Frans

Uitgebreide vertaling voor percer (Frans) in het Nederlands

percer:

percer werkwoord (perce, perces, perçons, percez, )

 1. percer (rompre)
  doorbreken
  • doorbreken werkwoord (breek door, breekt door, brak door, braken door, doorgebroken)
 2. percer (enfoncer dans)
  binnensteken; insteken
  • binnensteken werkwoord (steek binnen, steekt binnen, stak binnen, staken binnen, binnengestoken)
  • insteken werkwoord (steek in, steekt in, stak in, staken in, ingestoken)
 3. percer (forer; perforer; mettre en forage)
  boren; aanboren
  • boren werkwoord (boor, boort, boorde, boorden, geboord)
  • aanboren werkwoord (boor aan, boort aan, boorde aan, boorden aan, aangeboord)
 4. percer (se rendre compte; concevoir; percevoir; )
  realiseren; onderkennen; beseffen; inzien; doorzien
  • realiseren werkwoord (realiseer, realiseert, realiseerde, realiseerden, gerealiseerd)
  • onderkennen werkwoord (onderken, onderkent, onderkende, onderkenden, onderkend)
  • beseffen werkwoord (besef, beseft, besefte, beseften, beseft)
  • inzien werkwoord (zie in, ziet in, zag in, zagen in, ingezien)
  • doorzien werkwoord (doorzie, doorziet, doorzag, doorzagen, doorzien)
 5. percer (passer par; traverser)
  doorkomen
  • doorkomen werkwoord (kom door, komt door, kwam door, kwamen door, doorgekomen)
 6. percer (perforer; transpercer; pénétrer)
  gaatjes maken in; perforeren; doorboren
  • gaatjes maken in werkwoord
  • perforeren werkwoord (perforeer, perforeert, perforeerde, perforeerden, geperforeerd)
  • doorboren werkwoord (boor door, boort door, boorde door, boorden door, doorgeboord)
 7. percer (labourer; bêcher; désherber; )
  omspitten; omploegen; omwerken; spitten; ploegen; omgraven
  • omspitten werkwoord (spit om, spitte om, spitten om, omgespit)
  • omploegen werkwoord (ploeg om, ploegt om, ploegde om, ploegden om, omgeploegd)
  • omwerken werkwoord (werk om, werkt om, werkte om, werkten om, omgewerkt)
  • spitten werkwoord (spit, spitte, spitten, gespit)
  • ploegen werkwoord (ploeg, ploegt, ploegde, ploegden, geploegd)
  • omgraven werkwoord
 8. percer (crever; transpercer; faire passer; perforer)
  doorsteken; erdoor steken
 9. percer (percer en coulant; filtrer)
  doorlekken
  • doorlekken werkwoord (lek door, lekt door, lekte door, lekten door, doorgelekt)
 10. percer (assurer quelque chose à quelqu'un; faire prendre conscience; pénétrer; graver dans l'esprit)
  inprenten; op het hart drukken
 11. percer
  inprikken
  • inprikken werkwoord (prik in, prikt in, prikte in, prikten in, ingeprikt)
 12. percer (pénétrer; transpercer; faire une invasion; envahir; perforer)
  doordringen; penetreren
  • doordringen werkwoord (dring door, dringt door, drong door, drongen door, doorgedrongen)
  • penetreren werkwoord (penetreer, penetreert, penetreerde, penetreerden, gepenetreerd)
 13. percer (trouer)
  priemen
  • priemen werkwoord (priem, priemt, priemde, priemden, gepriemd)
 14. percer (piquer dans)
  prikken in
  • prikken in werkwoord (prik in, prikt in, prikte in, prikten in, geprikt in)
 15. percer (ouvrir)
  doorprikken; openprikken
  • doorprikken werkwoord (prik door, prikt door, prikte door, prikten door, doorgeprikt)
  • openprikken werkwoord (prik open, prikt open, prikte open, prikten open, opengeprikt)
 16. percer (ouvrir)
  opensteken
  • opensteken werkwoord (steek open, steekt open, stak open, staken open, opengestoken)
 17. percer (transparaître; laisser entendre qc; transparaître à travers)
  doorschijnen
  • doorschijnen werkwoord (schijn door, schijnt door, scheen door, schenen door, doorgeschenen)
 18. percer (filtrer à travers; transpirer; s'infiltrer; transparaître à travers)

Conjugations for percer:

Présent
 1. perce
 2. perces
 3. perce
 4. perçons
 5. percez
 6. percent
imparfait
 1. perçais
 2. perçais
 3. perçait
 4. percions
 5. perciez
 6. perçaient
passé simple
 1. perçai
 2. perças
 3. perça
 4. perçâmes
 5. perçâtes
 6. percèrent
futur simple
 1. percerai
 2. perceras
 3. percera
 4. percerons
 5. percerez
 6. perceront
subjonctif présent
 1. que je perce
 2. que tu perces
 3. qu'il perce
 4. que nous percions
 5. que vous perciez
 6. qu'ils percent
conditionnel présent
 1. percerais
 2. percerais
 3. percerait
 4. percerions
 5. perceriez
 6. perceraient
passé composé
 1. ai percé
 2. as percé
 3. a percé
 4. avons percé
 5. avez percé
 6. ont percé
divers
 1. perce!
 2. percez!
 3. perçons!
 4. percé
 5. perçant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Vertaal Matrix voor percer:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanboren forer
doorbreken percement; percée; rupture de digue; troué
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanboren forer; mettre en forage; percer; perforer
beseffen concevoir; entendre; percer; percevoir; reconnaître; saisir; se rendre compte; voir
binnensteken enfoncer dans; percer
boren forer; mettre en forage; percer; perforer forage
doorboren percer; perforer; pénétrer; transpercer
doorbreken percer; rompre
doordringen envahir; faire une invasion; percer; perforer; pénétrer; transpercer atteindre; pénétrer; s'infiltrer
doorkomen passer par; percer; traverser
doorlekken filtrer; percer; percer en coulant
doorprikken ouvrir; percer
doorschijnen laisser entendre qc; percer; transparaître; transparaître à travers
doorsteken crever; faire passer; percer; perforer; transpercer
doorzien concevoir; entendre; percer; percevoir; reconnaître; saisir; se rendre compte; voir comprendre; deviner; piger
erdoor steken crever; faire passer; percer; perforer; transpercer
gaatjes maken in percer; perforer; pénétrer; transpercer
inprenten assurer quelque chose à quelqu'un; faire prendre conscience; graver dans l'esprit; percer; pénétrer
inprikken percer
insteken enfoncer dans; percer
inzien concevoir; entendre; percer; percevoir; reconnaître; saisir; se rendre compte; voir comprendre; concevoir; entendre; examiner; jeter un coup d'oeil dans; jeter un coup d'oeil sur; jeter un regard sur; lire dans; parcourir; piger; regarder; regarder à l'intérieur; réaliser; saisir; se rendre compte; voir
laten doorsijpelen filtrer à travers; percer; s'infiltrer; transparaître à travers; transpirer
omgraven arracher les mauvaises herbes; bêcher; désherber; labourer; percer; remanier; retravailler
omploegen arracher les mauvaises herbes; bêcher; désherber; labourer; percer; remanier; retravailler
omspitten arracher les mauvaises herbes; bêcher; désherber; labourer; percer; remanier; retravailler
omwerken arracher les mauvaises herbes; bêcher; désherber; labourer; percer; remanier; retravailler altérer; amender; changer; modifier; remanier; renverser; restructurer; retravailler; réformer; réorganiser; réviser; transformer
onderkennen concevoir; entendre; percer; percevoir; reconnaître; saisir; se rendre compte; voir
op het hart drukken assurer quelque chose à quelqu'un; faire prendre conscience; graver dans l'esprit; percer; pénétrer
openprikken ouvrir; percer
opensteken ouvrir; percer
penetreren envahir; faire une invasion; percer; perforer; pénétrer; transpercer entrer; envahir; pénétrer; pénétrer dans; s'introduire dans
percoleren filtrer à travers; percer; s'infiltrer; transparaître à travers; transpirer
perforeren percer; perforer; pénétrer; transpercer
ploegen arracher les mauvaises herbes; bêcher; désherber; labourer; percer; remanier; retravailler
priemen percer; trouer
prikken in percer; piquer dans
realiseren concevoir; entendre; percer; percevoir; reconnaître; saisir; se rendre compte; voir accomplir; développer; effectuer; réaliser
spitten arracher les mauvaises herbes; bêcher; désherber; labourer; percer; remanier; retravailler
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
doorzien approfondi; deviné; percé

Synoniemen voor "percer":


Wiktionary: percer

percer
verb
 1. Traverser en faisant un trou, une ouverture. (Sens général).
percer
verb
 1. met een stekende beweging een gat maken
 2. met een priem bewerken

Cross Translation:
FromToVia
percer boren bore — to make a hole
percer boren drill — to make a hole

Verwante vertalingen van percer