Overzicht
Engels naar Nederlands:   Meer gegevens...
 1. think out:


Engels

Uitgebreide vertaling voor think out (Engels) in het Nederlands

think out:

to think out werkwoord (thinks out, thought out, thinking out)

 1. to think out (think it over; consider; regard)
  beschouwen; overwegen; overdenken; afwegen
  • beschouwen werkwoord (beschouw, beschouwt, beschouwde, beschouwden, beschouwd)
  • overwegen werkwoord (overweeg, overweegt, overwoog, overwogen, overwogen)
  • overdenken werkwoord (overdenk, overdenkt, overdacht, overdachten, overdacht)
  • afwegen werkwoord (weeg af, weegt af, woog af, wogen af, afgewogen)
 2. to think out (think over)
  doordenken
  • doordenken werkwoord (denk door, denkt door, dacht door, dachten door, doorgedacht)

Conjugations for think out:

present
 1. think out
 2. think out
 3. thinks out
 4. think out
 5. think out
 6. think out
simple past
 1. thought out
 2. thought out
 3. thought out
 4. thought out
 5. thought out
 6. thought out
present perfect
 1. have thought out
 2. have thought out
 3. has thought out
 4. have thought out
 5. have thought out
 6. have thought out
past continuous
 1. was thinking out
 2. were thinking out
 3. was thinking out
 4. were thinking out
 5. were thinking out
 6. were thinking out
future
 1. shall think out
 2. will think out
 3. will think out
 4. shall think out
 5. will think out
 6. will think out
continuous present
 1. am thinking out
 2. are thinking out
 3. is thinking out
 4. are thinking out
 5. are thinking out
 6. are thinking out
subjunctive
 1. be thought out
 2. be thought out
 3. be thought out
 4. be thought out
 5. be thought out
 6. be thought out
diverse
 1. think out!
 2. let's think out!
 3. thought out
 4. thinking out
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor think out:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afwegen considering
overwegen considering
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afwegen consider; regard; think it over; think out assess; calculate; consider; estimate; think over; weigh; weigh carefully; weigh out
beschouwen consider; regard; think it over; think out contemplate; meditate on; muse on; ponder on; reflect on
doordenken think out; think over
overdenken consider; regard; think it over; think out consider; contemplate; meditate on; muse on; ponder on; reflect on; think over
overwegen consider; regard; think it over; think out consider; deliberate; discuss; have a conference; hold session; meet; reflect; think it over; think over

Synoniemen voor "think out":


Verwante definities voor "think out":

 1. consider carefully and rationally1

Verwante vertalingen van think out