Frans

Uitgebreide vertaling voor conflit (Frans) in het Nederlands

conflit:

conflit [le ~] zelfstandig naamwoord

 1. le conflit (différend; litige)
  de ruzie; het geschil; de kwestie; de twist
  • ruzie [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • geschil [het ~] zelfstandig naamwoord
  • kwestie [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • twist [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
 2. le conflit (dispute; querelle; collision; )
  het conflict; de onenigheid; de ruzie; de botsing; de twist
  • conflict [het ~] zelfstandig naamwoord
  • onenigheid [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • ruzie [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • botsing [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • twist [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
 3. le conflit (débat; dispute; querelle; )
  het dispuut; de debat; de woordenwisseling; het geschil; redestrijd; de ruzie; het twistgesprek; de woordenstrijd; de twist; de redetwist
 4. le conflit (lutte; dispute; polémique; )
  de kamp; het gevecht; de worsteling; de strijd
  • kamp [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • gevecht [het ~] zelfstandig naamwoord
  • worsteling [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • strijd [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
 5. le conflit (discorde; dispute; querelle; controverse)
  de onenigheid; het geschil; de twist
  • onenigheid [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • geschil [het ~] zelfstandig naamwoord
  • twist [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
 6. le conflit (labyrinthe; bordel; dédale; )
  het labyrint; de doolhof; de warboel; het warnet
  • labyrint [het ~] zelfstandig naamwoord
  • doolhof [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • warboel [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • warnet [het ~] zelfstandig naamwoord
 7. le conflit
  het conflict
  • conflict [het ~] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor conflit:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
botsing accrochage; altercation; collision; conflit; différend; discorde; dispute; démêlé; désaccord; heurt; litige; querelle abordage; accrochage; altercation; cahot; choc; collision; coup; heurt
conflict accrochage; altercation; collision; conflit; différend; discorde; dispute; démêlé; désaccord; heurt; litige; querelle collision; discorde; division; désunion; zizanie
debat conflit; controverse; différend; discorde; discussion; dispute; débat; querelle discussion; débat
dispuut conflit; controverse; différend; discorde; discussion; dispute; débat; querelle association; chamaillerie; club d'étudiants; différend; discorde; discussion; dispute; divergence d'opinion; divergence de vues; démêlé; joute oratoire; querelle; société
doolhof bordel; brouillamini; chaos; conflit; confusion; discorde; dispute; dédale; dégâts; démêlé; désordre; heurt; labyrinthe; litige; lutte; pagaille; ravage; troubles
geschil conflit; controverse; différend; discorde; discussion; dispute; débat; litige; querelle
gevecht conflit; discorde; dispute; démêlé; heurt; litige; lutte; polémique; querelle bagarre; bataille; combat; lutte; mêlée; rixe
kamp conflit; discorde; dispute; démêlé; heurt; litige; lutte; polémique; querelle affaire d'honneur; camp; camp de vacances; campement; cantonnement; combat singulier; duel; quartier
kwestie conflit; différend; litige affaire; cas; différend; dilemme; fait; point à l'ordre du jour; problème; question; tâche; tâche scolaire
labyrint bordel; brouillamini; chaos; conflit; confusion; discorde; dispute; dédale; dégâts; démêlé; désordre; heurt; labyrinthe; litige; lutte; pagaille; ravage; troubles
onenigheid accrochage; altercation; collision; conflit; controverse; différend; discorde; dispute; démêlé; désaccord; heurt; litige; querelle chamaillerie; différend; discorde; discussion; dispute; divergence d'opinion; divergence de vues; division; démêlé; désordre; désunion; joute oratoire; querelle; zizanie
redestrijd conflit; controverse; différend; discorde; discussion; dispute; débat; querelle
redetwist conflit; controverse; différend; discorde; discussion; dispute; débat; querelle
ruzie accrochage; altercation; collision; conflit; controverse; différend; discorde; discussion; dispute; débat; démêlé; désaccord; heurt; litige; querelle
strijd conflit; discorde; dispute; démêlé; heurt; litige; lutte; polémique; querelle bataille; combat; compétition; concours; course; guerre; jeu; lutte; match; rencontre
twist accrochage; altercation; collision; conflit; controverse; différend; discorde; discussion; dispute; débat; démêlé; désaccord; heurt; litige; querelle altération; contorsion; discorde; division; désunion; twist; zizanie
twistgesprek conflit; controverse; différend; discorde; discussion; dispute; débat; querelle
warboel bordel; brouillamini; chaos; conflit; confusion; discorde; dispute; dédale; dégâts; démêlé; désordre; heurt; labyrinthe; litige; lutte; pagaille; ravage; troubles barbouillage; bordel; bousillage; chaos; désordre; fatras; fouillis; gribouillage; pagaille; ramassis
warnet bordel; brouillamini; chaos; conflit; confusion; discorde; dispute; dédale; dégâts; démêlé; désordre; heurt; labyrinthe; litige; lutte; pagaille; ravage; troubles
woordenstrijd conflit; controverse; différend; discorde; discussion; dispute; débat; querelle
woordenwisseling conflit; controverse; différend; discorde; discussion; dispute; débat; querelle chamaillerie; différend; discorde; discussion; dispute; divergence d'opinion; divergence de vues; démêlé; joute oratoire; querelle
worsteling conflit; discorde; dispute; démêlé; heurt; litige; lutte; polémique; querelle
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
botsing choc

Synoniemen voor "conflit":


Wiktionary: conflit

conflit
noun
 1. Lutte armée
conflit
noun
 1. meningsverschil, botsing tussen partijen die onverzoenlijke doelstellingen nastreven

Cross Translation:
FromToVia
conflit strijd; geschil; conflict conflict — clash or disagreement
conflit tegenstrijdigheid; conflict; onverenigbaarheid conflict — incompatibility
conflit geschil; geroep; verwarring rumpus — noise and confusion
conflit conflict; geschil Konflikt — Gegensatz von Meinungen oder Interessen

Verwante vertalingen van conflit