Engels

Uitgebreide vertaling voor sure (Engels) in het Nederlands

sure:

sure bijvoeglijk naamwoord

 1. sure (absolutely; indeed)
  zeker; beslist; ongetwijfeld; vast en zeker; geheid
 2. sure (undoubtedly; indeed)
  ongetwijfeld; zeker; vast en zeker; welzeker; waarachtig; beslist; voorzeker; heus; gewis; geheid; waarlijk
 3. sure (unconditional; definitely; absolutely; )
  onvoorwaardelijk; absoluut; zeker; pertinent; vaststaand; volstrekt; vast en zeker; ten enenmale
 4. sure (sure and certain; certain; certainly; )
  beslist; zeker; absoluut; stellig; ronduit
 5. sure (yes)
  ja
  • ja bijvoeglijk naamwoord
 6. sure (really; effectively; real; )
  effectief; reëel; werkelijk; metterdaad; warempel; echt; heus; waarachtig; waar
 7. sure (irrefutable; indisputable; conclusive; incontrovertible; assured)
  onweerlegbaar; vast en zeker

Vertaal Matrix voor sure:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
echt consummation of marriage; marital state; marital union; marriage; matrimonial band; matrimony; wedlock
waar articles; business; commerce; commodities; commodity; goods; items; merchandise; produce; stuff; things; trade; ware; wares
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
absoluut absolute; absolutely; certain; certainly; definitely; final; indisputable; of course; positive; positively; sure; sure and certain; unconditional; undoubted thorough
beslist absolutely; certain; certainly; indeed; of course; positive; positively; sure; sure and certain; undoubted; undoubtedly actually; bold; brisk; certainly; courageous; decided; decisive; definitely; determined; factually; firm; genuinely; indeed; most certainly; really; resolute; surely; truly; truthfully
echt effectively; in fact; indeed; real; really; sure; sure enough actual; every inch; genuine; in heart and soul; in truth; indeed; it's true; real; really; serious; straight; to be sure; truly; unadulterated
effectief effectively; in fact; indeed; real; really; sure; sure enough effective; efficient
geheid absolutely; indeed; sure; undoubtedly actually; certainly; definitely; factually; genuinely; indeed; really; surely; truly; truthfully
gewis indeed; sure; undoubtedly actually; certainly; definitely; factually; genuinely; indeed; really; surely; truly; truthfully
heus effectively; in fact; indeed; real; really; sure; sure enough; undoubtedly actual; actually; certainly; definitely; factually; genuine; genuinely; in truth; indeed; it's true; real; really; surely; to be sure; truly; truthfully
onvoorwaardelijk absolute; absolutely; certain; certainly; definitely; final; indisputable; positive; sure; unconditional; undoubted
onweerlegbaar assured; conclusive; incontrovertible; indisputable; irrefutable; sure indisputable
pertinent absolute; absolutely; certain; certainly; definitely; final; indisputable; positive; sure; unconditional; undoubted
reëel effectively; in fact; indeed; real; really; sure; sure enough actually; certainly; definitely; factually; genuinely; indeed; realistic; really; surely; truly; truthfully
stellig certain; certainly; of course; positive; positively; sure; sure and certain; undoubted actually; certainly; definitely; factually; genuinely; indeed; really; surely; truly; truthfully
vaststaand absolute; absolutely; certain; certainly; definitely; final; indisputable; positive; sure; unconditional; undoubted definite; established; final
volstrekt absolute; absolutely; certain; certainly; definitely; final; indisputable; positive; sure; unconditional; undoubted absolutely; awfully; completely; fully; outright; terribly; totally; utter; utterly
waar effectively; in fact; indeed; real; really; sure; sure enough exact; precise; right; true; truethfull; veritable
waarachtig effectively; in fact; indeed; real; really; sure; sure enough; undoubtedly actually; certainly; definitely; factually; genuinely; indeed; really; sure enough; surely; true; truly; truthfully; veritable
werkelijk effectively; in fact; indeed; real; really; sure; sure enough actual; actually; as a matter of fact; genuine; in fact; in truth; indeed; it's true; real; really; to be sure; true; truly; veritable
zeker absolute; absolutely; certain; certainly; definitely; final; indeed; indisputable; of course; positive; positively; sure; sure and certain; unconditional; undoubted; undoubtedly actually; apparently; certainly; certainly yes; definitely; factually; genuinely; indeed; naturally; obviously; of course; positively; really; surely; to be sure; truly; truthfully; without doubt
- certain; indisputable; trusted
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
metterdaad effectively; in fact; indeed; real; really; sure; sure enough actual; indeed
ongetwijfeld absolutely; indeed; sure; undoubtedly
ronduit certain; certainly; of course; positive; positively; sure; sure and certain; undoubted blatant; blunt; bluntly; clean; direct; downright; fair; forthright; frank; frankly; frontal; genially; genuine; honest; open; openly; outright; outspoken; plain; plain-spoken; readily; serious; sheer; sincere; straight; straightforward
voorzeker indeed; sure; undoubtedly actually; certainly; definitely; factually; genuinely; indeed; really; surely; truly; truthfully
waarlijk indeed; sure; undoubtedly actually; certainly; certainly yes; definitely; factually; genuinely; indeed; positively; really; surely; truly; truthfully
warempel effectively; in fact; indeed; real; really; sure; sure enough
welzeker indeed; sure; undoubtedly actually; certainly; definitely; factually; genuinely; indeed; really; surely; truly; truthfully
- certainly; for certain; for sure; sure as shooting; sure enough; surely
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
ja indeed; yes
waar where
- certain
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
ja sure; yes
ten enenmale absolute; absolutely; certain; certainly; definitely; final; indisputable; positive; sure; unconditional; undoubted
vast en zeker absolute; absolutely; assured; certain; certainly; conclusive; definitely; final; incontrovertible; indeed; indisputable; irrefutable; positive; sure; unconditional; undoubted; undoubtedly actually; certainly; definitely; factually; genuinely; indeed; really; surely; truly; truthfully

Verwante woorden van "sure":


Synoniemen voor "sure":


Antoniemen van "sure":


Verwante definities voor "sure":

 1. exercising or taking care great enough to bring assurance1
  • be sure to lock the doors1
 2. impossible to doubt or dispute1
  • indisputable (or sure) proof1
 3. having or feeling no doubt or uncertainty; confident and assured1
  • was sure (or certain) she had seen it1
  • was very sure in his beliefs1
  • sure of her friends1
 4. certain to occur; destined or inevitable1
  • sudden but sure regret1
  • he is sure to win1
 5. reliable in operation or effect1
  • a sure way to distinguish the two1
  • wood dust is a sure sign of termites1
 6. physically secure or dependable1
  • a sure footing1
  • was on sure ground1
 7. certain not to fail1
  • a sure hand on the throttle1
 8. infallible or unfailing1
  • a sure (or true) sign of one's commitment1
 9. (of persons) worthy of trust or confidence1
  • a sure (or trusted) friend1
 10. definitely or positively (`sure' is sometimes used informally for `surely')1
  • they sure smell good1
  • sure he'll come1

Wiktionary: sure

sure
adjective
 1. certain, reliable
sure
 1. een bevestiging die alle onzekerheid ontkent
adjective
 1. waaraan niet getwijfeld hoeft te worden

Cross Translation:
FromToVia
sure safe; veilig; zeker; goedaardig; ongevaarlijk; behouden; geborgen; betrouwbaar; vertrouwd; bona fide; gewis; stellig; vast; vaststaand; verzekerd; wis sûrdont on ne douter pas ; certain ; indubitable ; vrai.

Verwante vertalingen van sure