Frans

Uitgebreide vertaling voor annexe (Frans) in het Nederlands

annexe:

annexe [la ~] zelfstandig naamwoord

 1. l'annexe (supplément; pièce jointe)
  de bijlage; de aanvulling; de toelichting; meezending; de additie
 2. l'annexe
  de uitbouw; de aanbouw
  • uitbouw [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • aanbouw [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
 3. l'annexe (dépendance; bâtiments communs)
  het bijgebouw; de dependance
 4. l'annexe (addition; supplément; appendice; )
  de toevoeging; de appendix; de aanvulling; het addendum; het aanhangsel; het supplement; het bijvoegsel; het toevoegsel
 5. l'annexe (dépendance)
  de dependance; ander filiaal
 6. l'annexe (additif; addition; supplément; )
  de toevoeging; de bijmenging; de bijvoeging

Vertaal Matrix voor annexe:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanbouw annexe
aanhangsel additif; addition; adjonction; ajout; annexe; appendice; complément; supplément
aanvulling additif; addition; adjonction; ajout; annexe; appendice; complément; pièce jointe; supplément accroissement; addition; agrandissement; augmentation; complément; expansion; extension; grossissement; suppléance; supplément; épaississement
addendum additif; addition; adjonction; ajout; annexe; appendice; complément; supplément addendum
additie annexe; pièce jointe; supplément
ander filiaal annexe; dépendance
appendix additif; addition; adjonction; ajout; annexe; appendice; complément; supplément appendice vermiforme
bijgebouw annexe; bâtiments communs; dépendance
bijlage annexe; pièce jointe; supplément pièce jointe
bijmenging addenda; additif; addition; adjonction; ajout; annexe; appendice; supplément
bijvoeging addenda; additif; addition; adjonction; ajout; annexe; appendice; supplément
bijvoegsel additif; addition; adjonction; ajout; annexe; appendice; complément; supplément additif; addition; ajout; supplément
dependance annexe; bâtiments communs; dépendance
meezending annexe; pièce jointe; supplément
supplement additif; addition; adjonction; ajout; annexe; appendice; complément; supplément addition; complément; suppléance; supplément
toelichting annexe; pièce jointe; supplément annonce; commentaire; communication; faire-part; éclaircissement
toevoeging addenda; additif; addition; adjonction; ajout; annexe; appendice; complément; supplément additif; addition; ajout; supplément
toevoegsel additif; addition; adjonction; ajout; annexe; appendice; complément; supplément addition; ajout
uitbouw annexe arc; arcade; arche; courbe; voûte

Synoniemen voor "annexe":


Wiktionary: annexe

annexe
noun
 1. het aangebouwde

Cross Translation:
FromToVia
annexe bijlage annex — addition, an extension
annexe appendix; aanhangsel appendix — text added to the end of a book or an article

annexer:

annexer werkwoord (annexe, annexes, annexons, annexez, )

 1. annexer (intégrer à; incorporer à)
  overnemen; annexeren; inlijven
  • overnemen werkwoord (overneem, overneemt, overnam, overnamen, overnomen)
  • annexeren werkwoord (annexeer, annexeert, annexeerde, annexeerden, geannexeerd)
  • inlijven werkwoord (lijf in, lijft in, lijfde in, lijfden in, ingelijfd)
 2. annexer (compléter; ajouter; additionner; )
  toevoegen; aanvullen; completeren; voltallig maken
  • toevoegen werkwoord (voeg toe, voegt toe, voegde toe, voegden toe, toegevoegd)
  • aanvullen werkwoord (vul aan, vult aan, vulde aan, vulden aan, aangevuld)
  • completeren werkwoord (completeer, completeert, completeerde, completeerden, gecompleteerd)
  • voltallig maken werkwoord
 3. annexer (incorporer)
  incorporeren; opnemen in groter geheel; inlijven

Conjugations for annexer:

Présent
 1. annexe
 2. annexes
 3. annexe
 4. annexons
 5. annexez
 6. annexent
imparfait
 1. annexais
 2. annexais
 3. annexait
 4. annexions
 5. annexiez
 6. annexaient
passé simple
 1. annexai
 2. annexas
 3. annexa
 4. annexâmes
 5. annexâtes
 6. annexèrent
futur simple
 1. annexerai
 2. annexeras
 3. annexera
 4. annexerons
 5. annexerez
 6. annexeront
subjonctif présent
 1. que j'annexe
 2. que tu annexes
 3. qu'il annexe
 4. que nous annexions
 5. que vous annexiez
 6. qu'ils annexent
conditionnel présent
 1. annexerais
 2. annexerais
 3. annexerait
 4. annexerions
 5. annexeriez
 6. annexeraient
passé composé
 1. ai annexé
 2. as annexé
 3. a annexé
 4. avons annexé
 5. avez annexé
 6. ont annexé
divers
 1. annexe!
 2. annexez!
 3. annexons!
 4. annexé
 5. annexant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Vertaal Matrix voor annexer:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanvullen remplisser
toevoegen addition; incorporation
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanvullen additionner; adjoindre; ajouter; ajouter à; annexer; calculer en plus; compléter; faire l'appoint; incorporer; remplir
annexeren annexer; incorporer à; intégrer à
completeren additionner; adjoindre; ajouter; ajouter à; annexer; calculer en plus; compléter; faire l'appoint; incorporer; remplir accomplir; achever; améliorer; compléter; compléter quelque chose; conclure; effectuer; en finir; exécuter; faire; finir; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; perfectionner; prendre fin; rendre complet; réussir à achever; s'achever; s'acquitter de; se terminer; supplémenter; supprimer; terminer
incorporeren annexer; incorporer
inlijven annexer; incorporer; incorporer à; intégrer à
opnemen in groter geheel annexer; incorporer
overnemen annexer; incorporer à; intégrer à accaparer; acheter; acheter massivement; acquérir; s'acheter; se procurer
toevoegen additionner; adjoindre; ajouter; ajouter à; annexer; calculer en plus; compléter; faire l'appoint; incorporer; remplir additionner; adjoindre; ajouter; compter; envelopper; faire nombre; inclure; insérer; joindre
voltallig maken additionner; adjoindre; ajouter; ajouter à; annexer; calculer en plus; compléter; faire l'appoint; incorporer; remplir

Synoniemen voor "annexer":


Wiktionary: annexer

annexer
verb
 1. het toeëigenen van een grondgebied

Cross Translation:
FromToVia
annexer annexeren; inlijven annex — To add something to another, to incorporate into

Verwante vertalingen van annexe