Spaans

Uitgebreide vertaling voor observar (Spaans) in het Nederlands

observar:

observar werkwoord

 1. observar (mirar; ver; distinguir; )
  zien; opmerken; kijken; bekijken; onderscheiden; aanschouwen; ontwaren; turen; staren
  • zien werkwoord (zie, ziet, zag, zagen, gezien)
  • opmerken werkwoord (merk op, merkt op, merkte op, merkten op, opgemerkt)
  • kijken werkwoord (kijk, kijkt, keek, keken, gekeken)
  • bekijken werkwoord (bekijk, bekijkt, bekeek, bekeken, bekeken)
  • onderscheiden werkwoord (onderscheid, onderscheidt, onderscheidde, onderscheidden, onderscheiden)
  • aanschouwen werkwoord (aanschouw, aanschouwt, aanschouwde, aanschouwden, aanschouwen)
  • ontwaren werkwoord (ontwaar, ontwaart, ontwaarde, ontwaarden, ontwaard)
  • turen werkwoord (tuur, tuurt, tuurde, tuurden, getuurd)
  • staren werkwoord (staar, staart, staarde, staarden, gestaard)
 2. observar (notar; ver; estar presente; )
  waarnemen; zien; observeren; bekijken; gewaarworden; gadeslaan; merken; horen; signaleren; voelen
  • waarnemen werkwoord (neem waar, neemt waar, nam waar, namen waar, waargenomen)
  • zien werkwoord (zie, ziet, zag, zagen, gezien)
  • observeren werkwoord (observeer, observeert, observeerde, observeerden, geobserveerd)
  • bekijken werkwoord (bekijk, bekijkt, bekeek, bekeken, bekeken)
  • gewaarworden werkwoord (word gewaar, wordt gewaar, werd gewaar, werden gewaar, gewaargeworden)
  • gadeslaan werkwoord (sla gade, slaat gade, sloeg gade, sloegen gade, gade geslagen)
  • merken werkwoord (merk, merkt, merkte, merkten, gemerkt)
  • horen werkwoord (hoor, hoort, hoorde, hoorden, gehoord)
  • signaleren werkwoord (signaleer, signaleert, signaleerde, signaleerden, gesignaleerd)
  • voelen werkwoord (voel, voelt, voelde, voelden, gevoeld)
 3. observar (percibir; darse cuenta de; entrever; advertir)
  zien; voelen; waarnemen; gewaarworden; bemerken; ontwaren; merken; bespeuren
  • zien werkwoord (zie, ziet, zag, zagen, gezien)
  • voelen werkwoord (voel, voelt, voelde, voelden, gevoeld)
  • waarnemen werkwoord (neem waar, neemt waar, nam waar, namen waar, waargenomen)
  • gewaarworden werkwoord (word gewaar, wordt gewaar, werd gewaar, werden gewaar, gewaargeworden)
  • bemerken werkwoord (bemerk, bemerkt, bemerkte, bemerkten, bemerkt)
  • ontwaren werkwoord (ontwaar, ontwaart, ontwaarde, ontwaarden, ontwaard)
  • merken werkwoord (merk, merkt, merkte, merkten, gemerkt)
  • bespeuren werkwoord (bespeur, bespeurt, bespeurde, bespeurden, bespeurd)
 4. observar (mirar; ver; percibir; )
  zien; kijken; bekijken; gadeslaan; waarnemen; observeren
  • zien werkwoord (zie, ziet, zag, zagen, gezien)
  • kijken werkwoord (kijk, kijkt, keek, keken, gekeken)
  • bekijken werkwoord (bekijk, bekijkt, bekeek, bekeken, bekeken)
  • gadeslaan werkwoord (sla gade, slaat gade, sloeg gade, sloegen gade, gade geslagen)
  • waarnemen werkwoord (neem waar, neemt waar, nam waar, namen waar, waargenomen)
  • observeren werkwoord (observeer, observeert, observeerde, observeerden, geobserveerd)
 5. observar (acreditar; ratificar; señalar; )
  certificeren; bekrachtigen; waarmerken; bestempelen; merken
  • certificeren werkwoord (certificeer, certificeert, certificeerde, certificeerden, gecertificeerd)
  • bekrachtigen werkwoord (bekrachtig, bekrachtigt, bekrachtigde, bekrachtigden, bekrachtigd)
  • waarmerken werkwoord (waarmerk, waarmerkt, waarmerkte, waarmerkten, gewaarmerkt)
  • bestempelen werkwoord (bestempel, bestempelt, bestempelde, bestempelden, bestempeld)
  • merken werkwoord (merk, merkt, merkte, merkten, gemerkt)
 6. observar (tener objeciones a; nombrar; reprender; )
  aanmerken
  • aanmerken werkwoord (merk aan, merkt aan, merkte aan, merkten aan, aangemerkt)
 7. observar (inspeccionar; mirar)
  kijken; toeschouwen; schouwen
  • kijken werkwoord (kijk, kijkt, keek, keken, gekeken)
  • toeschouwen werkwoord (schouw toe, schouwt toe, schouwde toe, schouwden toe, toegeschouwd)
  • schouwen werkwoord (schouw, schouwt, schouwde, schouwden, geschouwd)
 8. observar (mirar a; percibir; dar un vistazo a)
  aankijken; aanzien; aanblikken
  • aankijken werkwoord (kijk aan, kijkt aan, keek aan, keken aan, aangekeken)
  • aanzien werkwoord (zie aan, ziet aan, zag aan, zagen aan, aangezien)
  • aanblikken werkwoord (blik aan, blikt aan, blikte aan, blikten aan, aangeblikt)
 9. observar (mirar; guardar; percatarse de; prestar atención)
  toekijken
  • toekijken werkwoord (kijk toe, kijkt toe, keek toe, keken toe, toegekeken)
 10. observar (percibir; constatar; notar; )
  opmerken; waarnemen; bemerken; signaleren; gewaarworden; merken
  • opmerken werkwoord (merk op, merkt op, merkte op, merkten op, opgemerkt)
  • waarnemen werkwoord (neem waar, neemt waar, nam waar, namen waar, waargenomen)
  • bemerken werkwoord (bemerk, bemerkt, bemerkte, bemerkten, bemerkt)
  • signaleren werkwoord (signaleer, signaleert, signaleerde, signaleerden, gesignaleerd)
  • gewaarworden werkwoord (word gewaar, wordt gewaar, werd gewaar, werden gewaar, gewaargeworden)
  • merken werkwoord (merk, merkt, merkte, merkten, gemerkt)
 11. observar (ver; notar; mirar; )
  gadeslaan; bekijken; toeschouwen; aankijken
  • gadeslaan werkwoord (sla gade, slaat gade, sloeg gade, sloegen gade, gade geslagen)
  • bekijken werkwoord (bekijk, bekijkt, bekeek, bekeken, bekeken)
  • toeschouwen werkwoord (schouw toe, schouwt toe, schouwde toe, schouwden toe, toegeschouwd)
  • aankijken werkwoord (kijk aan, kijkt aan, keek aan, keken aan, aangekeken)
 12. observar (vigilar; contemplar; percatarse de; )
  in het oog houden; in de gaten houden; toezien; opletten
  • in het oog houden werkwoord (houd in het oog, houdt in het oog, hield in het oog, hielden in het oog, in het oog gehouden)
  • in de gaten houden werkwoord (houd in de gaten, houdt in de gaten, hield in de gaten, hielden in de gaten, in de gaten gehouden)
  • toezien werkwoord (zie toe, ziet toe, zag toe, zagen toe, toegezien)
  • opletten werkwoord (let op, lette op, letten op, opgelet)
 13. observar
  gadeslaan
  • gadeslaan werkwoord (sla gade, slaat gade, sloeg gade, sloegen gade, gade geslagen)

Conjugations for observar:

presente
 1. observo
 2. observas
 3. observa
 4. observamos
 5. observáis
 6. observan
imperfecto
 1. observaba
 2. observabas
 3. observaba
 4. observábamos
 5. observabais
 6. observaban
indefinido
 1. observé
 2. observaste
 3. observó
 4. observamos
 5. observasteis
 6. observaron
fut. de ind.
 1. observaré
 2. observarás
 3. observará
 4. observaremos
 5. observaréis
 6. observarán
condic.
 1. observaría
 2. observarías
 3. observaría
 4. observaríamos
 5. observaríais
 6. observarían
pres. de subj.
 1. que observe
 2. que observes
 3. que observe
 4. que observemos
 5. que observéis
 6. que observen
imp. de subj.
 1. que observara
 2. que observaras
 3. que observara
 4. que observáramos
 5. que observarais
 6. que observaran
miscelánea
 1. ¡observa!
 2. ¡observad!
 3. ¡no observes!
 4. ¡no observéis!
 5. observado
 6. observando
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

Vertaal Matrix voor observar:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aankijken contemplar; mirar; mirar a la cara; ver
aanschouwen atención; contemplación; contemplar; cuidado; mirar; mirar a la cara; observación; ver
aanzien aire; alteza; aparición; apariencia; aspecto; cara; eminencia; estilo; expresión; exterior; figura; nobleza; prestigio; reputación; respetabilidad; respeto; semblante; tamaño
horen escuchar
kijken mirar
observeren atención; contemplación; cuidado; observación
schouwen chimeneas; tubos de la chimenea
voelen palpar
waarmerken sellos
waarnemen observación; percepción; reconocimiento
zien atención; contemplación; cuidado; observación
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanblikken dar un vistazo a; mirar a; observar; percibir
aankijken dar un vistazo a; distinguir; estudiar; examinar; hojear; inspeccionar; lorear; mirar; mirar a; notar; observar; percibir; ver
aanmerken considerar; nombrar; notar; observar; proponer; reprender; señalar; tener objeciones a
aanschouwen abarcar con la vista; atisbar; contemplar; darse cuenta de; desempeñar; destacarse; diferenciar; diferenciarse; discernir; distinguir; distinguirse; divisar; experimentar; hojear; luquear; mirar; notar; observar; percatarse de; percibir; reemplazar; señalar; substituir; suplir; ver; vislumbrar visitar
aanzien dar un vistazo a; mirar a; observar; percibir
bekijken abarcar con la vista; atisbar; contemplar; dar un vistazo a; darse cuenta de; desempeñar; destacarse; diferenciar; diferenciarse; discernir; distinguir; distinguirse; divisar; estar presente; estudiar; examinar; experimentar; hojear; inspeccionar; lorear; luquear; mirar; notar; observar; percatarse de; percibir; reemplazar; señalar; substituir; suplir; ver; vigilar; vislumbrar caerse muerto; controlar; examinar; inspeccionar; ir a la porra; ir a mierda; ir a ver; pasar revista a; repasar; verificar; visitar
bekrachtigen acreditar; observar; pegar un sello; percatarse de; precintar; ratificar; rubricar; sellar; señalar; ver afirmar
bemerken advertir; constatar; darse cuenta de; distinguir; entrever; notar; observar; percatarse de; percibir; señalar advertir; cantar; constatar; cumplir; darse cuenta de; defender; descubrir; llamar la atención
bespeuren advertir; darse cuenta de; entrever; observar; percibir
bestempelen acreditar; observar; pegar un sello; percatarse de; precintar; ratificar; rubricar; sellar; señalar; ver calificar; calificar de; designar; llamar; mencionar; nombrar; nombrar como; poner el nombre de; titular
certificeren acreditar; observar; pegar un sello; percatarse de; precintar; ratificar; rubricar; sellar; señalar; ver
gadeslaan contemplar; dar un vistazo a; distinguir; estar presente; estudiar; examinar; hojear; inspeccionar; lorear; mirar; notar; observar; percatarse de; percibir; ver; vigilar
gewaarworden advertir; constatar; contemplar; darse cuenta de; distinguir; entrever; estar presente; notar; observar; percatarse de; percibir; señalar; ver destacarse; discernir; distinguir; distinguirse; experimentar; mirar; pasar por; percatarse de; percibir; sentir
horen contemplar; distinguir; estar presente; notar; observar; percibir; ver aprender; enterarse; escuchar; percibir el sonido; ser corriente; ser habitual
in de gaten houden contemplar; controlar; mirar; observar; percatarse de; percibir; prestar atención; vigilar
in het oog houden contemplar; controlar; mirar; observar; percatarse de; percibir; prestar atención; vigilar
kijken abarcar con la vista; atisbar; contemplar; dar un vistazo a; darse cuenta de; desempeñar; destacarse; diferenciar; diferenciarse; discernir; distinguir; distinguirse; divisar; experimentar; hojear; inspeccionar; luquear; mirar; notar; observar; percatarse de; percibir; reemplazar; señalar; substituir; suplir; ver; vigilar; vislumbrar
merken acreditar; advertir; constatar; contemplar; darse cuenta de; distinguir; entrever; estar presente; notar; observar; pegar un sello; percatarse de; percibir; precintar; ratificar; rubricar; sellar; señalar; ver marcar
observeren contemplar; dar un vistazo a; distinguir; estar presente; mirar; notar; observar; percatarse de; percibir; ver; vigilar
onderscheiden abarcar con la vista; atisbar; contemplar; darse cuenta de; desempeñar; destacarse; diferenciar; diferenciarse; discernir; distinguir; distinguirse; divisar; experimentar; hojear; luquear; mirar; notar; observar; percatarse de; percibir; reemplazar; señalar; substituir; suplir; ver; vislumbrar adornar; calzar la espuela; condecorar; cumplir; decorar; desempeñar; destacarse; determinar; diferenciar; diferenciarse; discernir; distinguir; distinguirse; divisar; mirar; percatarse de; percibir; sobresalir
ontwaren abarcar con la vista; advertir; atisbar; contemplar; darse cuenta de; desempeñar; destacarse; diferenciar; diferenciarse; discernir; distinguir; distinguirse; divisar; entrever; experimentar; hojear; luquear; mirar; notar; observar; percatarse de; percibir; reemplazar; señalar; substituir; suplir; ver; vislumbrar destacarse; discernir; distinguir; distinguirse; mirar; percatarse de; percibir; sacar en claro; solucionar
opletten contemplar; controlar; mirar; observar; percatarse de; percibir; prestar atención; vigilar atender; atender a; cuidarse de; escuchar; fijarse; hacer caso; poner atención; prestar atención; prestar atención a; tener cuidado
opmerken abarcar con la vista; advertir; atisbar; constatar; contemplar; darse cuenta de; desempeñar; destacarse; diferenciar; diferenciarse; discernir; distinguir; distinguirse; divisar; experimentar; hojear; luquear; mirar; notar; observar; percatarse de; percibir; reemplazar; señalar; substituir; suplir; ver; vislumbrar advertir; cantar; constatar; cumplir; darse cuenta de; defender; descubrir; llamar la atención; poner sobre el tapete; sacar a relucir
schouwen inspeccionar; mirar; observar contestar; examinar; grabar; inspeccionar; pasar revista a; prosperar; reconocer; revisar; rodar; tomar
signaleren advertir; constatar; contemplar; darse cuenta de; distinguir; estar presente; notar; observar; percatarse de; percibir; señalar; ver
staren abarcar con la vista; atisbar; contemplar; darse cuenta de; desempeñar; destacarse; diferenciar; diferenciarse; discernir; distinguir; distinguirse; divisar; experimentar; hojear; luquear; mirar; notar; observar; percatarse de; percibir; reemplazar; señalar; substituir; suplir; ver; vislumbrar escrutar; fijar la mirada; mirar; mirar bizco; mirar entornando los ojos; mirar fijamente
toekijken guardar; mirar; observar; percatarse de; prestar atención
toeschouwen distinguir; estudiar; examinar; hojear; inspeccionar; lorear; mirar; notar; observar; percibir; ver
toezien contemplar; controlar; mirar; observar; percatarse de; percibir; prestar atención; vigilar controlar; guardar; patrullar
turen abarcar con la vista; atisbar; contemplar; darse cuenta de; desempeñar; destacarse; diferenciar; diferenciarse; discernir; distinguir; distinguirse; divisar; experimentar; hojear; luquear; mirar; notar; observar; percatarse de; percibir; reemplazar; señalar; substituir; suplir; ver; vislumbrar contemplar; escrutar; fijar la mirada; mirar; mirar bizco; mirar entornando los ojos; mirar fijamente
voelen advertir; contemplar; darse cuenta de; distinguir; entrever; estar presente; notar; observar; percibir; ver compartir los sentimientos de; creer; entender; experimentar; identiicarse con; imaginarse; intuir; manosear; opinar; palpar; pasar por; pensar; sentir; tocar
waarmerken acreditar; observar; pegar un sello; percatarse de; precintar; ratificar; rubricar; sellar; señalar; ver autenticar; legalizar
waarnemen advertir; constatar; contemplar; dar un vistazo a; darse cuenta de; distinguir; entrever; estar presente; mirar; notar; observar; percatarse de; percibir; señalar; ver; vigilar
zien abarcar con la vista; advertir; atisbar; contemplar; dar un vistazo a; darse cuenta de; desempeñar; destacarse; diferenciar; diferenciarse; discernir; distinguir; distinguirse; divisar; entrever; estar presente; experimentar; hojear; luquear; mirar; notar; observar; percatarse de; percibir; reemplazar; señalar; substituir; suplir; ver; vigilar; vislumbrar
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
onderscheiden diferente; múltiple; vario; varios

Synoniemen voor "observar":


Wiktionary: observar

observar
verb
 1. zien, gadeslaan
 2. gericht via de zintuigen van iets kennis nemen

Cross Translation:
FromToVia
observar aanschouwen behold — to see, to look at
observar observeren; opmerken observe — to notice, to watch
observar staren stare — To look fixedly
observar bekijken; kijken naar; opletten watch — to observe
observar aanzien ansehen — (reflexiv) etwas oder jemanden betrachten, um es oder ihn kennenzulernen
observar merken; bemerken; opmerken; bespeuren; in de smiezen krijgen; in het oog krijgen; ontwaren apercevoir — Remarquer une chose qui avait échappé d’abord.
observar gadeslaan; observeren; toekijken; toezien; waarnemen observer — Traductions à trier suivant le sens