Engels

Uitgebreide vertaling voor welcome (Engels) in het Nederlands

welcome:

welcome bijvoeglijk naamwoord

 1. welcome
  welkom
  • welkom bijvoeglijk naamwoord
 2. welcome (popular; respected)
  welkome; geziene

to welcome werkwoord (welcomes, welcomed, welcoming)

 1. to welcome (regale; entertain)
  ontvangen; onthalen; binnenhalen; vergasten
  • ontvangen werkwoord (ontvang, ontvangt, ontving, ontvingen, ontvangen)
  • onthalen werkwoord (onthaal, onthaalt, onthaalde, onthaalden, onthaald)
  • binnenhalen werkwoord (haal binnen, haalt binnen, haalde binnen, haalden binnen, binnengehaald)
  • vergasten werkwoord (vergast, vergastte, vergastten, vergast)
 2. to welcome (bid welcome; hail)
  verwelkomen; welkom heten
  • verwelkomen werkwoord (verwelkom, verwelkomt, verwelkomde, verwelkomden, verwelkomd)
  • welkom heten werkwoord (heet welkom, heette welkom, heetten welkom, welkom geheten)
 3. to welcome (hail; bid welcome)
  groeten; gedag zeggen; begroeten
  • groeten werkwoord (groet, groette, groetten, gegroet)
  • gedag zeggen werkwoord
  • begroeten werkwoord (begroet, begroette, begroetten, begroet)

Conjugations for welcome:

present
 1. welcome
 2. welcome
 3. welcomes
 4. welcome
 5. welcome
 6. welcome
simple past
 1. welcomed
 2. welcomed
 3. welcomed
 4. welcomed
 5. welcomed
 6. welcomed
present perfect
 1. have welcomed
 2. have welcomed
 3. has welcomed
 4. have welcomed
 5. have welcomed
 6. have welcomed
past continuous
 1. was welcoming
 2. were welcoming
 3. was welcoming
 4. were welcoming
 5. were welcoming
 6. were welcoming
future
 1. shall welcome
 2. will welcome
 3. will welcome
 4. shall welcome
 5. will welcome
 6. will welcome
continuous present
 1. am welcoming
 2. are welcoming
 3. is welcoming
 4. are welcoming
 5. are welcoming
 6. are welcoming
subjunctive
 1. be welcomed
 2. be welcomed
 3. be welcomed
 4. be welcomed
 5. be welcomed
 6. be welcomed
diverse
 1. welcome!
 2. let's welcome!
 3. welcomed
 4. welcoming
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

welcome [the ~] zelfstandig naamwoord

 1. the welcome (reception; informal party; welcoming; informal gathering)
  de receptie; de verwelkoming
 2. the welcome (informal reception; informal party)
  de instuif; informele receptie; de borrel
 3. the welcome (greeting; salutation; words of welcome; salute)
  de groet; de welkomstgroet; de begroeting; het saluut
 4. the welcome (words of welcome)
  de welkomstgroeten

Vertaal Matrix voor welcome:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
begroeting greeting; salutation; salute; welcome; words of welcome
borrel informal party; informal reception; welcome a gin; bracer; dram; drop; nip; peg; reviver
groet greeting; salutation; salute; welcome; words of welcome greeting; motion of the hand
groeten greeting
informele receptie informal party; informal reception; welcome
instuif informal party; informal reception; welcome
receptie informal gathering; informal party; reception; welcome; welcoming
saluut greeting; salutation; salute; welcome; words of welcome military salute; salutation; salute
verwelkoming informal gathering; informal party; reception; welcome; welcoming
welkom welcome
welkomstgroet greeting; salutation; salute; welcome; words of welcome
welkomstgroeten welcome; words of welcome
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
begroeten bid welcome; hail; welcome
binnenhalen entertain; regale; welcome bring in; get; obtain; take in
gedag zeggen bid welcome; hail; welcome
groeten bid welcome; hail; welcome greet; salute
onthalen entertain; regale; welcome
ontvangen entertain; regale; welcome accept; collect; receive
vergasten entertain; regale; welcome
verwelkomen bid welcome; hail; welcome
welkom heten bid welcome; hail; welcome
- receive
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
welkom welcome
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- acceptable
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
geziene popular; respected; welcome
welkome popular; respected; welcome

Verwante woorden van "welcome":


Synoniemen voor "welcome":


Antoniemen van "welcome":


Verwante definities voor "welcome":

 1. giving pleasure or satisfaction or received with pleasure or freely granted1
  • a welcome relief1
  • a welcome guest1
  • made the children feel welcome1
  • you are welcome to join us1
 2. a greeting or reception1
  • the proposal got a warm welcome1
 3. the state of being welcome1
  • don't outstay your welcome1
 4. bid welcome to; greet upon arrival1
 5. receive someone, as into one's house1
 6. accept gladly1
  • I welcome your proposals1

Wiktionary: welcome

welcome
interjection
 1. greeting given upon someone's arrival
verb
 1. affirm or greet the arrival of someone
 2. to accept willingly
adjective
 1. whose arrival is a cause of joy
noun
 1. act of greeting someone's arrival
 2. -
welcome
verb
 1. iemand gastvrij verwelkomen
 2. het op bezoek krijgen van gasten
 3. iemand begroeten en welkom heten
noun
 1. gewenst zijn te blijven
 2. begroeting

Cross Translation:
FromToVia
welcome welkom; graag gezien willkommenerwünscht, gern gesehen, angenehm
welcome welkom willkommenGrußformel, mit der man jemanden willkommen heißt

Verwante vertalingen van welcome