Overzicht
Frans naar Nederlands:   Meer gegevens...
  1. passer sous silence:


Frans

Uitgebreide vertaling voor passer sous silence (Frans) in het Nederlands

passer sous silence:

passer sous silence werkwoord

  1. passer sous silence (taire; celer; se taire de quelque chose; cacher; dissimuler)
    verzwijgen; achterhouden; verhelen
    • verzwijgen werkwoord (verzwijg, verzwijgt, verzweeg, verzwegen, verzwegen)
    • achterhouden werkwoord (houd achter, houdt achter, hield achter, hielden achter, achtergehouden)
    • verhelen werkwoord (verheel, verheelt, verheelde, verheelden, verheeld)

Vertaal Matrix voor passer sous silence:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
achterhouden cacher; celer; dissimuler; passer sous silence; se taire de quelque chose; taire abriter; affecter; cacher; camoufler; celer; dissimuler; déguiser; dérober; détenir; farder; garder; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; réserver; se taire de quelque chose; subtiliser; taire; voiler; voler
verhelen cacher; celer; dissimuler; passer sous silence; se taire de quelque chose; taire
verzwijgen cacher; celer; dissimuler; passer sous silence; se taire de quelque chose; taire

Verwante vertalingen van passer sous silence