation; consolidation; fortification; intensification; reinforcement; strengthening
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
versterkend strengthening

Verwante woorden van "strengthening":


Synoniemen voor "strengthening":


Antoniemen van "strengthening":


Verwante definities voor "strengthening":

 1. the act of increasing the strength of something1
 2. becoming stronger1

Wiktionary: strengthening

strengthening
noun
 1. het versterken

strengthening vorm van strengthen:

to strengthen werkwoord (strengthens, strengthened, strengthening)

 1. to strengthen (intensify; amplify; invigorate; )
  versterken; intensiveren; aanscherpen; toespitsen; verhevigen
  • versterken werkwoord (versterk, versterkt, versterkte, versterkten, versterkt)
  • intensiveren werkwoord (intensiveer, intensiveert, intensiveerde, intensiveerden, geïntensiveerd)
  • aanscherpen werkwoord
  • toespitsen werkwoord (spits toe, spitst toe, spitste toe, spitsten toe, toegespitst)
  • verhevigen werkwoord (verhevig, verhevigt, verhevigde, verhevigden, verhevigd)
 2. to strengthen (reinforce; intensify; become stronger)
  versterken; sterker worden; sterken
  • versterken werkwoord (versterk, versterkt, versterkte, versterkten, versterkt)
  • sterker worden werkwoord (word sterker, wordt sterker, werd sterker, werden sterker, sterker geworden)
  • sterken werkwoord (sterk, sterkt, sterkte, sterkten, gesterkt)
 3. to strengthen (reinforce; fortify)
  sterker maken
  • sterker maken werkwoord (maak sterker, maakt sterker, maakte sterker, maakten sterker, sterker gemaakt)

Conjugations for strengthen:

present
 1. strengthen
 2. strengthen
 3. strengthens
 4. strengthen
 5. strengthen
 6. strengthen
simple past
 1. strengthened
 2. strengthened
 3. strengthened
 4. strengthened
 5. strengthened
 6. strengthened
present perfect
 1. have strengthened
 2. have strengthened
 3. has strengthened
 4. have strengthened
 5. have strengthened
 6. have strengthened
past continuous
 1. was strengthening
 2. were strengthening
 3. was strengthening
 4. were strengthening
 5. were strengthening
 6. were strengthening
future
 1. shall strengthen
 2. will strengthen
 3. will strengthen
 4. shall strengthen
 5. will strengthen
 6. will strengthen
continuous present
 1. am strengthening
 2. are strengthening
 3. is strengthening
 4. are strengthening
 5. are strengthening
 6. are strengthening
subjunctive
 1. be strengthened
 2. be strengthened
 3. be strengthened
 4. be strengthened
 5. be strengthened
 6. be strengthened
diverse
 1. strengthen!
 2. let's strengthen!
 3. strengthened
 4. strengthening
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor strengthen:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanscherpen acumilate; amplify; deepen; fortify; intensify; invigorate; strengthen accentuate; sharpen
intensiveren acumilate; amplify; deepen; fortify; intensify; invigorate; strengthen
sterken become stronger; intensify; reinforce; strengthen seek refuge in
sterker maken fortify; reinforce; strengthen
sterker worden become stronger; intensify; reinforce; strengthen
toespitsen acumilate; amplify; deepen; fortify; intensify; invigorate; strengthen
verhevigen acumilate; amplify; deepen; fortify; intensify; invigorate; strengthen
versterken acumilate; amplify; become stronger; deepen; fortify; intensify; invigorate; reinforce; strengthen
- beef up; fortify; tone; tone up

Verwante woorden van "strengthen":


Synoniemen voor "strengthen":


Antoniemen van "strengthen":


Verwante definities voor "strengthen":

 1. give a healthy elasticity to1
 2. gain strength1
  • His body strengthened1
 3. make strong or stronger1
  • This exercise will strengthen your upper body1
  • strengthen the relations between the two countries1

Wiktionary: strengthen

strengthen
verb
 1. to make strong or stronger
 2. to animate
 3. to augment
strengthen
verb
 1. sterker maken
 2. iets steviger maken