Overzicht
Frans naar Nederlands:   Meer gegevens...
 1. à cause de:
 2. Wiktionary:
 3. Gebruikers suggesties voor à cause de:
  • omwille, omwille van, naar aanleiding van, te wijten aan


Frans

Uitgebreide vertaling voor à cause de (Frans) in het Nederlands

à cause de:

à cause de bijvoeglijk naamwoord

 1. à cause de (par)
  wegens; vanwege
  – om een reden aan te geven 1
  • wegens bijvoeglijk naamwoord
   • wegens de vakantie zijn we gesloten1
  • vanwege bijvoeglijk naamwoord
   • vanwege de regen gaat de wedstrijd niet door1
  om
  • om bijvoeglijk naamwoord
 2. à cause de (par suite de; a cause de; en conséquence de; du fait de; à la suite de)
  als gevolg van; door; ten gevolge van; ingevolge
 3. à cause de (parce que; puisque; comme; du fait de; du fait que)
  doordat
 4. à cause de (en raison de; en vertu de)
  op grond van
 5. à cause de
  tengevolge van

Vertaal Matrix voor à cause de:

BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
als gevolg van a cause de; du fait de; en conséquence de; par suite de; à cause de; à la suite de consécutivement à; en conséquence de; par suite de; à la suite de
door a cause de; du fait de; en conséquence de; par suite de; à cause de; à la suite de au moyen de; du fait de; grâce à; par; par voie de; à travers
doordat comme; du fait de; du fait que; parce que; puisque; à cause de
ingevolge a cause de; du fait de; en conséquence de; par suite de; à cause de; à la suite de conformément à; en raison de; suite à; suivant
om par; à cause de autour de
op grond van en raison de; en vertu de; à cause de
ten gevolge van a cause de; du fait de; en conséquence de; par suite de; à cause de; à la suite de
tengevolge van à cause de
vanwege par; à cause de
wegens par; à cause de

Wiktionary: à cause de

à cause de
preposition
 1. En conséquence de ; en considération de ; pour l’amour de.

Cross Translation:
FromToVia
à cause de daar; vermits; want; dewijl; omdat because — on account
à cause de vanwege; wegens because of — on account of, by reason of, for the purpose of
à cause de door; als gevolg van; veroorzaakt door due to — caused by
à cause de vanwege; wegens wegenPräposition mit Genitiv, (umgangssprachlich) auch mit Dativ; Bezeichnung des Grundes: auf Grund, verursacht durch, auf Veranlassung von, mit Rücksicht auf
à cause de vanwege; wegens wegenPostposition mit Genitiv: Bezeichnung des Grundes

Verwante vertalingen van à cause de