Spaans

Uitgebreide vertaling voor desplegar (Spaans) in het Nederlands

desplegar:

desplegar werkwoord

 1. desplegar (comer con gusto; comer; saborear; )
  eten; bikken; naar binnen werken
  • eten werkwoord (eet, at, aten, gegeten)
  • bikken werkwoord (bik, bikt, bikte, bikten, gebikt)
  • naar binnen werken werkwoord (werk naar binnen, werkt naar binnen, werkte naar binnen, werkten naar binnen, naar binnen gewerkt)
 2. desplegar (alterar; cambiar; modificar; )
  veranderen; wijzigen; verwisselen; afwisselen; herzien
  • veranderen werkwoord (verander, verandert, veranderde, veranderden, veranderd)
  • wijzigen werkwoord (wijzig, wijzigt, wijzigde, wijzigden, gewijzigd)
  • verwisselen werkwoord (verwissel, verwisselt, verwisselde, verwisselden, verwisseld)
  • afwisselen werkwoord (wissel af, wisselt af, wisselde af, wisselden af, afgewisseld)
  • herzien werkwoord (herzie, herziet, herzag, herzagen, herzien)
 3. desplegar (extender; espaciar)
  spreiden
  • spreiden werkwoord (spreid, spreidt, spreidde, spreidden, gespreid)
 4. desplegar (aclararse; explicar; aclarar; )
  verduidelijken; nader verklaren; toelichten; uiteenzetten; uitleggen
  • verduidelijken werkwoord (verduidelijk, verduidelijkt, verduidelijkte, verduidelijkten, verduidelijkt)
  • nader verklaren werkwoord (verklaar nader, verklaart nader, verklaarde nader, verklaarden nader, nader verklaard)
  • toelichten werkwoord (licht toe, lichtte toe, lichtten toe, toegelicht)
  • uiteenzetten werkwoord (zet uiteen, zette uiteen, zetten uiteen, uiteengezet)
  • uitleggen werkwoord (leg uit, legt uit, legde uit, legden uit, uitgelegd)
 5. desplegar (desarrollar; revelar; elaborar; )
  ontwikkelen; tot ontwikkeling brengen
 6. desplegar (distribuir; dividir; repartir; )
  distribueren; verdelen; uitreiken; ronddelen
  • distribueren werkwoord (distribueer, distribueert, distribueerde, distribueerden, gedistribueerd)
  • verdelen werkwoord (verdeel, verdeelt, verdeelde, verdeelden, verdeeld)
  • uitreiken werkwoord (reik uit, reikt uit, reikte uit, reikten uit, uitgereikt)
  • ronddelen werkwoord (deel rond, deelt rond, deelde rond, deelden rond, rondgedeeld)
 7. desplegar
  ontvouwen; uitspreiden; uitklappen; uitslaan; uitvouwen; openspreiden; openvouwen
  • ontvouwen werkwoord (ontvouw, ontvouwt, ontvouwde, ontvouwden, ontvouwd)
  • uitspreiden werkwoord (spreid uit, spreidt uit, spreidde uit, spreidden uit, uitgespreid)
  • uitklappen werkwoord (klap uit, klapt uit, klapte uit, klapten uit, uitgeklapt)
  • uitslaan werkwoord (sla uit, slaat uit, sloeg uit, sloegen uit, uitgeslagen)
  • uitvouwen werkwoord (vouw uit, vouwt uit, vouwde uit, vouwden uit, uitgevouwen)
  • openspreiden werkwoord
  • openvouwen werkwoord (vouw open, vouwt open, vouwde open, vouwden open, opengevouwen)
 8. desplegar (concebir; desarrollarse; convertirse en; desarrollar)
  opgraven; graven; scheppen; opdelven
  • opgraven werkwoord (graaf op, graaft op, groef op, groeven op, opgegraven)
  • graven werkwoord (graaf, graaft, groef, groeven, gegraven)
  • scheppen werkwoord (schep, schept, schepte, schepten, geschept)
  • opdelven werkwoord
 9. desplegar (hacer ostentación de; ostentar; pavonearse; )
  pronken; te kijk lopen met; pralen; geuren
  • pronken werkwoord (pronk, pronkt, pronkte, pronkten, gepronken)
  • te kijk lopen met werkwoord
  • pralen werkwoord (praal, praalt, praalde, praalden, gepraald)
  • geuren werkwoord (geur, geurt, geurde, geurden, gegeurd)
 10. desplegar (explicar; exponer; detallar; )
  uitleggen; verduidelijken; uiteenzetten; ontvouwen
  • uitleggen werkwoord (leg uit, legt uit, legde uit, legden uit, uitgelegd)
  • verduidelijken werkwoord (verduidelijk, verduidelijkt, verduidelijkte, verduidelijkten, verduidelijkt)
  • uiteenzetten werkwoord (zet uiteen, zette uiteen, zetten uiteen, uiteengezet)
  • ontvouwen werkwoord (ontvouw, ontvouwt, ontvouwde, ontvouwden, ontvouwd)
 11. desplegar (soltar)
  loswerpen; losgooien
  • loswerpen werkwoord (werp los, werpt los, wierp los, wierpen los, losgeworpen)
  • losgooien werkwoord (gooi los, gooit los, gooide los, gooiden los, losgegooid)
 12. desplegar (rezumar)

Conjugations for desplegar:

presente
 1. despliego
 2. despliegas
 3. despliega
 4. desplegamos
 5. desplegáis
 6. despliegan
imperfecto
 1. desplegaba
 2. desplegabas
 3. desplegaba
 4. desplegábamos
 5. desplegabais
 6. desplegaban
indefinido
 1. desplegué
 2. desplegaste
 3. desplegó
 4. desplegamos
 5. desplegasteis
 6. desplegaron
fut. de ind.
 1. desplegaré
 2. desplegarás
 3. desplegará
 4. desplegaremos
 5. desplegaréis
 6. desplegarán
condic.
 1. desplegaría
 2. desplegarías
 3. desplegaría
 4. desplegaríamos
 5. desplegaríais
 6. desplegarían
pres. de subj.
 1. que despliegue
 2. que despliegues
 3. que despliegue
 4. que despleguemos
 5. que despleguéis
 6. que desplieguen
imp. de subj.
 1. que desplegara
 2. que desplegaras
 3. que desplegara
 4. que desplegáramos
 5. que desplegarais
 6. que desplegaran
miscelánea
 1. ¡despliega!
 2. ¡desplegad!
 3. ¡no despliegues!
 4. ¡no despleguéis!
 5. desplegado
 6. desplegando
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

Vertaal Matrix voor desplegar:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bikken devorar; escudar
eten alimentación; alimento; alimentos; almuerzo; comestibles; comida; nutrición; productos alimenticios; provisiones; vianda; vituallas; víveres
ontwikkelen civilizar; cultivar; desarrollar
scheppen elaboración; fabricación; palas
veranderen adaptación; alteración; cambio; enmienda; modificación; reforma; transformación
wijzigen adaptación; alteración; cambio; enmienda; modificación; reforma; transformación
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afwisselen alterar; alternar; cambiar; cambiar por; convertir; convertirse en; desarrollar; desarrollarse; desplegar; elaborar; evolucionar; extraer; fabricar; instruir; modificar; reformar; remendar; reparar; revelar; transformar; variar diferir; variar
bikken comer; comer con gusto; desincrustar; desplegar; disfrutar comiendo; mandarse un ...; morfar; picar; saborear atiborrarse; devorar
distribueren dar; desplegar; distribuir; dividir; esparcir; extender; repartir distribuir; racionar
eten comer; comer con gusto; desincrustar; desplegar; disfrutar comiendo; mandarse un ...; morfar; picar; saborear aprovechar; atiborrarse; cenar; comer; comerse; consumir; devorar; tomar
geuren alardear; alardear de; brillar; desplegar; exhibir; exponer; hacer alarde de; hacer gala de; hacer ostentación de; hacerse interesante; ostentar; pavonearse apestar; oler; oler mal
graven concebir; convertirse en; desarrollar; desarrollarse; desplegar excavar
herzien alterar; alternar; cambiar; cambiar por; convertir; convertirse en; desarrollar; desarrollarse; desplegar; elaborar; evolucionar; extraer; fabricar; instruir; modificar; reformar; remendar; reparar; revelar; transformar; variar alterar; cambiar; convertir; corregir; enmendar; mejorar; modificar; perfeccionar; rectificar; reformar; rehabilitar; renovar; reparar; rever; revisar
losgooien desplegar; soltar
loswerpen desplegar; soltar
naar binnen werken comer; comer con gusto; desincrustar; desplegar; disfrutar comiendo; mandarse un ...; morfar; picar; saborear atiborrarse; devorar
nader verklaren aclarar; aclararse; certificar; desdoblar; desplegar; detallar; explicar; explicarse mejor; interpretar
ontvouwen aclarar; declarar; desplegar; detallar; elucidar; explicar; exponer; ilustrar; interpretar; manifestar; poner en claro
ontwikkelen cultivar; desarrollar; desplegar; educar; elaborar; evolucionar; explotar; revelar; roturar; seguir desarrollando civilizar; convertirse en; desarrollarse; ejercer; ejercitarse; elaborar; evolucionar; prepararse para
opdelven concebir; convertirse en; desarrollar; desarrollarse; desplegar
openspreiden desplegar
openvouwen desplegar
opgraven concebir; convertirse en; desarrollar; desarrollarse; desplegar
pralen alardear; alardear de; brillar; desplegar; exhibir; exponer; hacer alarde de; hacer gala de; hacer ostentación de; hacerse interesante; ostentar; pavonearse
pronken alardear; alardear de; brillar; desplegar; exhibir; exponer; hacer alarde de; hacer gala de; hacer ostentación de; hacerse interesante; ostentar; pavonearse
ronddelen dar; desplegar; distribuir; dividir; esparcir; extender; repartir dispersar; distribuir; repartir
scheppen concebir; convertirse en; desarrollar; desarrollarse; desplegar armar; comer con cuchara; compilar; componer; concebir; convertirse en; crear; desarrollar; diseñar; fabricar; formar; ganar; hacer; montar; producir; remendar; reparar; trazar
spreiden desplegar; espaciar; extender
te kijk lopen met alardear; alardear de; brillar; desplegar; exhibir; exponer; hacer alarde de; hacer gala de; hacer ostentación de; hacerse interesante; ostentar; pavonearse
toelichten aclarar; aclararse; certificar; desdoblar; desplegar; detallar; explicar; explicarse mejor; interpretar aclarar; esclarecer; explicar
tot ontwikkeling brengen cultivar; desarrollar; desplegar; educar; elaborar; evolucionar; explotar; revelar; roturar; seguir desarrollando
uitbeitelen desplegar; rezumar
uitbikken desplegar; rezumar
uiteenzetten aclarar; aclararse; certificar; declarar; desdoblar; desplegar; detallar; elucidar; explicar; explicarse mejor; exponer; ilustrar; interpretar; manifestar; poner en claro apartar; contar; exponer; narrar
uitklappen desplegar desdoblar
uitleggen aclarar; aclararse; certificar; declarar; desdoblar; desplegar; detallar; elucidar; explicar; explicarse mejor; exponer; ilustrar; interpretar; manifestar; poner en claro aclarar; explicar
uitreiken dar; desplegar; distribuir; dividir; esparcir; extender; repartir dispersar; distribuir; repartir
uitslaan desplegar sacar la pelota fuera de juego
uitspreiden desplegar dejar preparado
uitvouwen desplegar
veranderen alterar; alternar; cambiar; cambiar por; convertir; convertirse en; desarrollar; desarrollarse; desplegar; elaborar; evolucionar; extraer; fabricar; instruir; modificar; reformar; remendar; reparar; revelar; transformar; variar alterar; cambiar; convertir; diferir; enmendar; modificar; reformar; variar
verdelen dar; desplegar; distribuir; dividir; esparcir; extender; repartir dispersar; distribuir; parcelar; repartir
verduidelijken aclarar; aclararse; certificar; declarar; desdoblar; desplegar; detallar; elucidar; explicar; explicarse mejor; exponer; ilustrar; interpretar; manifestar; poner en claro aclarar; esclarecer; explicar
verwisselen alterar; alternar; cambiar; cambiar por; convertir; convertirse en; desarrollar; desarrollarse; desplegar; elaborar; evolucionar; extraer; fabricar; instruir; modificar; reformar; remendar; reparar; revelar; transformar; variar cambiar; cambiar de sitio; cambiar por; canjear; canjear por; confundir; conmutar; convertir; intercambiar; mezclar; reconstruir; reemplazar; renovar; reponer; sustituir
wijzigen alterar; alternar; cambiar; cambiar por; convertir; convertirse en; desarrollar; desarrollarse; desplegar; elaborar; evolucionar; extraer; fabricar; instruir; modificar; reformar; remendar; reparar; revelar; transformar; variar alterar; cambiar; convertir; enmendar; modificar; reformar

Synoniemen voor "desplegar":


Wiktionary: desplegar

desplegar
verb
 1. iets los vouwen
 2. iets leggend uitspreiden

Cross Translation:
FromToVia
desplegar uit elkaar halen; ontplooien; ontwarren; ontwikkelen dérouler — Traductions à trier suivant le sens
desplegar ontplooien; ontwarren; ontwikkelen promouvoirélever à quelque grade, à quelque dignité d’un rang supérieur.