Frans

Uitgebreide vertaling voor accomplir (Frans) in het Nederlands

accomplir:

accomplir werkwoord (accomplis, accomplit, accomplissons, accomplissez, )

 1. accomplir (faire; exécuter; réaliser; s'acquitter de)
  doen; uitvoeren; verrichten; handelen; uitrichten
  • doen werkwoord (doe, doet, deed, deden, gedaan)
  • uitvoeren werkwoord (voer uit, voert uit, voerde uit, voerden uit, uitgevoerd)
  • verrichten werkwoord (verricht, verrichtte, verrichtten, verricht)
  • handelen werkwoord (handel, handelt, handelde, handelden, gehandeld)
  • uitrichten werkwoord (richt uit, richtte uit, richtten uit, uitgericht)
 2. accomplir (achever; compléter; finir; )
  completeren; voltooien; afronden; afmaken; beëindigen; afwerken; klaarmaken; volbrengen; volmaken; een einde maken aan; afkrijgen; klaarkrijgen
  • completeren werkwoord (completeer, completeert, completeerde, completeerden, gecompleteerd)
  • voltooien werkwoord (voltooi, voltooit, voltooide, voltooiden, voltooid)
  • afronden werkwoord (rond af, rondt af, rondde af, rondden af, afgerond)
  • afmaken werkwoord (maak af, maakt af, maakte af, maakten af, afgemaakt)
  • beëindigen werkwoord (beëindig, beëindigt, beëindigde, beëindigden, beëindigd)
  • afwerken werkwoord (werk af, werkt af, werkte af, werkten af, afgewerkt)
  • klaarmaken werkwoord (maak klaar, maakt klaar, maakte klaar, maakten klaar, klaargemaakt)
  • volbrengen werkwoord (volbreng, volbrengt, volbracht, volbrachten, volbracht)
  • volmaken werkwoord (volmaak, volmaakt, volmaakte, volmaakten, volmaakt)
  • een einde maken aan werkwoord (maak een einde aan, maakt een einde aan, maakte een einde aan, maakten een einde aan, een einde gemaakt aan)
  • afkrijgen werkwoord (krijg af, krijgt af, kreeg af, kregen af, afgekregen)
  • klaarkrijgen werkwoord (krijg klaar, krijgt klaar, kreeg klaar, kregen klaar, klaargekregen)
 3. accomplir (prouver)
  waarmaken
  • waarmaken werkwoord (maak waar, maakt waar, maakte waar, maakten waar, waargemaakt)
 4. accomplir (parcourir)
  afleggen; meters maken
 5. accomplir (réaliser; développer; effectuer)
  realiseren; bewerkstelligen; verwezenlijken; verwerkelijken
  • realiseren werkwoord (realiseer, realiseert, realiseerde, realiseerden, gerealiseerd)
  • bewerkstelligen werkwoord (bewerkstellig, bewerkstelligt, bewerkstelligde, bewerkstelligden, bewerkstelligd)
  • verwezenlijken werkwoord (verwezenlijk, verwezenlijkt, verwezenlijkte, verwezenlijkten, verwezenlijkt)
  • verwerkelijken werkwoord (verwerkelijk, verwerkelijkt, verwerkelijkte, verwerkelijkten, verwerkelijkt)
 6. accomplir (exécuter; effectuer)
  voltrekken
  • voltrekken werkwoord (voltrek, voltrekt, voltrok, voltrokken, voltrokken)
 7. accomplir (effectuer; réaliser)
  totstandbrengen
  • totstandbrengen werkwoord (breng totstand, brengt totstand, bracht totstand, brachten totstand, totstandgebracht)
 8. accomplir (effectuer; exécuter; réaliser; fabriquer)
 9. accomplir (parvenir à; réussir; arriver à; )
  voor elkaar krijgen; bewerkstelligen; klaarspelen; bedingen; fixen; lappen
  • bewerkstelligen werkwoord (bewerkstellig, bewerkstelligt, bewerkstelligde, bewerkstelligden, bewerkstelligd)
  • klaarspelen werkwoord (speel klaar, speelt klaar, speelde klaar, speelden klaar, klaargespeeld)
  • bedingen werkwoord (beding, bedingt, bedong, bedongen, bedongen)
  • fixen werkwoord
  • lappen werkwoord (lap, lapt, lapte, lapten, gelapt)

Conjugations for accomplir:

Présent
 1. accomplis
 2. accomplis
 3. accomplit
 4. accomplissons
 5. accomplissez
 6. accomplissent
imparfait
 1. accomplissais
 2. accomplissais
 3. accomplissait
 4. accomplissions
 5. accomplissiez
 6. accomplissaient
passé simple
 1. accomplis
 2. accomplis
 3. accomplit
 4. accomplîmes
 5. accomplîtes
 6. accomplirent
futur simple
 1. accomplirai
 2. accompliras
 3. accomplira
 4. accomplirons
 5. accomplirez
 6. accompliront
subjonctif présent
 1. que j'accomplisse
 2. que tu accomplisses
 3. qu'il accomplisse
 4. que nous accomplissions
 5. que vous accomplissiez
 6. qu'ils accomplissent
conditionnel présent
 1. accomplirais
 2. accomplirais
 3. accomplirait
 4. accomplirions
 5. accompliriez
 6. accompliraient
passé composé
 1. ai accompli
 2. as accompli
 3. a accompli
 4. avons accompli
 5. avez accompli
 6. ont accompli
divers
 1. accomplis!
 2. accomplissez!
 3. accomplissons!
 4. accompli
 5. accomplissant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Vertaal Matrix voor accomplir:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afkrijgen achèvement; complètement
afleggen fait de céder; fait de succomber
afmaken abattage; achèvement; boucherie; carnage; exécution; finition; massacre; tuerie
afwerken achèvement; finition
beëindigen cessation
handelen action; le fait d'agir
klaarmaken préparage
lappen coupons; draps; tissus; torchons
uitvoeren exécution; mise en application; mise à exécution; réalisation
volbrengen exécution; mise en application; mise à exécution; réalisation
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afkrijgen accomplir; achever; compléter; compléter quelque chose; conclure; effectuer; en finir; exécuter; faire; finir; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; prendre fin; réussir à achever; s'achever; s'acquitter de; se terminer; supprimer; terminer
afleggen accomplir; parcourir céder; répandre; s'écrouler; succomber; écorcher
afmaken accomplir; achever; compléter; compléter quelque chose; conclure; effectuer; en finir; exécuter; faire; finir; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; prendre fin; réussir à achever; s'achever; s'acquitter de; se terminer; supprimer; terminer abattre; achever; améliorer; anéantir; assassiner; compléter; couper la gorge à; descendre; décharger; exterminer; exécuter; finir; liquider; parfaire; perfectionner; rendre complet; serrer la gorge; supplémenter; supprimer; tuer; égorger; éliminer une personne
afronden accomplir; achever; compléter; compléter quelque chose; conclure; effectuer; en finir; exécuter; faire; finir; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; prendre fin; réussir à achever; s'achever; s'acquitter de; se terminer; supprimer; terminer achever; compléter; conclure; finir
afwerken accomplir; achever; compléter; compléter quelque chose; conclure; effectuer; en finir; exécuter; faire; finir; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; prendre fin; réussir à achever; s'achever; s'acquitter de; se terminer; supprimer; terminer garnir; garnir des plats
bedingen accomplir; arriver; arriver à; effectuer; exécuter; parvenir; parvenir à; réaliser; réussir
bewerkstelligen accomplir; arriver; arriver à; développer; effectuer; exécuter; parvenir; parvenir à; réaliser; réussir
beëindigen accomplir; achever; compléter; compléter quelque chose; conclure; effectuer; en finir; exécuter; faire; finir; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; prendre fin; réussir à achever; s'achever; s'acquitter de; se terminer; supprimer; terminer achever; arrêter; briser; casser; cesser; conclure; couper; délimiter; déroger; en finir; finir; interrompre; limiter; mettre au point; mettre fin à; parachever; parvenir à enlever; prendre fin; rompre; résilier; s'achever; se terminer; stopper; suspendre; tenir levé; terminer; transgresser
completeren accomplir; achever; compléter; compléter quelque chose; conclure; effectuer; en finir; exécuter; faire; finir; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; prendre fin; réussir à achever; s'achever; s'acquitter de; se terminer; supprimer; terminer achever; additionner; adjoindre; ajouter; ajouter à; améliorer; annexer; calculer en plus; compléter; conclure; faire l'appoint; finir; incorporer; parfaire; perfectionner; remplir; rendre complet; supplémenter
doen accomplir; exécuter; faire; réaliser; s'acquitter de
een einde maken aan accomplir; achever; compléter; compléter quelque chose; conclure; effectuer; en finir; exécuter; faire; finir; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; prendre fin; réussir à achever; s'achever; s'acquitter de; se terminer; supprimer; terminer achever; arrêter; casser; cesser; conclure; couper; délimiter; en finir; finir; interrompre; limiter; mettre au point; mettre fin à; parachever; parvenir à enlever; prendre fin; résilier; s'achever; se terminer; stopper; suspendre; tenir levé; terminer
fixen accomplir; arriver; arriver à; effectuer; exécuter; parvenir; parvenir à; réaliser; réussir
handelen accomplir; exécuter; faire; réaliser; s'acquitter de agir; faire du commerce; faire marcher; faire un procès à; manipuler; mettre en marche; opérer; procéder; s'occuper de; s'y prendre
klaarkrijgen accomplir; achever; compléter; compléter quelque chose; conclure; effectuer; en finir; exécuter; faire; finir; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; prendre fin; réussir à achever; s'achever; s'acquitter de; se terminer; supprimer; terminer
klaarmaken accomplir; achever; compléter; compléter quelque chose; conclure; effectuer; en finir; exécuter; faire; finir; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; prendre fin; réussir à achever; s'achever; s'acquitter de; se terminer; supprimer; terminer apprêter; préparer; se préparer à
klaarspelen accomplir; arriver; arriver à; effectuer; exécuter; parvenir; parvenir à; réaliser; réussir achever; arranger; finir; parvenir; réussir; réussir à achever; réussir à faire; savoir s'y prendre
lappen accomplir; arriver; arriver à; effectuer; exécuter; parvenir; parvenir à; réaliser; réussir jouer un tour à qn
meters maken accomplir; parcourir
realiseren accomplir; développer; effectuer; réaliser concevoir; entendre; percer; percevoir; reconnaître; saisir; se rendre compte; voir
totstandbrengen accomplir; effectuer; réaliser
uitrichten accomplir; exécuter; faire; réaliser; s'acquitter de
uitvoeren accomplir; exécuter; faire; réaliser; s'acquitter de exporter; exécuter
verrichten accomplir; exécuter; faire; réaliser; s'acquitter de
verwerkelijken accomplir; développer; effectuer; réaliser
verwezenlijken accomplir; développer; effectuer; réaliser
volbrengen accomplir; achever; compléter; compléter quelque chose; conclure; effectuer; en finir; exécuter; faire; finir; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; prendre fin; réussir à achever; s'achever; s'acquitter de; se terminer; supprimer; terminer
volmaken accomplir; achever; compléter; compléter quelque chose; conclure; effectuer; en finir; exécuter; faire; finir; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; prendre fin; réussir à achever; s'achever; s'acquitter de; se terminer; supprimer; terminer bourrer; combler; remplir
voltooien accomplir; achever; compléter; compléter quelque chose; conclure; effectuer; en finir; exécuter; faire; finir; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; prendre fin; réussir à achever; s'achever; s'acquitter de; se terminer; supprimer; terminer achever; améliorer; compléter; finir; jouir; parfaire; parvenir; perfectionner; rendre complet; supplémenter
voltrekken accomplir; effectuer; exécuter
voor elkaar krijgen accomplir; arriver; arriver à; effectuer; exécuter; parvenir; parvenir à; réaliser; réussir achever; arranger; créer; faire; finir; parvenir; réaliser; réussir; réussir à achever; réussir à faire; savoir s'y prendre
waarmaken accomplir; prouver
zich voltrekken accomplir; effectuer; exécuter; fabriquer; réaliser

Synoniemen voor "accomplir":


Wiktionary: accomplir

accomplir accomplir
verb
 1. ten uitvoer brengen

Cross Translation:
FromToVia
accomplir realiseren; bereiken achieve — to carry out successfully; to accomplish
accomplir voltooien complete — to finish
accomplir meesteren bewältigen — (transitiv) eine mühsame Arbeit hinter sich bringen, damit fertig werden

Verwante vertalingen van accomplir