Frans

Uitgebreide vertaling voor exécuter (Frans) in het Nederlands

executer:

executer werkwoord

 1. executer

Vertaal Matrix voor executer:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
ter dood brengen executer exécuter; mettre à mort

exécuter:

exécuter werkwoord (exécute, exécutes, exécutons, exécutez, )

 1. exécuter (faire; accomplir; réaliser; s'acquitter de)
  doen; uitvoeren; verrichten; handelen; uitrichten
  • doen werkwoord (doe, doet, deed, deden, gedaan)
  • uitvoeren werkwoord (voer uit, voert uit, voerde uit, voerden uit, uitgevoerd)
  • verrichten werkwoord (verricht, verrichtte, verrichtten, verricht)
  • handelen werkwoord (handel, handelt, handelde, handelden, gehandeld)
  • uitrichten werkwoord (richt uit, richtte uit, richtten uit, uitgericht)
 2. exécuter (assassiner; tuer; fusiller; )
  executeren; doodvonnis uitvoeren; vermoorden; doodschieten; om het leven brengen; ombrengen
 3. exécuter (travailler; réaliser; effectuer)
  werken; arbeiden
  • werken werkwoord (werk, werkt, werkte, werkten, gewerkt)
  • arbeiden werkwoord (arbeid, arbeidt, arbeidde, arbeidden, gearbeid)
 4. exécuter (commettre un acte; commettre; faire)
  plegen
  • plegen werkwoord (pleeg, pleegt, pleegde, pleegden, gepleegd)
 5. exécuter (perpétrer; consommer)
  volvoeren
  • volvoeren werkwoord (volvoer, volvoert, volvoerde, volvoerden, volvoerd)
 6. exécuter (mettre à mort)
  terechtstellen; ter dood brengen; executeren
  • terechtstellen werkwoord (stel terecht, stelt terecht, stelde terecht, stelden terecht, terechtgesteld)
  • ter dood brengen werkwoord
  • executeren werkwoord (executeer, executeert, executeerde, executeerden, geëxecuteerd)
 7. exécuter (achever; compléter; finir; )
  completeren; voltooien; afronden; afmaken; beëindigen; afwerken; klaarmaken; volbrengen; volmaken; een einde maken aan; afkrijgen; klaarkrijgen
  • completeren werkwoord (completeer, completeert, completeerde, completeerden, gecompleteerd)
  • voltooien werkwoord (voltooi, voltooit, voltooide, voltooiden, voltooid)
  • afronden werkwoord (rond af, rondt af, rondde af, rondden af, afgerond)
  • afmaken werkwoord (maak af, maakt af, maakte af, maakten af, afgemaakt)
  • beëindigen werkwoord (beëindig, beëindigt, beëindigde, beëindigden, beëindigd)
  • afwerken werkwoord (werk af, werkt af, werkte af, werkten af, afgewerkt)
  • klaarmaken werkwoord (maak klaar, maakt klaar, maakte klaar, maakten klaar, klaargemaakt)
  • volbrengen werkwoord (volbreng, volbrengt, volbracht, volbrachten, volbracht)
  • volmaken werkwoord (volmaak, volmaakt, volmaakte, volmaakten, volmaakt)
  • een einde maken aan werkwoord (maak een einde aan, maakt een einde aan, maakte een einde aan, maakten een einde aan, een einde gemaakt aan)
  • afkrijgen werkwoord (krijg af, krijgt af, kreeg af, kregen af, afgekregen)
  • klaarkrijgen werkwoord (krijg klaar, krijgt klaar, kreeg klaar, kregen klaar, klaargekregen)
 8. exécuter (effectuer; accomplir)
  voltrekken
  • voltrekken werkwoord (voltrek, voltrekt, voltrok, voltrokken, voltrokken)
 9. exécuter (accomplir; effectuer; réaliser; fabriquer)
 10. exécuter (parvenir à; réussir; arriver à; )
  voor elkaar krijgen; bewerkstelligen; klaarspelen; bedingen; fixen; lappen
  • bewerkstelligen werkwoord (bewerkstellig, bewerkstelligt, bewerkstelligde, bewerkstelligden, bewerkstelligd)
  • klaarspelen werkwoord (speel klaar, speelt klaar, speelde klaar, speelden klaar, klaargespeeld)
  • bedingen werkwoord (beding, bedingt, bedong, bedongen, bedongen)
  • fixen werkwoord
  • lappen werkwoord (lap, lapt, lapte, lapten, gelapt)
 11. exécuter (éliminer une personne; tuer; assassiner; liquider)
  liquideren; afmaken; uit de weg ruimen; koudmaken
  • liquideren werkwoord (liquideer, liquideert, liquideerde, liquideerden, geliquideerd)
  • afmaken werkwoord (maak af, maakt af, maakte af, maakten af, afgemaakt)
  • uit de weg ruimen werkwoord (ruim uit de weg, ruimt uit de weg, ruimde uit de weg, ruimden uit de weg, uit de weg geruimd)
  • koudmaken werkwoord
 12. exécuter
  uitvoeren
  • uitvoeren werkwoord (voer uit, voert uit, voerde uit, voerden uit, uitgevoerd)

Conjugations for exécuter:

Présent
 1. exécute
 2. exécutes
 3. exécute
 4. exécutons
 5. exécutez
 6. exécutent
imparfait
 1. exécutais
 2. exécutais
 3. exécutait
 4. exécutions
 5. exécutiez
 6. exécutaient
passé simple
 1. exécutai
 2. exécutas
 3. exécuta
 4. exécutâmes
 5. exécutâtes
 6. exécutèrent
futur simple
 1. exécuterai
 2. exécuteras
 3. exécutera
 4. exécuterons
 5. exécuterez
 6. exécuteront
subjonctif présent
 1. que j'exécute
 2. que tu exécutes
 3. qu'il exécute
 4. que nous exécutions
 5. que vous exécutiez
 6. qu'ils exécutent
conditionnel présent
 1. exécuterais
 2. exécuterais
 3. exécuterait
 4. exécuterions
 5. exécuteriez
 6. exécuteraient
passé composé
 1. ai exécuté
 2. as exécuté
 3. a exécuté
 4. avons exécuté
 5. avez exécuté
 6. ont exécuté
divers
 1. exécute!
 2. exécutez!
 3. exécutons!
 4. exécuté
 5. exécutant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Vertaal Matrix voor exécuter:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afkrijgen achèvement; complètement
afmaken abattage; achèvement; boucherie; carnage; exécution; finition; massacre; tuerie
afwerken achèvement; finition
beëindigen cessation
doodschieten fait de flinguer; fait de tirer; fait de tuer
handelen action; le fait d'agir
klaarmaken préparage
lappen coupons; draps; tissus; torchons
uitvoeren exécution; mise en application; mise à exécution; réalisation
volbrengen exécution; mise en application; mise à exécution; réalisation
werken conséquence; effet; fonctionnement; impact; implication
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afkrijgen accomplir; achever; compléter; compléter quelque chose; conclure; effectuer; en finir; exécuter; faire; finir; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; prendre fin; réussir à achever; s'achever; s'acquitter de; se terminer; supprimer; terminer
afmaken accomplir; achever; assassiner; compléter; compléter quelque chose; conclure; effectuer; en finir; exécuter; faire; finir; liquider; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; prendre fin; réussir à achever; s'achever; s'acquitter de; se terminer; supprimer; terminer; tuer; éliminer une personne abattre; achever; améliorer; anéantir; assassiner; compléter; couper la gorge à; descendre; décharger; exterminer; finir; liquider; parfaire; perfectionner; rendre complet; serrer la gorge; supplémenter; supprimer; tuer; égorger
afronden accomplir; achever; compléter; compléter quelque chose; conclure; effectuer; en finir; exécuter; faire; finir; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; prendre fin; réussir à achever; s'achever; s'acquitter de; se terminer; supprimer; terminer achever; compléter; conclure; finir
afwerken accomplir; achever; compléter; compléter quelque chose; conclure; effectuer; en finir; exécuter; faire; finir; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; prendre fin; réussir à achever; s'achever; s'acquitter de; se terminer; supprimer; terminer garnir; garnir des plats
arbeiden effectuer; exécuter; réaliser; travailler
bedingen accomplir; arriver; arriver à; effectuer; exécuter; parvenir; parvenir à; réaliser; réussir
bewerkstelligen accomplir; arriver; arriver à; effectuer; exécuter; parvenir; parvenir à; réaliser; réussir accomplir; développer; effectuer; réaliser
beëindigen accomplir; achever; compléter; compléter quelque chose; conclure; effectuer; en finir; exécuter; faire; finir; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; prendre fin; réussir à achever; s'achever; s'acquitter de; se terminer; supprimer; terminer achever; arrêter; briser; casser; cesser; conclure; couper; délimiter; déroger; en finir; finir; interrompre; limiter; mettre au point; mettre fin à; parachever; parvenir à enlever; prendre fin; rompre; résilier; s'achever; se terminer; stopper; suspendre; tenir levé; terminer; transgresser
completeren accomplir; achever; compléter; compléter quelque chose; conclure; effectuer; en finir; exécuter; faire; finir; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; prendre fin; réussir à achever; s'achever; s'acquitter de; se terminer; supprimer; terminer achever; additionner; adjoindre; ajouter; ajouter à; améliorer; annexer; calculer en plus; compléter; conclure; faire l'appoint; finir; incorporer; parfaire; perfectionner; remplir; rendre complet; supplémenter
doen accomplir; exécuter; faire; réaliser; s'acquitter de
doodschieten abattre; assassiner; descendre; exécuter; fusiller; tuer; égorger fusiller; tuer; tuer d'un coup de fusil
doodvonnis uitvoeren abattre; assassiner; descendre; exécuter; fusiller; tuer; égorger
een einde maken aan accomplir; achever; compléter; compléter quelque chose; conclure; effectuer; en finir; exécuter; faire; finir; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; prendre fin; réussir à achever; s'achever; s'acquitter de; se terminer; supprimer; terminer achever; arrêter; casser; cesser; conclure; couper; délimiter; en finir; finir; interrompre; limiter; mettre au point; mettre fin à; parachever; parvenir à enlever; prendre fin; résilier; s'achever; se terminer; stopper; suspendre; tenir levé; terminer
executeren abattre; assassiner; descendre; exécuter; fusiller; mettre à mort; tuer; égorger
fixen accomplir; arriver; arriver à; effectuer; exécuter; parvenir; parvenir à; réaliser; réussir
handelen accomplir; exécuter; faire; réaliser; s'acquitter de agir; faire du commerce; faire marcher; faire un procès à; manipuler; mettre en marche; opérer; procéder; s'occuper de; s'y prendre
klaarkrijgen accomplir; achever; compléter; compléter quelque chose; conclure; effectuer; en finir; exécuter; faire; finir; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; prendre fin; réussir à achever; s'achever; s'acquitter de; se terminer; supprimer; terminer
klaarmaken accomplir; achever; compléter; compléter quelque chose; conclure; effectuer; en finir; exécuter; faire; finir; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; prendre fin; réussir à achever; s'achever; s'acquitter de; se terminer; supprimer; terminer apprêter; préparer; se préparer à
klaarspelen accomplir; arriver; arriver à; effectuer; exécuter; parvenir; parvenir à; réaliser; réussir achever; arranger; finir; parvenir; réussir; réussir à achever; réussir à faire; savoir s'y prendre
koudmaken assassiner; exécuter; liquider; tuer; éliminer une personne
lappen accomplir; arriver; arriver à; effectuer; exécuter; parvenir; parvenir à; réaliser; réussir jouer un tour à qn
liquideren assassiner; exécuter; liquider; tuer; éliminer une personne abattre; assassiner; descendre; liquider; supprimer; tuer; égorger
om het leven brengen abattre; assassiner; descendre; exécuter; fusiller; tuer; égorger anéantir; assassiner; couper la gorge à; décharger; exterminer; perfectionner; serrer la gorge; tuer; égorger
ombrengen abattre; assassiner; descendre; exécuter; fusiller; tuer; égorger abattre; anéantir; assassiner; couper la gorge à; descendre; décharger; exterminer; liquider; perfectionner; serrer la gorge; supprimer; tuer; égorger
plegen commettre; commettre un acte; exécuter; faire
ter dood brengen exécuter; mettre à mort executer
terechtstellen exécuter; mettre à mort
uit de weg ruimen assassiner; exécuter; liquider; tuer; éliminer une personne
uitrichten accomplir; exécuter; faire; réaliser; s'acquitter de
uitvoeren accomplir; exécuter; faire; réaliser; s'acquitter de exporter
vermoorden abattre; assassiner; descendre; exécuter; fusiller; tuer; égorger abattre; anéantir; assassiner; couper la gorge à; descendre; décharger; exterminer; liquider; perfectionner; serrer la gorge; supprimer; tuer; égorger
verrichten accomplir; exécuter; faire; réaliser; s'acquitter de
volbrengen accomplir; achever; compléter; compléter quelque chose; conclure; effectuer; en finir; exécuter; faire; finir; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; prendre fin; réussir à achever; s'achever; s'acquitter de; se terminer; supprimer; terminer
volmaken accomplir; achever; compléter; compléter quelque chose; conclure; effectuer; en finir; exécuter; faire; finir; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; prendre fin; réussir à achever; s'achever; s'acquitter de; se terminer; supprimer; terminer bourrer; combler; remplir
voltooien accomplir; achever; compléter; compléter quelque chose; conclure; effectuer; en finir; exécuter; faire; finir; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; prendre fin; réussir à achever; s'achever; s'acquitter de; se terminer; supprimer; terminer achever; améliorer; compléter; finir; jouir; parfaire; parvenir; perfectionner; rendre complet; supplémenter
voltrekken accomplir; effectuer; exécuter
volvoeren consommer; exécuter; perpétrer
voor elkaar krijgen accomplir; arriver; arriver à; effectuer; exécuter; parvenir; parvenir à; réaliser; réussir achever; arranger; créer; faire; finir; parvenir; réaliser; réussir; réussir à achever; réussir à faire; savoir s'y prendre
werken effectuer; exécuter; réaliser; travailler agir; faire marcher; faire un procès à; manipuler; mettre en marche; opérer; procéder; s'occuper de; s'y prendre; travailler
zich voltrekken accomplir; effectuer; exécuter; fabriquer; réaliser

Synoniemen voor "exécuter":


Wiktionary: exécuter

exécuter
verb
 1. Traductions à trier suivant le sens
exécuter
verb
 1. juridisch|nld uitvoeren van een vonnis, tenuitvoerbrengen, voltrekken
 2. belasting betalen
 3. het beëindigen van een mensenleven op gerechtelijk bevel
 4. ten uitvoer brengen

Cross Translation:
FromToVia
exécuter executeren execute — to kill as punishment
exécuter uitvoeren execute — To start, launch or run software
exécuter implementeren; toepassen; uitwerken implement — bring about

Verwante vertalingen van exécuter