Frans

Uitgebreide vertaling voor constant (Frans) in het Nederlands

constant:

constant bijvoeglijk naamwoord

 1. constant (toujours; tout le temps; continuel; )
  altijd; continu; immer; steeds; voortdurend; onophoudelijk; permanent; doorlopend; constant
 2. constant (continu; continuellement; constamment; )
  voortdurend; constant; ononderbroken; onophoudelijk; onafgebroken; aanhoudend; onafgelaten
 3. constant (continu; constamment; continuel)
  constant; bestendig
 4. constant (éternellement; continu; toujours; )
  eeuwig; constant; doorlopend; continue; altijddurend
 5. constant (régulier; stable; continuel)
  gelijkmatig; gestaag
 6. constant (stable)
  gelijkblijvend
 7. constant (inébranlable; persévérant; vigoureux; )
  standvastig; volhardend; vasthoudend; onwankelbaar; onwrikbaar; pal
 8. constant (permanent; durable; continuel)
  blijvend
 9. constant (permanent; fixe; solide; )
  onveranderlijk; bestendig

Vertaal Matrix voor constant:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
pal ami; ami intime; amie; associé; bien-aimé; bon ami; bonne amie; camarade; compagne; compagnon; copain; copine; direct; petit ami; petit copain; pote
permanent boucles; cheveux bouclés; cheveux frisés; permanente
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanhoudend constamment; constant; continu; continuel; continuelle; continuellement; incessant; ininterrompu; sans cesse; sans interruption; sans relâche acharné; avec acharnement; continuel; continuelle; continuellement; incessant; ininterrompu; obstiné; obstinément; permanent; perpétuellement; persistant; persévérant; sans cesse
altijddurend constamment; constant; continu; continuel; continuelle; continuellement; incessant; ininterrompu; permanent; perpétuellement; sans cesse; sans interruption; sans relâche; toujours; tout le temps; éternellement perpétuel; perpétuelle; pour la vie; pour toujours; toute la vie; à perpétuité; à vie; éternel; éternellement
bestendig constamment; constant; continu; continuel; fixe; inébranlable; permanent; solide; solidement; stable insensible à; résistant; résistant à; à la hauteur
blijvend constant; continuel; durable; permanent
constant constamment; constant; continu; continuel; continuelle; continuellement; d'affilé; incessant; ininterrompu; permanent; perpétuellement; sans cesse; sans interruption; sans relâche; toujours; tout le temps; éternellement
continu constamment; constant; continu; continuel; continuelle; continuellement; d'affilé; incessant; ininterrompu; permanent; perpétuellement; sans cesse; sans interruption; sans relâche; toujours; tout le temps; éternellement continuel; continuelle; continuellement; incessant; ininterrompu; permanent; perpétuellement; sans cesse
doorlopend constamment; constant; continu; continuel; continuelle; continuellement; d'affilé; incessant; ininterrompu; permanent; perpétuellement; sans cesse; sans interruption; sans relâche; toujours; tout le temps; éternellement continu; continuel; continuelle; continuellement; courant; d'une façon permanente; incessant; ininterrompu; permanent; perpétuellement; sans cesse; sans interruption; suivi
eeuwig constamment; constant; continu; continuel; continuelle; continuellement; incessant; ininterrompu; permanent; perpétuellement; sans cesse; sans interruption; sans relâche; toujours; tout le temps; éternellement immortel; immortelle; impérissable; perpétuel; perpétuelle; pour la vie; pour toujours; pour toute la vie; toute la vie; à perpétuité; à vie; éternel; éternellement
gelijkmatig constant; continuel; régulier; stable
gestaag constant; continuel; régulier; stable
onafgebroken constamment; constant; continu; continuel; continuelle; continuellement; incessant; ininterrompu; sans cesse; sans interruption; sans relâche continuel; continuelle; continuellement; incessant; ininterrompu; permanent; perpétuellement; sans cesse
ononderbroken constamment; constant; continu; continuel; continuelle; continuellement; incessant; ininterrompu; sans cesse; sans interruption; sans relâche constamment; continuel; continuelle; continuellement; incessant; ininterrompu; permanent; perpétuellement; sans cesse; sans interruption; tout le temps
onophoudelijk constamment; constant; continu; continuel; continuelle; continuellement; d'affilé; incessant; ininterrompu; permanent; perpétuellement; sans cesse; sans interruption; sans relâche; toujours; tout le temps; éternellement constamment; continuel; continuelle; continuellement; incessant; ininterrompu; permanent; perpétuellement; sans cesse; sans interruption; tout le temps
onveranderlijk constant; fixe; inébranlable; permanent; solide; solidement; stable
onwankelbaar constamment; constant; ferme; fermement; immuable; inébranlable; irréductible; persévérant; tenace; vigoureux
onwrikbaar constamment; constant; ferme; fermement; immuable; inébranlable; irréductible; persévérant; tenace; vigoureux buté; entêté; obstiné; obstinément; opiniâtre; opiniâtrement; tenace; têtu
permanent constamment; constant; continu; continuel; continuelle; continuellement; d'affilé; incessant; ininterrompu; permanent; perpétuellement; sans cesse; sans interruption; sans relâche; toujours; tout le temps; éternellement certain; définitif; définitivement; fixe; irrévocable; permanent; pour de bon; pour toujours; établi
standvastig constamment; constant; ferme; fermement; immuable; inébranlable; irréductible; persévérant; tenace; vigoureux décidé; ferme; inébranlable; résolu; résolument; solide; solidement; tenace; tenacement
steeds constamment; constant; continu; continuel; continuelle; continuellement; d'affilé; incessant; ininterrompu; permanent; perpétuellement; sans cesse; sans interruption; sans relâche; toujours; tout le temps; éternellement constamment; permanent; sans cesse; sans interruption; tout le temps
vasthoudend constamment; constant; ferme; fermement; immuable; inébranlable; irréductible; persévérant; tenace; vigoureux
volhardend constamment; constant; ferme; fermement; immuable; inébranlable; irréductible; persévérant; tenace; vigoureux
voortdurend constamment; constant; continu; continuel; continuelle; continuellement; d'affilé; incessant; ininterrompu; permanent; perpétuellement; sans cesse; sans interruption; sans relâche; toujours; tout le temps; éternellement acharné; avec acharnement; constamment; continuel; continuelle; continuellement; incessant; ininterrompu; obstiné; obstinément; permanent; perpétuellement; persistant; persévérant; sans cesse; sans interruption; tout le temps
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
altijd constamment; constant; continu; continuel; continuelle; continuellement; d'affilé; incessant; ininterrompu; permanent; perpétuellement; sans cesse; sans interruption; sans relâche; toujours; tout le temps; éternellement pour toujours; pour toute la vie; toujours; à tous coups; à tous les coups
immer constamment; constant; continu; continuel; continuelle; continuellement; d'affilé; incessant; ininterrompu; permanent; perpétuellement; sans cesse; sans interruption; sans relâche; toujours; tout le temps; éternellement en tout temps; pour toujours; pour toute la vie; toujours
pal constamment; constant; ferme; fermement; immuable; inébranlable; irréductible; persévérant; tenace; vigoureux
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
continue constamment; constant; continu; continuel; continuelle; continuellement; incessant; ininterrompu; permanent; perpétuellement; sans cesse; sans interruption; sans relâche; toujours; tout le temps; éternellement constamment; continuel; continuelle; continuellement; incessant; ininterrompu; permanent; perpétuellement; sans cesse; sans interruption; tout le temps
gelijkblijvend constant; stable
onafgelaten constamment; constant; continu; continuel; continuelle; continuellement; incessant; ininterrompu; sans cesse; sans interruption; sans relâche

Synoniemen voor "constant":


Wiktionary: constant

constant
adjective
 1. Altijd onveranderlijk

Cross Translation:
FromToVia
constant veel voorkomend; consequent consistent — of dependable nature
constant constant constant — unchanged through time
constant gestaag beständig — anhaltend, gleichbleibendNederlands

Uitgebreide vertaling voor constant (Nederlands) in het Frans

constant:

constant bijvoeglijk naamwoord

 1. constant (onafgebroken; voortdurend; ononderbroken; )
  continuellement; constamment; continu; incessant; sans cesse; continuelle; constant; sans interruption; ininterrompu; continuel; sans relâche
 2. constant (bestendig)
  constant; constamment; continu; continuel
 3. constant (altijddurend; eeuwig; doorlopend; continue)
  éternellement; continu; constant; toujours; permanent; sans cesse; ininterrompu; continuellement; constamment; incessant; tout le temps; perpétuellement; continuel; continuelle; sans relâche; sans interruption
 4. constant (altijd; continu; immer; )
  toujours; tout le temps; continuel; ininterrompu; continu; constamment; sans relâche; sans cesse; permanent; éternellement; constant; perpétuellement; continuellement; continuelle; incessant; sans interruption; d'affilé

Vertaal Matrix voor constant:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
permanent vrijgestelde
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
constamment aanhoudend; altijd; altijddurend; bestendig; constant; continu; continue; doorlopend; eeuwig; immer; onafgebroken; onafgelaten; ononderbroken; onophoudelijk; permanent; steeds; voortdurend aldoor; almaar; continue; de hele tijd; gedurig; ononderbroken; onophoudelijk; onvermoeibaar; onwankelbaar; onwrikbaar; pal; standvastig; steeds; telkens; vasthoudend; volhardend; voortdurend
constant aanhoudend; altijd; altijddurend; bestendig; constant; continu; continue; doorlopend; eeuwig; immer; onafgebroken; onafgelaten; ononderbroken; onophoudelijk; permanent; steeds; voortdurend bestendig; blijvend; gelijkblijvend; gelijkmatig; gestaag; onveranderlijk; onwankelbaar; onwrikbaar; pal; standvastig; vasthoudend; volhardend
continu aanhoudend; altijd; altijddurend; bestendig; constant; continu; continue; doorlopend; eeuwig; immer; onafgebroken; onafgelaten; ononderbroken; onophoudelijk; permanent; steeds; voortdurend doorgaand; doorlopend
continuel aanhoudend; altijd; altijddurend; bestendig; constant; continu; continue; doorlopend; eeuwig; immer; onafgebroken; onafgelaten; ononderbroken; onophoudelijk; permanent; steeds; voortdurend aaneengesloten; aanhoudend; blijvend; continu; continue; doorgaand; doorlopend; gelijkmatig; gestaag; onafgebroken; ononderbroken; onophoudelijk; onvermoeibaar; voortdurend
continuelle aanhoudend; altijd; altijddurend; constant; continu; continue; doorlopend; eeuwig; immer; onafgebroken; onafgelaten; ononderbroken; onophoudelijk; permanent; steeds; voortdurend aaneengesloten; aanhoudend; continu; continue; doorlopend; onafgebroken; ononderbroken; onophoudelijk; voortdurend
continuellement aanhoudend; altijd; altijddurend; constant; continu; continue; doorlopend; eeuwig; immer; onafgebroken; onafgelaten; ononderbroken; onophoudelijk; permanent; steeds; voortdurend aaneengesloten; aanhoudend; continu; continue; de hele tijd; doorgaand; doorlopend; onafgebroken; ononderbroken; onophoudelijk; onvermoeibaar; onvermoeid; uitentreuren; voortdurend
d'affilé altijd; constant; continu; doorlopend; immer; onophoudelijk; permanent; steeds; voortdurend
incessant aanhoudend; altijd; altijddurend; constant; continu; continue; doorlopend; eeuwig; immer; onafgebroken; onafgelaten; ononderbroken; onophoudelijk; permanent; steeds; voortdurend aaneengesloten; aanhoudend; continu; continue; doorlopend; onafgebroken; ononderbroken; onophoudelijk; voortdurend
ininterrompu aanhoudend; altijd; altijddurend; constant; continu; continue; doorlopend; eeuwig; immer; onafgebroken; onafgelaten; ononderbroken; onophoudelijk; permanent; steeds; voortdurend aaneengesloten; aanhoudend; continu; continue; doorgaand; doorlopend; onafgebroken; ononderbroken; onophoudelijk; voortdurend
permanent altijd; altijddurend; constant; continu; continue; doorlopend; eeuwig; immer; onophoudelijk; permanent; steeds; voortdurend aaneengesloten; aanhoudend; aldoor; almaar; bestendig; blijvend; continu; continue; de hele tijd; definitief; doorgaand; doorlopend; gedurig; onafgebroken; ononderbroken; onophoudelijk; onveranderlijk; onvermoeibaar; permanent; steeds; telkens; vastgesteld; vaststaand; voortdurend
perpétuellement altijd; altijddurend; constant; continu; continue; doorlopend; eeuwig; immer; onophoudelijk; permanent; steeds; voortdurend aaneengesloten; aanhoudend; continu; continue; doorlopend; onafgebroken; ononderbroken; onophoudelijk; uitentreuren; voortdurend
sans cesse aanhoudend; altijd; altijddurend; constant; continu; continue; doorlopend; eeuwig; immer; onafgebroken; onafgelaten; ononderbroken; onophoudelijk; permanent; steeds; voortdurend aaneengesloten; aanhoudend; aldoor; almaar; continu; continue; de hele tijd; doorlopend; gedurig; niet aflatend; onafgebroken; ononderbroken; onophoudelijk; onvermoeibaar; steeds; steeds opnieuw; telkens; voortdurend
sans interruption aanhoudend; altijd; altijddurend; constant; continu; continue; doorlopend; eeuwig; immer; onafgebroken; onafgelaten; ononderbroken; onophoudelijk; permanent; steeds; voortdurend aldoor; almaar; continue; de hele tijd; doorgaand; doorlopend; gedurig; ongehinderd; ongemoeid; ongestoord; ononderbroken; onophoudelijk; onverstoord; steeds; telkens; voortdurend; vrijuit; zonder onderbreking
sans relâche aanhoudend; altijd; altijddurend; constant; continu; continue; doorlopend; eeuwig; immer; onafgebroken; onafgelaten; ononderbroken; onophoudelijk; permanent; steeds; voortdurend onrustig; roerig; rusteloos; woelig
toujours altijd; altijddurend; constant; continu; continue; doorlopend; eeuwig; immer; onophoudelijk; permanent; steeds; voortdurend altijd; immer; immermeer; steevast
tout le temps altijd; altijddurend; constant; continu; continue; doorlopend; eeuwig; immer; onophoudelijk; permanent; steeds; voortdurend aldoor; almaar; continue; de hele tijd; gedurig; ononderbroken; onophoudelijk; steeds; telkens; voortdurend
éternellement altijd; altijddurend; constant; continu; continue; doorlopend; eeuwig; immer; onophoudelijk; permanent; steeds; voortdurend altijddurend; eeuwig; eeuwigdurend; eindeloos; ellenlang; oneindig; ontzettend lang; onvergankelijk; waar geen eind aan komt; zonder einde

Verwante woorden van "constant":

 • constantheid, constanter, constantere, constantst, constantste, constante

Wiktionary: constant

constant
adjective
 1. Altijd onveranderlijk

Cross Translation:
FromToVia
constant constant constant — unchanged through time