Overzicht
Frans naar Engels:   Meer gegevens...
  1. créativité:
  2. Wiktionary:


Frans

Uitgebreide vertaling voor créativité (Frans) in het Engels

créativité:

créativité [la ~] zelfstandig naamwoord

  1. la créativité (faculté créatrice; inventivité; force créatrice; forces créatrices)
    the creative powers; the creative power
  2. la créativité (esprit inventif; ingéniosité; inventivité; force créatrice)
    the inventiveness; the ingenuity; the resourcefulness

Vertaal Matrix voor créativité:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
creative power créativité; faculté créatrice; force créatrice; forces créatrices; inventivité
creative powers créativité; faculté créatrice; force créatrice; forces créatrices; inventivité forces créatrices
ingenuity créativité; esprit inventif; force créatrice; ingéniosité; inventivité don; esprit; esprit inventif; faculté imaginative; génialité; génie; imagination; ingéniosité; intelligence; inventivité; talent
inventiveness créativité; esprit inventif; force créatrice; ingéniosité; inventivité don; esprit; esprit inventif; génialité; génie; ingéniosité; intelligence; inventivité; talent
resourcefulness créativité; esprit inventif; force créatrice; ingéniosité; inventivité don; esprit; esprit inventif; génialité; génie; ingéniosité; intelligence; inventivité; talent

Synoniemen voor "créativité":


Wiktionary: créativité

créativité
noun
  1. Façon créative de faire quelque chose.
créativité
noun
  1. quality or ability to create or invent something

Cross Translation:
FromToVia
créativité creativity Kreativität — Fähigkeit zu neuen, schöpferischen Ideen und/oder Taten
créativité creativity KreativitätLinguistik: Fähigkeit, von endlichen sprachlichen Mitteln einen unendlichen Gebrauch zu machen
créativité creativity creativiteit — de scheppingsdrang, de vernieuwingsdrang