Overzicht
Frans naar Nederlands:   Meer gegevens...
 1. événement:
 2. Wiktionary:
Nederlands naar Frans:   Meer gegevens...
 1. evenement:
 2. Wiktionary:


Frans

Uitgebreide vertaling voor événement (Frans) in het Nederlands

évènement:


Synoniemen voor "évènement":


Wiktionary: évènement

évènement
noun
 1. een verplaatsbare georganiseerde gebeurtenis

Cross Translation:
FromToVia
évènement gebeurtenis; evenement event — occurrence of social or personal importance

événement:

événement [le ~] zelfstandig naamwoord

 1. l'événement (incident; actualité; fait)
  de gebeurtenis; het evenement
 2. l'événement (incident; fait)
  de gebeurtenis; het voorval; het incident; het feit
  • gebeurtenis [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • voorval [het ~] zelfstandig naamwoord
  • incident [het ~] zelfstandig naamwoord
  • feit [het ~] zelfstandig naamwoord
 3. l'événement (petite affaire; incident; histoire; affaire; cas)
  het incident; het zaakje
  • incident [het ~] zelfstandig naamwoord
  • zaakje [het ~] zelfstandig naamwoord
 4. l'événement (expérience; aventure)
  de belevenis
 5. l'événement (ardeur; enthousiasme; inspiration; )
  het enthousiasme; de bezieling; de bevlogenheid; de geestdrift
 6. l'événement
  de gebeurtenis; programmagebeurtenis
 7. l'événement
  de gebeurtenis

Vertaal Matrix voor événement:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
belevenis aventure; expérience; événement
bevlogenheid animation; ardeur; aventure; enthousiasme; exaltation; expérience; feu; inspiration; passion; élan; événement
bezieling animation; ardeur; aventure; enthousiasme; exaltation; expérience; feu; inspiration; passion; élan; événement
enthousiasme animation; ardeur; aventure; enthousiasme; exaltation; expérience; feu; inspiration; passion; élan; événement ardeur; enchantement; enthousiasme; exaltation; extase; exubérance; grande joie; liesse; passion; élan
evenement actualité; fait; incident; événement
feit fait; incident; événement donnée; fait
gebeurtenis actualité; fait; incident; événement
geestdrift animation; ardeur; aventure; enthousiasme; exaltation; expérience; feu; inspiration; passion; élan; événement
incident affaire; cas; fait; histoire; incident; petite affaire; événement incident
voorval fait; incident; événement
zaakje affaire; cas; histoire; incident; petite affaire; événement
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
programmagebeurtenis événement

Synoniemen voor "événement":


Wiktionary: événement

événement
noun
 1. iets dat gebeurt of gebeurd is

Cross Translation:
FromToVia
événement gebeurtenis; evenement event — occurrence of social or personal importance
événement gebeurtenis Ereignis — ein - meist bedeutsames - Geschehen oder Erlebnis
événement geval; voorval; casus Kasusbildungssprachlich, selten: Gegenstand, Vorkommnis

Verwante vertalingen van événementNederlands

Uitgebreide vertaling voor événement (Nederlands) in het Frans

evenement:

evenement [het ~] zelfstandig naamwoord

 1. het evenement (gebeurtenis)
  l'événement; l'incident; l'actualité; le fait

Vertaal Matrix voor evenement:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
actualité evenement; gebeurtenis actualiteit; journaal; nieuws; nieuwsbericht; televisiejournaal
fait evenement; gebeurtenis aangelegenheid; actie; affaire; aktie; casus; daad; feit; gebeurtenis; geval; handeling; incident; kwestie; voorval; zaak
incident evenement; gebeurtenis aanvraag; contract; crash; feit; gebeurtenis; incident; taak; vastloper; voorval; zaakje
événement evenement; gebeurtenis belevenis; bevlogenheid; bezieling; enthousiasme; feit; gebeurtenis; geestdrift; incident; programmagebeurtenis; voorval; zaakje
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
fait af; afgedaan; afgelopen; beëindigd; doorgekookt; gaar; geboren; gecreëerd; gedaan; gemaakt; gepleegd; geproduceerd; gereed; geschapen; gevormd; geëindigd; klaar; over; ter wereld gekomen; uit; uitgevoerd; verricht; vervaardigd; volbracht; voltooid; voltrokken; voorbij
incident tussenkomend

Verwante woorden van "evenement":

 • evenementen

Wiktionary: evenement

evenement
noun
 1. een verplaatsbare georganiseerde gebeurtenis

Cross Translation:
FromToVia
evenement évènement; événement event — occurrence of social or personal importance