Frans

Uitgebreide vertaling voor développer (Frans) in het Nederlands

développer:

développer werkwoord (développe, développes, développons, développez, )

 1. développer (évoluer; s'épanouir)
  ontwikkelen; evolueren
  • ontwikkelen werkwoord (ontwikkel, ontwikkelt, ontwikkelde, ontwikkelden, ontwikkeld)
  • evolueren werkwoord (evolueer, evolueert, evolueerde, evolueerden, geëvolueerd)
 2. développer (étendre; élargir; agrandir; )
  uitbreiden; expanderen; verruimen; vermeerderen; verwijden; uitbouwen; verbreiden; uitdijen; openen
  • uitbreiden werkwoord (breid uit, breidt uit, breidde uit, breidden uit, uitgebreid)
  • expanderen werkwoord
  • verruimen werkwoord (verruim, verruimt, verruimde, verruimden, verruimd)
  • vermeerderen werkwoord (vermeerder, vermeerdert, vermeerderde, vermeerderden, vermeerd)
  • verwijden werkwoord (verwijd, verwijdt, verwijdde, verwijdden, verwijd)
  • uitbouwen werkwoord (bouw uit, bouwt uit, bouwde uit, bouwden uit, uit gebouwd)
  • verbreiden werkwoord (verbreid, verbreidt, verbreidde, verbreidden, verbreid)
  • uitdijen werkwoord (dij uit, dijt uit, dijde uit, dijden uit, uitgedijd)
  • openen werkwoord (open, opent, opende, openden, geopend)
 3. développer (déployer)
  ontwikkelen; tot ontwikkeling brengen
 4. développer (s'épanouir)
  ontplooien; tot wasdom komen; ontwikkelen
  • ontplooien werkwoord (ontplooi, ontplooit, ontplooide, ontplooiden, ontplooid)
  • tot wasdom komen werkwoord
  • ontwikkelen werkwoord (ontwikkel, ontwikkelt, ontwikkelde, ontwikkelden, ontwikkeld)
 5. développer (réaliser; accomplir; effectuer)
  realiseren; bewerkstelligen; verwezenlijken; verwerkelijken
  • realiseren werkwoord (realiseer, realiseert, realiseerde, realiseerden, gerealiseerd)
  • bewerkstelligen werkwoord (bewerkstellig, bewerkstelligt, bewerkstelligde, bewerkstelligden, bewerkstelligd)
  • verwezenlijken werkwoord (verwezenlijk, verwezenlijkt, verwezenlijkte, verwezenlijkten, verwezenlijkt)
  • verwerkelijken werkwoord (verwerkelijk, verwerkelijkt, verwerkelijkte, verwerkelijkten, verwerkelijkt)
 6. développer
  uitbreiden
  • uitbreiden werkwoord (breid uit, breidt uit, breidde uit, breidden uit, uitgebreid)

Conjugations for développer:

Présent
 1. développe
 2. développes
 3. développe
 4. développons
 5. développez
 6. développent
imparfait
 1. développais
 2. développais
 3. développait
 4. développions
 5. développiez
 6. développaient
passé simple
 1. développai
 2. développas
 3. développa
 4. développâmes
 5. développâtes
 6. développèrent
futur simple
 1. développerai
 2. développeras
 3. développera
 4. développerons
 5. développerez
 6. développeront
subjonctif présent
 1. que je développe
 2. que tu développes
 3. qu'il développe
 4. que nous développions
 5. que vous développiez
 6. qu'ils développent
conditionnel présent
 1. développerais
 2. développerais
 3. développerait
 4. développerions
 5. développeriez
 6. développeraient
passé composé
 1. ai développé
 2. as développé
 3. a développé
 4. avons développé
 5. avez développé
 6. ont développé
divers
 1. développe!
 2. développez!
 3. développons!
 4. développé
 5. développant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Vertaal Matrix voor développer:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
ontwikkelen acte de civiliser; civilisation; développement; éducation
uitdijen accrue; croissance
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bewerkstelligen accomplir; développer; effectuer; réaliser accomplir; arriver; arriver à; effectuer; exécuter; parvenir; parvenir à; réaliser; réussir
evolueren développer; s'épanouir; évoluer
expanderen agrandir; construire; construire en plus; développer; enfler; gonfler; grossir; lever; prendre de l'ampleur; prendre de l'expansion; prendre du poids; rajouter une aile; s'amplifier; s'enfler; se dilater; élargir; étendre; évaser
ontplooien développer; s'épanouir déployer; ouvrir; s'épanouir; éclore
ontwikkelen déployer; développer; s'épanouir; évoluer civiliser; cultiver; entraîner; exercer; faire des exercices; s'entraîner; s'exercer
openen agrandir; construire; construire en plus; développer; enfler; gonfler; grossir; lever; prendre de l'ampleur; prendre de l'expansion; prendre du poids; rajouter une aile; s'amplifier; s'enfler; se dilater; élargir; étendre; évaser aborder; avancer; desserrer; déboucher; déboulonner; déboutonner; découvrir; démarrer; dénouer; déverrouiller; dévisser; entamer; entamer la conversation; exposer; frayer; inaugurer; introduire; lancer; mettre en marche; mettre sur la table; mettre sur le tapis; mettre à nu; ouvrir; proposer; publier; rendre accessible; rendre public; révéler; tourner
realiseren accomplir; développer; effectuer; réaliser concevoir; entendre; percer; percevoir; reconnaître; saisir; se rendre compte; voir
tot ontwikkeling brengen déployer; développer
tot wasdom komen développer; s'épanouir
uitbouwen agrandir; construire; construire en plus; développer; enfler; gonfler; grossir; lever; prendre de l'ampleur; prendre de l'expansion; prendre du poids; rajouter une aile; s'amplifier; s'enfler; se dilater; élargir; étendre; évaser agrandir; ajouter à; bâtir; construire
uitbreiden agrandir; construire; construire en plus; développer; enfler; gonfler; grossir; lever; prendre de l'ampleur; prendre de l'expansion; prendre du poids; rajouter une aile; s'amplifier; s'enfler; se dilater; élargir; étendre; évaser agrandir; amplifier; augmenter; grossir; élargir; étendre
uitdijen agrandir; construire; construire en plus; développer; enfler; gonfler; grossir; lever; prendre de l'ampleur; prendre de l'expansion; prendre du poids; rajouter une aile; s'amplifier; s'enfler; se dilater; élargir; étendre; évaser bouffir; enfler; gonfler; grossir; prendre de l'ampleur; prendre de l'expansion; prendre du poids; s'amplifier; s'enfler; se dilater; se gonfler; étaler; étendre
verbreiden agrandir; construire; construire en plus; développer; enfler; gonfler; grossir; lever; prendre de l'ampleur; prendre de l'expansion; prendre du poids; rajouter une aile; s'amplifier; s'enfler; se dilater; élargir; étendre; évaser diffuser; disperser; divulguer; propager; répandre; épandre; éparpiller; étaler; étendre
vermeerderen agrandir; construire; construire en plus; développer; enfler; gonfler; grossir; lever; prendre de l'ampleur; prendre de l'expansion; prendre du poids; rajouter une aile; s'amplifier; s'enfler; se dilater; élargir; étendre; évaser accroître; agrandir; amplifier; augmenter; croître; grandir; grossir; s'accroître; s'agrandir; s'amplifier; s'élargir; s'étendre; élargir; étendre
verruimen agrandir; construire; construire en plus; développer; enfler; gonfler; grossir; lever; prendre de l'ampleur; prendre de l'expansion; prendre du poids; rajouter une aile; s'amplifier; s'enfler; se dilater; élargir; étendre; évaser
verwerkelijken accomplir; développer; effectuer; réaliser
verwezenlijken accomplir; développer; effectuer; réaliser
verwijden agrandir; construire; construire en plus; développer; enfler; gonfler; grossir; lever; prendre de l'ampleur; prendre de l'expansion; prendre du poids; rajouter une aile; s'amplifier; s'enfler; se dilater; élargir; étendre; évaser rendre plus large; se dilater; élargir

Synoniemen voor "développer":


Wiktionary: développer

développer développer
verb
 1. iets ~ een aanwezige aanleg tot bloei brengen
 2. een film ~ het latente beeld van een belicht fotografisch materiaal chemisch zichtbaar maken
 3. ontwerpen en uitvoeren op basis van onderzoek

Cross Translation:
FromToVia
développer ontwikkelen develop — to create
développer ontwikkelen develop — to bring out photographic images
développer ontplooien entfalten — etwas Gefaltetes auspacken
développer ontwikkelen entwickelnBiologie, reflexiv: aus älteren Lebensformen entstehen (Evolution)
développer ontwikkelen entwickelnallgemein: sich etwas ausdenken, planen

Verwante vertalingen van développer