Frans

Uitgebreide vertaling voor valse (Frans) in het Nederlands

valse:


Synoniemen voor "valse":


Wiktionary: valse

valse
noun
 1. danse tournante exécuter par un couple sur un mouvement, habituellement à trois temps.
valse
noun
 1. dans

valser:

valser werkwoord (valse, valses, valsons, valsez, )

 1. valser (danser la valse)
  de wals dansen; walsen

Conjugations for valser:

Présent
 1. valse
 2. valses
 3. valse
 4. valsons
 5. valsez
 6. valsent
imparfait
 1. valsais
 2. valsais
 3. valsait
 4. valsions
 5. valsiez
 6. valsaient
passé simple
 1. valsai
 2. valsas
 3. valsa
 4. valsâmes
 5. valsâtes
 6. valsèrent
futur simple
 1. valserai
 2. valseras
 3. valsera
 4. valserons
 5. valserez
 6. valseront
subjonctif présent
 1. que je valse
 2. que tu valses
 3. qu'il valse
 4. que nous valsions
 5. que vous valsiez
 6. qu'ils valsent
conditionnel présent
 1. valserais
 2. valserais
 3. valserait
 4. valserions
 5. valseriez
 6. valseraient
passé composé
 1. ai valsé
 2. as valsé
 3. a valsé
 4. avons valsé
 5. avez valsé
 6. ont valsé
divers
 1. valse!
 2. valsez!
 3. valsons!
 4. valsé
 5. valsant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Vertaal Matrix voor valser:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
walsen rouleaux copresseurs
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
de wals dansen danser la valse; valser
walsen danser la valse; valser

Synoniemen voor "valser":


Verwante vertalingen van valseNederlands

Uitgebreide vertaling voor valse (Nederlands) in het Frans

valse vorm van vals:

vals bijvoeglijk naamwoord

 1. vals (niet echt)
  inexact; fausse; erroné; faux; incorrect; mensonger
 2. vals (onecht; bedriegelijk; nagemaakt; onwaar; gefingeerd)
  faux; perfide; fictif; faussement; vil; bas; méchant; feint; vulgaire; inventé; méprisable; rudement; supposé; perfidement; vulgairement; basse; ordinaire; vachement; ignoble; abject; ordinairement; bassement; ignoblement
 3. vals (slecht; gemeen; min)
  mauvais; mal; méchant; malfaisant; ignoble; vil; perfide
 4. vals (verraderlijk)
  traître; infidèle; en traître; traîtreusement; perfidieux
 5. vals (met slechte intentie; slecht; gemeen; kwaadwillig)
  mauvais; méchant; perfide; mal; faux
  • mauvais bijvoeglijk naamwoord
  • méchant bijvoeglijk naamwoord
  • perfide bijvoeglijk naamwoord
  • mal bijvoeglijk naamwoord
  • faux bijvoeglijk naamwoord
 6. vals (verraderlijk; gevaarlijk)
  traître; en traître; traîtreusement
 7. vals (schurkachtig; gemeen; gluiperig; boosaardig; boefachtig)
  malicieux; infâme; ignoblement; fourbe; félon; malicieusement; ignoble
 8. vals (valselijk; ten onrechte)
  faussement

Vertaal Matrix voor vals:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bas kniekous; kous
basse bas; bromstem; contrabas
faux falsificatie; verkeerde; vervalsing; zeis
fourbe gluiperds
infidèle afvallige; verzaakster; verzaker
mal bezwaar; chagrijn; ergernis; grief; het klagen; inspanning; klacht; last; leed; moeite; ongemak; ongerief; pijn; pijn doen; soesa; zeer; zeer doen; ziekte
malicieux bij de pinken zijn; doortraptheid; gewiekstheid; gladheid; listigheid; sluwheid; snoodheid
méchant eikel; hond; klootzak; lul; schobbejak; schoelje; schoft; smeerlap; stouterd
traître landverrader; verklapper; verlinker; verrader
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
malicieux boosaardig; slecht
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
abject bedriegelijk; gefingeerd; nagemaakt; onecht; onwaar; vals banaal; laag; verachtelijk; vuig
bas bedriegelijk; gefingeerd; nagemaakt; onecht; onwaar; vals achterbaks; banaal; diep; doortrapt; gedempt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; grof; halfluid; laag; laag liggend; laag-bij-de-grond; laaghangend; laaghartig; leep; listig; lomp; niet hoog; onedel; plat; platvloers; ploertig; schunnig; slinks; sluw; snood; stiekem; triviaal; uitgekookt; vunzig
basse bedriegelijk; gefingeerd; nagemaakt; onecht; onwaar; vals banaal; gemeen; grof; laag; laag-bij-de-grond; laaghangend; laaghartig; lomp; onedel; plat; platvloers; ploertig; schunnig; triviaal; vunzig
bassement bedriegelijk; gefingeerd; nagemaakt; onecht; onwaar; vals achterbaks; banaal; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; grof; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; leep; listig; lomp; onedel; plat; platvloers; ploertig; schunnig; slinks; sluw; snood; stiekem; triviaal; uitgekookt; vunzig
en traître gevaarlijk; vals; verraderlijk achterbaks; geniepig; gluiperig; in het geniep; snood; stiekem; trouweloos; verraderlijk
erroné niet echt; vals abuis; abusief; ernaast; fout; foutief; mis; onjuist; onwaar; ten onrechte; verkeerd
fausse niet echt; vals ernaast; fout; foutief; huichelachtig; mis; ondergeschoven; onjuist; onoprecht; onwaar; ten onrechte; verkeerd
faussement bedriegelijk; gefingeerd; nagemaakt; onecht; onwaar; ten onrechte; vals; valselijk
faux bedriegelijk; gefingeerd; gemeen; kwaadwillig; met slechte intentie; nagemaakt; niet echt; onecht; onwaar; slecht; vals achterbaks; bedrieglijk; ernaast; fout; foutief; gedwongen; geforceerd; gemaakt; gemaakte gevoelens; geniepig; gluiperig; huichelachtig; illusoir; in het geniep; kunstmatig; mis; misleidend; onaanvaardbaar; onacceptabel; ondergeschoven; onharmonisch; onjuist; onnatuurlijk; onoprecht; onwaar; onwaarachtig; snood; stiekem; ten onrechte; verkeerd
feint bedriegelijk; gefingeerd; nagemaakt; onecht; onwaar; vals aangenomen; denkbeeldig; fictief; geaffecteerd; gedwongen; gefingeerd; geforceerd; gehuicheld; gekunsteld; gemaakt; gemaakte gevoelens; geveinsd; gewrongen; gezocht; huichelachtig; huichelend; kunstmatig; onnatuurlijk; onoprecht; veinzend; verdicht; voorwendend
fictif bedriegelijk; gefingeerd; nagemaakt; onecht; onwaar; vals aangenomen; bedacht; bedrieglijk; denkbeeldig; fantastisch; fictief; gefingeerd; geveinsd; hypothetisch; illusoir; imaginair; ingebeeld; misleidend; verdicht; verzonnen
fourbe boefachtig; boosaardig; gemeen; gluiperig; schurkachtig; vals achterbaks; geniepig; gluiperig; in het geniep; snood; stiekem
félon boefachtig; boosaardig; gemeen; gluiperig; schurkachtig; vals achterbaks; geniepig; gluiperig; in het geniep; snood; stiekem
ignoble bedriegelijk; boefachtig; boosaardig; gefingeerd; gemeen; gluiperig; min; nagemaakt; onecht; onwaar; schurkachtig; slecht; vals banaal; donker; dubieus; duister; eerloos; gemeen; glibberig; grof; infaam; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; lomp; obscuur; onedel; onguur; plat; platvloers; ploertig; schunnig; triviaal; verdacht; vuig; vunzig
ignoblement bedriegelijk; boefachtig; boosaardig; gefingeerd; gemeen; gluiperig; nagemaakt; onecht; onwaar; schurkachtig; vals banaal; gemeen; grof; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; lomp; onedel; plat; platvloers; schunnig; triviaal; vunzig
incorrect niet echt; vals abuis; abusief; abusievelijk; ernaast; fout; foutief; mis; onbehoorlijk; onbetamelijk; onfatsoenlijk; ongehoord; ongepast; onjuist; onkies; onpassend; onvertogen; onwaar; onwelgevoegelijk; onwelvoegelijk; ten onrechte; verkeerd
inexact niet echt; vals ernaast; fout; foutief; inexact; mis; onjuist; onnauwkeurig; onwaar; onzorgvuldig; ten onrechte; verkeerd
infidèle vals; verraderlijk afgodsdienstig; afvallig; ontrouw; overspelig; perfide; trouweloos; verraderlijk
infâme boefachtig; boosaardig; gemeen; gluiperig; schurkachtig; vals banaal; beledigend; eerloos; gemeen; godgeklaagd; grof; hemeltergend; infaam; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; lomp; onedel; plat; platvloers; schunnig; ten hemel schreiend; triviaal; vuig; vunzig; zeer ergerlijk
inventé bedriegelijk; gefingeerd; nagemaakt; onecht; onwaar; vals aangenomen; bedacht; denkbeeldig; fictief; gefabriceerd; gefantaseerd; gefingeerd; geveinsd; uit de duim gezogen; verdicht; verzonnen
mal gemeen; kwaadwillig; met slechte intentie; min; slecht; vals bedorven; erg; ernstig; kwalijk; leed aandoend; menstruerend; onaanvaardbaar; onacceptabel; ongepast; ongesteld; onkies; onvertogen; rot; rottig; slecht; snood; van bedenkelijke aard; vergaan; verkeerd; verrot
malfaisant gemeen; min; slecht; vals
malicieusement boefachtig; boosaardig; gemeen; gluiperig; schurkachtig; vals bengelachtig; duivelachtig; duivels; guitig; huiveringwekkend; ijselijk; ijzingwekkend; kwaadaardig; kwajongensachtig; ondeugend; schalkachtig; schalks; schelmachtig; schelms; snaaks; spotachtig
malicieux boefachtig; boosaardig; gemeen; gluiperig; schurkachtig; vals arglistig; bengelachtig; boosaardig; doortrapt; duivelachtig; duivels; ernaast; fout; foutief; geraffineerd; geslepen; guitig; hatelijk; huiveringwekkend; ijselijk; ijzingwekkend; kwaadaardig; kwajongensachtig; leep; link; listig; malicieus; mis; ondeugend; onjuist; onwaar; schalkachtig; schalks; schelmachtig; schelms; serpentachtig; slinks; sluw; snaaks; spotachtig; stekelig; ten onrechte; verkeerd; verraderlijk; vijandig
mauvais gemeen; kwaadwillig; met slechte intentie; min; slecht; vals arm; donker; dubieus; duister; erg; ernstig; gemeen; giftig; glibberig; inferieur; kwaadaardig; kwalijk; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; minderwaardig; niet lekker; niet smakelijk; obscuur; ondermaats; ondeugdelijk; onedel; ongepast; onguur; onkies; onvertogen; slecht; snood; tweederangs; van bedenkelijke aard; venijnig; verdacht; verkeerd; zwak
mensonger niet echt; vals duister; leugenachtig; louche; onbetrouwbaar; onguur; verdacht
méchant bedriegelijk; gefingeerd; gemeen; kwaadwillig; met slechte intentie; min; nagemaakt; onecht; onwaar; slecht; vals achterbaks; banaal; bar slecht; donker; doortrapt; dubieus; duister; duivelachtig; duivels; erg boosaardig; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; giftig; glibberig; gluiperig; grof; honds; kwaadaardig; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; leep; listig; lomp; obscuur; onedel; onguur; pesterig; plat; platvloers; schunnig; serpentachtig; slinks; sluw; snood; stiekem; triviaal; uitgekookt; venijnig; verdacht; vunzig
méprisable bedriegelijk; gefingeerd; nagemaakt; onecht; onwaar; vals arm; banaal; gemeen; grof; inferieur; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; lomp; minderwaardig; ondermaats; ondeugdelijk; onedel; plat; platvloers; schunnig; slecht; triviaal; tweederangs; verachtelijk; vuig; vunzig; zwak
ordinaire bedriegelijk; gefingeerd; nagemaakt; onecht; onwaar; vals alledaags; alledaagse; bescheiden; doodgewoon; eenvoudig; gangbaar; gebruikelijk; gemakkelijk; gemeen; gewoon; grof; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; licht; makkelijk; natuurlijk; nederig; niet moeilijk; niet voornaam; niets bijzonders; normaal; onedel; ongecompliceerd; ongekunsteld; ordinair; plat; platvloers; simpel; van eenvoudige komaf; vulgair
ordinairement bedriegelijk; gefingeerd; nagemaakt; onecht; onwaar; vals doorgaans; gemeen; gemeenlijk; gewoonlijk; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; meestal; merendeels; onedel; vaak; veelal; voor het grootste gedeelte
perfide bedriegelijk; gefingeerd; gemeen; kwaadwillig; met slechte intentie; min; nagemaakt; onecht; onwaar; slecht; vals achterbaks; arglistig; doortrapt; duivelachtig; duivels; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; giftig; gluiperig; heimelijk; in het geheim; in het geniep; kwaadaardig; leep; link; listig; ontrouw; op steelse wijze; overspelig; perfide; slinks; sluw; snood; steels; steelsgewijze; stiekem; tersluiks; uitgekookt; venijnig
perfidement bedriegelijk; gefingeerd; nagemaakt; onecht; onwaar; vals achterbaks; doortrapt; duivelachtig; duivels; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; heimelijk; in het geheim; in het geniep; kwaadaardig; leep; listig; ontrouw; op steelse wijze; overspelig; perfide; slinks; sluw; snood; steels; steelsgewijze; stiekem; tersluiks; uitgekookt
perfidieux vals; verraderlijk
rudement bedriegelijk; gefingeerd; nagemaakt; onecht; onwaar; vals agressief; bot; gewelddadig; hard; hardhandig; kortaf; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien; onzacht; ruw; zonder omhaal
supposé bedriegelijk; gefingeerd; nagemaakt; onecht; onwaar; vals gewaand; vermeend; verondersteld
traître gevaarlijk; vals; verraderlijk achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; in het geniep; leep; listig; slinks; sluw; snood; stiekem; trouweloos; uitgekookt; verraderlijk
traîtreusement gevaarlijk; vals; verraderlijk achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; in het geniep; leep; listig; ontrouw; overspelig; slinks; sluw; snood; stiekem; trouweloos; uitgekookt; verraderlijk
vachement bedriegelijk; gefingeerd; nagemaakt; onecht; onwaar; vals gemeen; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; onedel; ontzettend; verschrikkelijk; vreselijk
vil bedriegelijk; gefingeerd; gemeen; min; nagemaakt; onecht; onwaar; slecht; vals achterbaks; banaal; donker; doortrapt; dubieus; duister; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; glibberig; gluiperig; grof; kwalijk; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; leep; listig; lomp; obscuur; onedel; onguur; plat; platvloers; schunnig; slinks; sluw; snood; stiekem; triviaal; uitgekookt; verdacht; vuig; vunzig
vulgaire bedriegelijk; gefingeerd; nagemaakt; onecht; onwaar; vals banaal; bot; grof; laag-bij-de-grond; lomp; onbehouwen; onbeschaafd; ongelikt; onopgevoed; ordinair; plat; platvloers; schofterig; schunnig; triviaal; volks; vulgair; vunzig
vulgairement bedriegelijk; gefingeerd; nagemaakt; onecht; onwaar; vals

Verwante woorden van "vals":


Antoniemen van "vals":


Verwante definities voor "vals":

 1. boosaardig, niet te vertrouwen1
  • kom niet dicht bij die valse hond, hij bijt weleens1
 2. nagemaakt, onecht1
  • hij betaalde met vals geld1
 3. onwaar of onjuist1
  • het was weer eens vals alarm1

Wiktionary: vals


Cross Translation:
FromToVia
vals faux; incorrect false — untrue, not factual, wrong
vals faux; artificiel false — spurious, artificial
vals faux false — state in Boolean logic that indicates a negative result
vals faux spurious — false
vals faux falschlügen, nicht den Tatsachen entsprechend
vals faux falschals Charakter: verlogen
vals faux; feint falschnachmachen

Verwante vertalingen van valse