Frans

Uitgebreide vertaling voor admettre (Frans) in het Nederlands

admettre:

admettre werkwoord (admets, admet, admettons, admettez, )

 1. admettre (avouer; reconnaître; céder)
  toegeven; erkennen; als waar erkennen
 2. admettre
  toelaten; iemand toelaten
 3. admettre
  toegang verschaffen
  • toegang verschaffen werkwoord (verschaf toegang, verschaft toegang, verschafte toegang, verschaften toegang, toegang verschaft)
 4. admettre (accepter; assumer)
  aannemen; accepteren; aanvaarden
  • aannemen werkwoord (neem aan, neemt aan, nam aan, namen aan, aangenomen)
  • accepteren werkwoord (accepteer, accepteert, accepteerde, accepteerden, geaccepteerd)
  • aanvaarden werkwoord (aanvaard, aanvaardt, aanvaardde, aanvaardden, aanvaard)
 5. admettre (laisser entrer)
  toelaten; binnen laten
 6. admettre (recruter; attirer; engager)
  rekruteren; aantrekken; ronselen
  • rekruteren werkwoord (rekruteer, rekruteert, rekruteerde, rekruteerden, gerekruteerd)
  • aantrekken werkwoord (trek aan, trekt aan, trok aan, trokken aan, aangetrokken)
  • ronselen werkwoord (ronsel, ronselt, ronselde, ronselden, geronseld)
 7. admettre (permettre; laisser; consentir à; )
  toestaan; laten; permitteren; toelaten; duren; toestemmen; goedkeuren; gunnen; inwilligen; vergunnen; dulden; goedvinden
  • toestaan werkwoord (sta toe, staat toe, stond toer, stonden toe, toegestaan)
  • laten werkwoord (laat, liet, lieten, gelaten)
  • permitteren werkwoord (permitteer, permitteert, permitteerde, permitteerden, gepermitteerd)
  • toelaten werkwoord (laat toe, liet toe, lieten toe, toegelaten)
  • duren werkwoord (duurt, duurde, geduurd)
  • toestemmen werkwoord (stem toe, stemt toe, stemde toe, stemden toe, toegestemd)
  • goedkeuren werkwoord (keur goed, keurt goed, keurde goed, keurden goed, goedgekeurd)
  • gunnen werkwoord (gun, gunt, gunde, gunden, gegund)
  • inwilligen werkwoord (willig in, willigt in, willigde in, willigden in, ingewilligd)
  • vergunnen werkwoord (vergun, vergunt, vergunde, vergunden, vergund)
  • dulden werkwoord (duld, duldt, duldde, duldden, geduld)
  • goedvinden werkwoord (vind goed, vindt goed, vond goed, vonden goed, goedgevonden)
 8. admettre (confesser; avouer)
  bekennen
  • bekennen werkwoord (beken, bekent, bekende, bekenden, bekend)
 9. admettre (permettre; autoriser; concéder; )
  laten; toelaten; permitteren
  • laten werkwoord (laat, liet, lieten, gelaten)
  • toelaten werkwoord (laat toe, liet toe, lieten toe, toegelaten)
  • permitteren werkwoord (permitteer, permitteert, permitteerde, permitteerden, gepermitteerd)
 10. admettre (remettre)
  overhandigen; afgeven; inleveren
  • overhandigen werkwoord (overhandig, overhandigt, overhandigde, overhandigden, overhandigd)
  • afgeven werkwoord (geef af, geeft af, gaf af, gaven af, afgegeven)
  • inleveren werkwoord (lever in, levert in, leverde in, leverden in, ingeleverd)
 11. admettre (tolérer; permettre; souffrir; )
  gedogen; dulden; tolereren
  • gedogen werkwoord (gedoog, gedoogt, gedoogde, gedoogden, gedoogd)
  • dulden werkwoord (duld, duldt, duldde, duldden, geduld)
  • tolereren werkwoord (tolereer, tolereert, tolereerde, tolereerden, getolereerd)
 12. admettre (régresser)
 13. admettre (noyer; faire entrer; laisser entrer; )
  inlaten
  • inlaten werkwoord (laat in, liet in, lieten in, ingelaten)
 14. admettre (autoriser; permettre; accorder; )
  vergunnen; autoriseren
  • vergunnen werkwoord (vergun, vergunt, vergunde, vergunden, vergund)
  • autoriseren werkwoord (autoriseer, autoriseert, autoriseerde, autoriseerden, geautoriseerd)

Conjugations for admettre:

Présent
 1. admets
 2. admets
 3. admet
 4. admettons
 5. admettez
 6. admettent
imparfait
 1. admettais
 2. admettais
 3. admettait
 4. admettions
 5. admettiez
 6. admettaient
passé simple
 1. admis
 2. admis
 3. admit
 4. admîmes
 5. admîtes
 6. admirent
futur simple
 1. admettrai
 2. admettras
 3. admettra
 4. admettrons
 5. admettrez
 6. admettront
subjonctif présent
 1. que j'admette
 2. que tu admettes
 3. qu'il admette
 4. que nous admettions
 5. que vous admettiez
 6. qu'ils admettent
conditionnel présent
 1. admettrais
 2. admettrais
 3. admettrait
 4. admettrions
 5. admettriez
 6. admettraient
passé composé
 1. ai admis
 2. as admis
 3. a admis
 4. avons admis
 5. avez admis
 6. ont admis
divers
 1. admets!
 2. admettez!
 3. admettons!
 4. admis
 5. admettant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Vertaal Matrix voor admettre:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aannemen accepter; adoptir; hypothèse; supposition
aantrekken attrait; charme; habillement; resserrement; serrage; séduction
aanvaarden acceptation; adoption; prise de possession; prise en charge
accepteren acceptation
afgeven délivrance; livraison
bekennen conviction religieuse; croyance; foi
goedvinden accord; admission; autorisation; concession; permission
rekruteren acte de recruter; engagement; recrutement
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aannemen accepter; admettre; assumer accepter; accepter un cadeau; accueillir; adopter; assumer; croire; croire en; embaucher; engager; entamer; estimer; nommer; penser; prendre; prendre en charge; prendre en service; présumer; ramasser; recevoir; recruter; supposer
aantrekken admettre; attirer; engager; recruter boucler; embaucher; engager; enrôler; fermer en tirant; habiller; mettre; nommer; passer; prendre en service; recruter; revêtir; s'habiller; sangler; se couvrir; se vêtir; serrer; tirer
aanvaarden accepter; admettre; assumer accepter; accepter un cadeau; accueillir; adopter; assumer; engager; entamer; ne pas se défendre de qc; prendre; ramasser; recevoir; s'accomoder de qc; s'arranger de qc; se contenter de qc; se laisser attribuer qc
accepteren accepter; admettre; assumer accepter; accepter un cadeau; accueillir; adopter; assumer; engager; entamer; ne pas se défendre de qc; prendre; ramasser; recevoir; s'accomoder de qc; s'arranger de qc; se contenter de qc; se laisser attribuer qc
afgeven admettre; remettre distribuer à domicile; donner; déléguer; déposer; déteindre; faire circuler; livrer; livrer à domicile; offrir; passer quelque chose à quelqu'un; porter; porter à domicile; présenter; remettre; rendre; salir; soiller; tacher; tendre quelque chose à quelqu'un; transmettre
als waar erkennen admettre; avouer; céder; reconnaître
autoriseren accorder; adjuger; admettre; agréer; attribuer; autoriser; consentir; consentir à; octroyer; permettre; reconnaître; tolérer approuver; autoriser; consentir; donner le feu vert à; déclarer bon; habiliter; permettre; ratifier; rendre légitime
bekennen admettre; avouer; confesser
binnen laten admettre; laisser entrer
dulden admettre; agréer; approuver; autoriser; concéder; consentir; consentir à; déclarer bon; laisser; permettre; souffrir; supporter; tolérer continuer; endurer; maintenir; persister; persévérer; subir; supporter; tenir; tenir jusqu'au bout; tenir le coup; tolérer
duren admettre; agréer; approuver; concéder; consentir; consentir à; déclarer bon; laisser; permettre; tolérer
erkennen admettre; avouer; céder; reconnaître
erop achteruitgaan admettre; régresser
gedogen admettre; autoriser; consentir; permettre; souffrir; supporter; tolérer
geld inleveren admettre; régresser
goedkeuren admettre; agréer; approuver; concéder; consentir; consentir à; déclarer bon; laisser; permettre; tolérer approuver; autoriser; confirmer; consentir; donner le feu vert à; déclarer bon; entériner; habiliter; homologuer; permettre; ratifier; rendre légitime; sceller; valider
goedvinden admettre; agréer; approuver; concéder; consentir; consentir à; déclarer bon; laisser; permettre; tolérer approuver; autoriser; consentir; donner le feu vert à; déclarer bon; habiliter; permettre; ratifier; rendre légitime
gunnen admettre; agréer; approuver; concéder; consentir; consentir à; déclarer bon; laisser; permettre; tolérer accorder; accéder; assigner; attribuer; concéder; consentir; consentir à; distribuer; donner; fournir; livrer; permettre; procurer; prêter; satisfaire à
iemand toelaten admettre
inlaten admettre; encastrer; faire entrer; laisser entrer; noyer; s'engager dans; s'occuper de
inleveren admettre; remettre remettre; rendre
inwilligen admettre; agréer; approuver; concéder; consentir; consentir à; déclarer bon; laisser; permettre; tolérer accepter; accorder; accéder; acquiescer à; agréer; consentir à; donner suite à; permettre; satisfaire à
laten accepter; accorder; acquiescer; admettre; agréer; approuver; autoriser; concéder; consentir; consentir à; déclarer bon; laisser; permettre; tolérer
overhandigen admettre; remettre apporter; distribuer à domicile; donner; délivrer; déléguer; déposer; faire circuler; fournir; livrer; livrer à domicile; offrir; passer quelque chose à quelqu'un; porter; porter à domicile; procurer; présenter; remettre; rendre; tendre quelque chose à quelqu'un; transmettre
permitteren accepter; accorder; acquiescer; admettre; agréer; approuver; autoriser; concéder; consentir; consentir à; déclarer bon; laisser; permettre; tolérer approuver; autoriser; consentir; habiliter; permettre; ratifier; rendre légitime
rekruteren admettre; attirer; engager; recruter embaucher; engager; prendre; recruter
ronselen admettre; attirer; engager; recruter embaucher; enrôler; racoler; recruter
toegang verschaffen admettre
toegeven admettre; avouer; céder; reconnaître capituler; se rendre
toelaten accepter; accorder; acquiescer; admettre; agréer; approuver; autoriser; concéder; consentir; consentir à; déclarer bon; laisser; laisser entrer; permettre; tolérer
toestaan admettre; agréer; approuver; concéder; consentir; consentir à; déclarer bon; laisser; permettre; tolérer accepter; accorder; accéder; acquiescer à; agréer; approuver; autoriser; concéder; consentir; consentir à; donner suite à; habiliter; permettre; ratifier; rendre légitime; satisfaire à
toestemmen admettre; agréer; approuver; concéder; consentir; consentir à; déclarer bon; laisser; permettre; tolérer accorder; autoriser; concéder; consentir; permettre
tolereren admettre; autoriser; consentir; permettre; souffrir; supporter; tolérer
vergunnen accorder; adjuger; admettre; agréer; approuver; attribuer; autoriser; concéder; consentir; consentir à; déclarer bon; laisser; octroyer; permettre; reconnaître; tolérer accepter; accorder; accéder; acquiescer à; agréer; autoriser; consentir; consentir à; donner suite à; octroyer; permettre; satisfaire à
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
goedkeuren autoriser

Synoniemen voor "admettre":


Wiktionary: admettre

admettre admettre
verb
 1. erkennen

Cross Translation:
FromToVia
admettre binnenlaten; toegang verlenen; toelaten admit — to allow to enter; to grant entrance
admettre toegeven; bekennen admit — to concede as true
admettre toegeven concede — to admit to be true
admettre inzien; onderkennen einsehen — sich durch andere überzeugen lassen

Verwante vertalingen van admettre