Overzicht
Frans naar Engels:   Meer gegevens...
  1. en ce lieu:
  2. Wiktionary:


Frans

Uitgebreide vertaling voor en ce lieu (Frans) in het Engels

en ce lieu:

en ce lieu bijvoeglijk naamwoord

  1. en ce lieu (ici)
    here; at this place; in this place
  2. en ce lieu (; là-bas; y)
    there; at that place

Vertaal Matrix voor en ce lieu:

BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
at that place en ce lieu; ; là-bas; y
there en ce lieu; ; là-bas; y allé; de ce côté-là; ; là-bas; par là; vers
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
at this place en ce lieu; ici
here en ce lieu; ici dans ce cas; de ce côté-ci; ici; par ici; présent!; à cet endroit
in this place en ce lieu; ici

Wiktionary: en ce lieu


Cross Translation:
FromToVia
en ce lieu here; local alhier — in deze plaats

Verwante vertalingen van en ce lieu