Overzicht


Engels

Uitgebreide vertaling voor throw light on (Engels) in het Nederlands

throw light on:

to throw light on werkwoord (throws light on, threw light on, throwing light on)

 1. to throw light on (elucidate; clarify; exemplify; )
  verklaren; toelichten; ophelderen; verduidelijken; verhelderen; belichten; accentueren; opklaren
  • verklaren werkwoord (verklaar, verklaart, verklaarde, verklaarden, verklaard)
  • toelichten werkwoord (licht toe, lichtte toe, lichtten toe, toegelicht)
  • ophelderen werkwoord (helder op, heldert op, helderde op, helderden op, opgehelderd)
  • verduidelijken werkwoord (verduidelijk, verduidelijkt, verduidelijkte, verduidelijkten, verduidelijkt)
  • verhelderen werkwoord (verhelder, verheldert, verhelderde, verhelderden, verhelderd)
  • belichten werkwoord (belicht, belichtte, belichtten, belicht)
  • accentueren werkwoord (accentueer, accentueert, accentueerde, accentueerden, geaccentueerd)
  • opklaren werkwoord (klaar op, klaart op, klaarde op, klaarden op, opgeklaard)

Conjugations for throw light on:

present
 1. throw light on
 2. throw light on
 3. throws light on
 4. throw light on
 5. throw light on
 6. throw light on
simple past
 1. threw light on
 2. threw light on
 3. threw light on
 4. threw light on
 5. threw light on
 6. threw light on
present perfect
 1. have thrown light on
 2. have thrown light on
 3. has thrown light on
 4. have thrown light on
 5. have thrown light on
 6. have thrown light on
past continuous
 1. was throwing light on
 2. were throwing light on
 3. was throwing light on
 4. were throwing light on
 5. were throwing light on
 6. were throwing light on
future
 1. shall throw light on
 2. will throw light on
 3. will throw light on
 4. shall throw light on
 5. will throw light on
 6. will throw light on
continuous present
 1. am throwing light on
 2. are throwing light on
 3. is throwing light on
 4. are throwing light on
 5. are throwing light on
 6. are throwing light on
subjunctive
 1. be thrown light on
 2. be thrown light on
 3. be thrown light on
 4. be thrown light on
 5. be thrown light on
 6. be thrown light on
diverse
 1. throw light on!
 2. let's throw light on!
 3. thrown light on
 4. throwing light on
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor throw light on:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
accentueren clarify; elucidate; exemplify; explain; expound; illustrate; throw light on emphasise; emphasize; tear; underline; urge on
belichten clarify; elucidate; exemplify; explain; expound; illustrate; throw light on clarify; enlighten; light out; spotlight; throw light upon
ophelderen clarify; elucidate; exemplify; explain; expound; illustrate; throw light on make something accessible; make something clear
opklaren clarify; elucidate; exemplify; explain; expound; illustrate; throw light on brighten; clarify; clear up; enlighten; make something accessible; make something clear
toelichten clarify; elucidate; exemplify; explain; expound; illustrate; throw light on clarify; make something accessible; make something clear
verduidelijken clarify; elucidate; exemplify; explain; expound; illustrate; throw light on clarify; explain; make clear; make explicit
verhelderen clarify; elucidate; exemplify; explain; expound; illustrate; throw light on
verklaren clarify; elucidate; exemplify; explain; expound; illustrate; throw light on do as if; feign; make something accessible; make something clear; pretend; sham

Verwante vertalingen van throw light on