Frans

Uitgebreide vertaling voor enlever (Frans) in het Nederlands

enlever:

enlever werkwoord (enlève, enlèves, enlevons, enlevez, )

 1. enlever (aller chercher; emporter; prendre; )
  ophalen; meenemen; afnemen; afhalen; wegnemen; weghalen
  • ophalen werkwoord (haal op, haalt op, haalde op, haalden op, opgehaald)
  • meenemen werkwoord (neem mee, neemt mee, nam mee, namen mee, meegenomen)
  • afnemen werkwoord (neem af, neemt af, nam af, namen af, afgenomen)
  • afhalen werkwoord (haal af, haalt af, haalde af, haalden af, afgehaald)
  • wegnemen werkwoord (neem weg, neemt weg, nam weg, namen weg, weggenomen)
  • weghalen werkwoord (haal weg, haalt weg, haalde weg, haalden weg, weggehaald)
 2. enlever (kidnapper; ravir)
  kidnappen; ontvoeren
  • kidnappen werkwoord (kidnap, kidnapt, kidnapte, kidnapten, gekidnapt)
  • ontvoeren werkwoord (ontvoer, ontvoert, ontvoerde, ontvoerden, ontvoerd)
 3. enlever (voler; prendre; chiper; )
  stelen; pikken; verdonkeremanen; ontnemen; toeëigenen; snaaien; gappen; kapen; inpikken; roven; ontfutselen; jatten; ontvreemden; wegpikken; wegnemen; plunderen; wegkapen; benemen; achteroverdrukken; afnemen; vervreemden; verduisteren; verdonkeren; wegpakken; leegstelen
  • stelen werkwoord (steel, steelt, stal, stalen, gestolen)
  • pikken werkwoord (pik, pikt, pikte, pikten, gepikt)
  • verdonkeremanen werkwoord (verdonkeremaan, verdonkeremaant, verdonkeremaande, verdonkeremaanden, verdonkeremaand)
  • ontnemen werkwoord (ontneem, ontneemt, ontnam, ontnomen, ontnomen)
  • toeëigenen werkwoord (eigen toe, eigent toe, eigende toe, eigenden toe, toegeeigend)
  • snaaien werkwoord (snaai, snaait, snaaide, snaaiden, gesnaaid)
  • gappen werkwoord (gap, gapt, gapte, gapten, gegapt)
  • kapen werkwoord (kaap, kaapt, kaapte, kaapten, gekaapt)
  • inpikken werkwoord (pik in, pikt in, pikte in, pikten in, ingepikt)
  • roven werkwoord (roof, rooft, roofde, roofden, geroofd)
  • ontfutselen werkwoord (ontfutsel, ontfutselt, ontfutselde, ontfutselden, ontfutseld)
  • jatten werkwoord (jat, jatte, jatten, gejat)
  • ontvreemden werkwoord (ontvreemd, ontvreemdt, ontvreemdde, ontvreemdden, ontvreemd)
  • wegpikken werkwoord (pik weg, pikt weg, pikte weg, pikten weg, weggepikt)
  • wegnemen werkwoord (neem weg, neemt weg, nam weg, namen weg, weggenomen)
  • plunderen werkwoord (plunder, plundert, plunderde, plunderden, geplunderd)
  • wegkapen werkwoord (kaap weg, kaapt weg, kaapte weg, kaapten weg, weggekaapt)
  • benemen werkwoord (beneem, beneemt, benam, benamen, benomen)
  • achteroverdrukken werkwoord (druk achterover, drukt achterover, drukte achterover, drukten achterover, achterovergedrukt)
  • afnemen werkwoord (neem af, neemt af, nam af, namen af, afgenomen)
  • vervreemden werkwoord (vervreemd, vervreemdt, vervreemdde, vervreemdden, vervreemd)
  • verduisteren werkwoord (verduister, verduistert, verduisterde, verduisterden, verduisterd)
  • verdonkeren werkwoord (verdonker, verdonkert, verdonkerde, verdonkerden, verdonkerd)
  • wegpakken werkwoord (pak weg, pakt weg, pakte weg, pakten weg, weggepakt)
  • leegstelen werkwoord (steel leeg, steelt leeg, stal leeg, stalen leeg, leeggestolen)
 4. enlever (déshabiller; ôter; dévêtir)
  uittrekken; uitdoen; uitkleden; ontkleden
  • uittrekken werkwoord (trek uit, trekt uit, trok uit, trokken uit, uitgetrokken)
  • uitdoen werkwoord (doe uit, doet uit, deed uit, deden uit, uitgedaan)
  • uitkleden werkwoord (kleed uit, kleedt uit, kleedde uit, kleedden uit, uitgekleed)
  • ontkleden werkwoord (ontkleed, ontkleedt, ontkleedde, ontkleedden, ontkleed)
 5. enlever (effacer; essuyer; entraîner; )
  wissen; uitwissen; wegvegen; uitvegen; vlakken; uitgommen; uitvlakken
  • wissen werkwoord (wis, wist, wiste, wisten, gewist)
  • uitwissen werkwoord (wis uit, wist uit, wiste uit, wisten uit, uitgewist)
  • wegvegen werkwoord (veeg weg, veegt weg, veegde weg, veegden weg, weggeveegd)
  • uitvegen werkwoord (veeg uit, veegt uit, veegde uit, veegden uit, uitgeveegd)
  • vlakken werkwoord (vlak, vlakt, vlakte, vlakten, gevlakt)
  • uitgommen werkwoord (gom, gomt, gomde, gomden, uitgegomd)
  • uitvlakken werkwoord (vlak uit, vlakt uit, vlakte uit, vlakten uit, uitgevlakt)
 6. enlever (vider; retirer; sortir; évacuer)
  uithalen; leeghalen; leegmaken; ledigen
  • uithalen werkwoord (haal uit, haalt uit, haalde uit, haalden uit, uitgehaald)
  • leeghalen werkwoord (haal leeg, haalt leeg, haalde leeg, haalden leeg, leeggehaald)
  • leegmaken werkwoord (maak leeg, maakt leeg, maakte leeg, maakten leeg, leeggemaakt)
  • ledigen werkwoord (ledig, ledigt, ledigde, ledigden, geledigd)
 7. enlever (relever; sortir)
  uithalen; naar buiten halen
 8. enlever (relever; sortir; retirer)
  uithalen; loshalen
  • uithalen werkwoord (haal uit, haalt uit, haalde uit, haalden uit, uitgehaald)
  • loshalen werkwoord
 9. enlever (ôter)
  uitnemen
  • uitnemen werkwoord (neem uit, neemt uit, nam uit, namen uit, uitgenomen)
 10. enlever (ôter)
  eruit nemen
  • eruit nemen werkwoord (neem eruit, neemt eruit, nam eruit, namen eruit, eruit genomen)
 11. enlever (voler; dépouiller; détrousser; dévaliser)
  bestelen; beroven
  • bestelen werkwoord (besteel, besteelt, bestal, bestalen, bestolen)
  • beroven werkwoord (beroof, berooft, beroofde, beroofden, beroven)
 12. enlever (vider; débourrer; emporter; )
  legen; leegmaken; leeghalen; ledigen
  • legen werkwoord
  • leegmaken werkwoord (maak leeg, maakt leeg, maakte leeg, maakten leeg, leeggemaakt)
  • leeghalen werkwoord (haal leeg, haalt leeg, haalde leeg, haalden leeg, leeggehaald)
  • ledigen werkwoord (ledig, ledigt, ledigde, ledigden, geledigd)
 13. enlever (dérober; priver de; retirer; )
  ontnemen; depriveren; te kort doen; beroven van
  • ontnemen werkwoord (ontneem, ontneemt, ontnam, ontnomen, ontnomen)
  • depriveren werkwoord (depriveer, depriveert, depriveerde, depriveerden, gedepriveerd)
  • te kort doen werkwoord (doe te kort, doet te kort, deed te kort, deden te kort, te kort gedaan)
  • beroven van werkwoord (beroof van, berooft van, beroofde van, beroofden van, beroofd van)
 14. enlever (en vouloir à quelqu'un; blâmer; avoir de la rancune; )
  beschuldigen; iemand iets verwijten; blameren; kwalijk nemen; nadragen; voor de voeten gooien; iemand iets aanrekenen; laken; aanwrijven
 15. enlever (débarrasser; balayer)
  ruimen
  • ruimen werkwoord (ruim, ruimt, ruimde, ruimden, geruimd)
 16. enlever (arracher; détacher; déchirer; séparer)
  afrukken; afscheuren
  • afrukken werkwoord (ruk af, rukt af, rukte af, rukten af, afgerukt)
  • afscheuren werkwoord (scheur af, scheurt af, scheurde af, scheurden af, afgescheurd)
 17. enlever (cueillir; détacher; arracher; égrapper)
  plukken; afplukken
  • plukken werkwoord (pluk, plukt, plukte, plukten, geplukt)
  • afplukken werkwoord (pluk af, plukt af, plukte af, plukten af, afgeplukt)
 18. enlever (abaisser)
  erafhalen
 19. enlever (ravir; kidnapper)
  schaken
  • schaken werkwoord (schaak, schaakt, schaakte, schaakten, geschaakt)
 20. enlever (couper)
  wegsnijden
  • wegsnijden werkwoord (snijd weg, snijdt weg, sneed weg, sneden weg, weggesneden)
 21. enlever (cacher; refouler)
  wegstoppen; wegsteken
  • wegstoppen werkwoord (stop weg, stopt weg, stopte weg, stopten weg, weggestopt)
  • wegsteken werkwoord (steek weg, steekt weg, stak weg, staken weg, weggestoken)
 22. enlever
  losplukken; lospeuteren

Conjugations for enlever:

Présent
 1. enlève
 2. enlèves
 3. enlève
 4. enlevons
 5. enlevez
 6. enlèvent
imparfait
 1. enlevais
 2. enlevais
 3. enlevait
 4. enlevions
 5. enleviez
 6. enlevaient
passé simple
 1. enlevai
 2. enlevas
 3. enleva
 4. enlevâmes
 5. enlevâtes
 6. enlevèrent
futur simple
 1. enlèverai
 2. enlèveras
 3. enlèvera
 4. enlèverons
 5. enlèverez
 6. enlèveront
subjonctif présent
 1. que j'enlève
 2. que tu enlèves
 3. qu'il enlève
 4. que nous enlevions
 5. que vous enleviez
 6. qu'ils enlèvent
conditionnel présent
 1. enlèverais
 2. enlèverais
 3. enlèverait
 4. enlèverions
 5. enlèveriez
 6. enlèveraient
passé composé
 1. ai enlevé
 2. as enlevé
 3. a enlevé
 4. avons enlevé
 5. avez enlevé
 6. ont enlevé
divers
 1. enlève!
 2. enlevez!
 3. enlevons!
 4. enlevé
 5. enlevant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Vertaal Matrix voor enlever:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afnemen diminution de force; décroissement de force; époussetage
afrukken arrachement; déchirement; déchirure; fait d'arracher
beschuldigen accusation
inpikken parasitisme
kwalijk nemen reproche
laken drap; drap de lit; lin; linge; tapis de table; toile
leegmaken décharge; déchargement
ontnemen déprivation
roven croûtes apparaissant pendant la guérison d'une blessure
schaken jeu d'échecs
stelen manches; puits; tiges; timon; verges
uitkleden déshabillage
uitnemen fait d'enlever
verduisteren anomalie; désordre; détournement; escroquerie; fraude; irrégularité; irrégularités; malversation; obscurcissement; réception; tricherie; vol
wegnemen amputation; amputer; enlèvement; reprise; repriser
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanwrijven avoir de la rancoeur; avoir de la rancune; avoir à redire; blâmer; compromettre; condamner; critiquer; discréditer; déshonorer; en vouloir à quelqu'un; enlever; garder rancune; gronder; jeter quelque chose aux pieds de; prendre; reprocher; retirer; réprimander; réprouver; éprouver du ressentiment avoir de la rancoeur; avoir de la rancune; avoir à redire; blâmer; condamner; critiquer; déshonorer; en vouloir à quelqu'un; jeter quelque chose aux pieds de; reprocher; réprimander; réprouver; vitupérer
achteroverdrukken barboter; chiper; choper; dérober; enlever; faucher; marauder; piller; piquer; prendre; rafler; retirer; s'emparer; subtiliser; voler; ôter chiper; dérober; piquer; subtiliser; voler
afhalen aller chercher; améliorer; collecter; emporter; enlever; lever; prendre; ramasser; recueillir dépouiller; écorcher
afnemen aller chercher; améliorer; barboter; chiper; choper; collecter; dérober; emporter; enlever; faucher; lever; marauder; piller; piquer; prendre; rafler; ramasser; recueillir; retirer; s'emparer; subtiliser; voler; ôter aliéner; amenuiser; amoindrir; baisser; chasser; diminuer; décliner; décroître; défaillir; dépoussiérer; enlever la poussière; expulser; nettoyer; renvoyer; repousser; réduire; régresser; rétrécir; se contracter; se débarrasser de; se restreindre; se rétrécir; écarter; éloigner; épousseter; ôter la poussière
afplukken arracher; cueillir; détacher; enlever; égrapper cueillir
afrukken arracher; déchirer; détacher; enlever; séparer se branler
afscheuren arracher; déchirer; détacher; enlever; séparer
benemen barboter; chiper; choper; dérober; enlever; faucher; marauder; piller; piquer; prendre; rafler; retirer; s'emparer; subtiliser; voler; ôter
beroven dépouiller; détrousser; dévaliser; enlever; voler cambrioler; dépouiller; dépouiller de; dérober; dévaliser; exploiter; piller; pressurer; priver de; tirer profit de; voler
beroven van dérober; enlever; ne pas suffire à; prendre; priver; priver de; retirer; subtiliser; voler
beschuldigen avoir de la rancoeur; avoir de la rancune; avoir à redire; blâmer; compromettre; condamner; critiquer; discréditer; déshonorer; en vouloir à quelqu'un; enlever; garder rancune; gronder; jeter quelque chose aux pieds de; prendre; reprocher; retirer; réprimander; réprouver; éprouver du ressentiment accuser; avoir de la rancoeur; avoir de la rancune; blâmer; charger; condamner; critiquer; dénoncer; déshonorer; imputer; incriminer; inculper; jeter quelque chose aux pieds de; reprocher; réprimander; soupçonner; suspecter; vitupérer
bestelen dépouiller; détrousser; dévaliser; enlever; voler
blameren avoir de la rancoeur; avoir de la rancune; avoir à redire; blâmer; compromettre; condamner; critiquer; discréditer; déshonorer; en vouloir à quelqu'un; enlever; garder rancune; gronder; jeter quelque chose aux pieds de; prendre; reprocher; retirer; réprimander; réprouver; éprouver du ressentiment avoir de la rancoeur; avoir de la rancune; blâmer; compromettre; condamner; critiquer; discréditer; déshonorer; jeter quelque chose aux pieds de; reprocher; réprimander; vitupérer
depriveren dérober; enlever; ne pas suffire à; prendre; priver; priver de; retirer; subtiliser; voler
erafhalen abaisser; enlever
eruit nemen enlever; ôter
gappen barboter; chiper; choper; dérober; enlever; faucher; marauder; piller; piquer; prendre; rafler; retirer; s'emparer; subtiliser; voler; ôter arracher; chiper; dérober; faucher; piller; piquer; rafler; subtiliser; voler
iemand iets aanrekenen avoir de la rancoeur; avoir de la rancune; avoir à redire; blâmer; compromettre; condamner; critiquer; discréditer; déshonorer; en vouloir à quelqu'un; enlever; garder rancune; gronder; jeter quelque chose aux pieds de; prendre; reprocher; retirer; réprimander; réprouver; éprouver du ressentiment
iemand iets verwijten avoir de la rancoeur; avoir de la rancune; avoir à redire; blâmer; compromettre; condamner; critiquer; discréditer; déshonorer; en vouloir à quelqu'un; enlever; garder rancune; gronder; jeter quelque chose aux pieds de; prendre; reprocher; retirer; réprimander; réprouver; éprouver du ressentiment avoir à redire; blâmer; critiquer; en vouloir à quelqu'un; reprocher; réprouver
inpikken barboter; chiper; choper; dérober; enlever; faucher; marauder; piller; piquer; prendre; rafler; retirer; s'emparer; subtiliser; voler; ôter chiper; dérober; faucher; piller; piquer; rafler; subtiliser; voler
jatten barboter; chiper; choper; dérober; enlever; faucher; marauder; piller; piquer; prendre; rafler; retirer; s'emparer; subtiliser; voler; ôter attraper; barboter; chiper; dérober; piquer; prendre; souffler; subtiliser; voler
kapen barboter; chiper; choper; dérober; enlever; faucher; marauder; piller; piquer; prendre; rafler; retirer; s'emparer; subtiliser; voler; ôter
kidnappen enlever; kidnapper; ravir
kwalijk nemen avoir de la rancoeur; avoir de la rancune; avoir à redire; blâmer; compromettre; condamner; critiquer; discréditer; déshonorer; en vouloir à quelqu'un; enlever; garder rancune; gronder; jeter quelque chose aux pieds de; prendre; reprocher; retirer; réprimander; réprouver; éprouver du ressentiment avoir à redire; blâmer; critiquer; en vouloir à quelqu'un; reprocher; réprouver
laken avoir de la rancoeur; avoir de la rancune; avoir à redire; blâmer; compromettre; condamner; critiquer; discréditer; déshonorer; en vouloir à quelqu'un; enlever; garder rancune; gronder; jeter quelque chose aux pieds de; prendre; reprocher; retirer; réprimander; réprouver; éprouver du ressentiment avoir de la rancoeur; avoir de la rancune; blâmer; condamner; critiquer; déshonorer; jeter quelque chose aux pieds de; reprocher; réprimander; vitupérer
ledigen débourrer; dégarnir; emporter; enlever; finir; retirer; sortir; vider; évacuer achever; boire; débarrasser; décharger; déverser; finir; se vider; terminer; verser; vider
leeghalen débourrer; dégarnir; emporter; enlever; finir; retirer; sortir; vider; évacuer dévaliser; exploiter; tirailler; vider
leegmaken débourrer; dégarnir; emporter; enlever; finir; retirer; sortir; vider; évacuer achever; boire; débarrasser; décharger; déverser; finir; se vider; terminer; verser; vider
leegstelen barboter; chiper; choper; dérober; enlever; faucher; marauder; piller; piquer; prendre; rafler; retirer; s'emparer; subtiliser; voler; ôter piller; vider
legen débourrer; dégarnir; emporter; enlever; finir; vider; évacuer
loshalen enlever; relever; retirer; sortir
lospeuteren enlever
losplukken enlever
meenemen aller chercher; améliorer; collecter; emporter; enlever; lever; prendre; ramasser; recueillir
naar buiten halen enlever; relever; sortir
nadragen avoir de la rancoeur; avoir de la rancune; avoir à redire; blâmer; compromettre; condamner; critiquer; discréditer; déshonorer; en vouloir à quelqu'un; enlever; garder rancune; gronder; jeter quelque chose aux pieds de; prendre; reprocher; retirer; réprimander; réprouver; éprouver du ressentiment avoir de la rancoeur; avoir de la rancune; blâmer; condamner; critiquer; déshonorer; jeter quelque chose aux pieds de; reprocher; réprimander; vitupérer
ontfutselen barboter; chiper; choper; dérober; enlever; faucher; marauder; piller; piquer; prendre; rafler; retirer; s'emparer; subtiliser; voler; ôter chiper; faucher; piller; piquer; rafler; subtiliser
ontkleden déshabiller; dévêtir; enlever; ôter
ontnemen barboter; chiper; choper; dérober; enlever; faucher; marauder; ne pas suffire à; piller; piquer; prendre; priver; priver de; rafler; retirer; s'emparer; subtiliser; voler; ôter
ontvoeren enlever; kidnapper; ravir
ontvreemden barboter; chiper; choper; dérober; enlever; faucher; marauder; piller; piquer; prendre; rafler; retirer; s'emparer; subtiliser; voler; ôter chiper; dérober; piquer; subtiliser; voler
ophalen aller chercher; améliorer; collecter; emporter; enlever; lever; prendre; ramasser; recueillir aller chercher; aller prendre; chercher; lever; prendre; ramasser; relever; récupérer; soulever; venir chercher
pikken barboter; chiper; choper; dérober; enlever; faucher; marauder; piller; piquer; prendre; rafler; retirer; s'emparer; subtiliser; voler; ôter attraper; barboter; chiper; dérober; faucher; piller; piquer; prendre; rafler; souffler; subtiliser; voler
plukken arracher; cueillir; détacher; enlever; égrapper faire la cueillette; faire la récolte; moissonner; recueillir; récolter
plunderen barboter; chiper; choper; dérober; enlever; faucher; marauder; piller; piquer; prendre; rafler; retirer; s'emparer; subtiliser; voler; ôter dépouiller; dévaliser; exploiter; piller; tirailler; vider; voler
roven barboter; chiper; choper; dérober; enlever; faucher; marauder; piller; piquer; prendre; rafler; retirer; s'emparer; subtiliser; voler; ôter dépouiller; dérober; dévaliser; piller; voler
ruimen balayer; débarrasser; enlever
schaken enlever; kidnapper; ravir
snaaien barboter; chiper; choper; dérober; enlever; faucher; marauder; piller; piquer; prendre; rafler; retirer; s'emparer; subtiliser; voler; ôter arracher; attraper; barboter; chiper; dérober; piquer; prendre; souffler; voler
stelen barboter; chiper; choper; dérober; enlever; faucher; marauder; piller; piquer; prendre; rafler; retirer; s'emparer; subtiliser; voler; ôter arracher; chiper; dérober; piquer; subtiliser; voler
te kort doen dérober; enlever; ne pas suffire à; prendre; priver; priver de; retirer; subtiliser; voler
toeëigenen barboter; chiper; choper; dérober; enlever; faucher; marauder; piller; piquer; prendre; rafler; retirer; s'emparer; subtiliser; voler; ôter prendre possession de qc; s'approprier; s'arroger; s'attribuer; usurper
uitdoen déshabiller; dévêtir; enlever; ôter arrêter; couper; débrancher; débrayer; déconnecter; mettre hors de circuit; éteindre
uitgommen aplanir; aplatir; balayer; effacer; enlever; entraîner; essuyer; faire disparaître; gommer; torcher
uithalen enlever; relever; retirer; sortir; vider; évacuer curer; débrancher; débrayer; déconnecter; découdre; défaire; dégager; dégrafer; dénouer; détacher; dételer; dévisser; enlever le fumier de; fabriquer; ficher; manigancer; nettoyer; nettoyer à fond
uitkleden déshabiller; dévêtir; enlever; ôter dépouiller; dérober; enlever des vêtements
uitnemen enlever; ôter
uittrekken déshabiller; dévêtir; enlever; ôter curer; débrancher; débrayer; déconnecter; découdre; défaire; dégager; dégrafer; dénouer; détacher; dételer; dévisser; enlever le fumier de; nettoyer; nettoyer à fond
uitvegen aplanir; aplatir; balayer; effacer; enlever; entraîner; essuyer; faire disparaître; gommer; torcher
uitvlakken aplanir; aplatir; balayer; effacer; enlever; entraîner; essuyer; faire disparaître; gommer; torcher
uitwissen aplanir; aplatir; balayer; effacer; enlever; entraîner; essuyer; faire disparaître; gommer; torcher
verdonkeremanen barboter; chiper; choper; dérober; enlever; faucher; marauder; piller; piquer; prendre; rafler; retirer; s'emparer; subtiliser; voler; ôter chiper; dérober; piquer; subtiliser

Synoniemen voor "enlever":


Wiktionary: enlever

enlever enlever
verb
 1. zorgen dat iemand ergens niet meer over beschikt
 2. wederrechtelijk en onder dwang iemand weghalen
 3. weghalen
 4. van zijn plaats halen

Cross Translation:
FromToVia
enlever kidnappen; ontvoeren abduct — to take away
enlever verwijderen; weghalen remove — to take away
enlever strippen strip — to remove or take away
enlever kapen entführen — jemanden (oder etwas in dem sich Personen befinden) heimlich oder gewaltsam wegbringen, verschleppen

Verwante vertalingen van enlever