Frans

Uitgebreide vertaling voor s'acquitter de (Frans) in het Nederlands

s'acquitter de:

s'acquitter de werkwoord

 1. s'acquitter de (payer; régler; payer la note; solder; égaliser)
  betalen; voldoen
  • betalen werkwoord (betaal, betaalt, betaalde, betaalden, betaald)
  • voldoen werkwoord (voldoe, voldoet, voldeed, voldeden, voldaan)
 2. s'acquitter de (faire; accomplir; exécuter; réaliser)
  doen; uitvoeren; verrichten; handelen; uitrichten
  • doen werkwoord (doe, doet, deed, deden, gedaan)
  • uitvoeren werkwoord (voer uit, voert uit, voerde uit, voerden uit, uitgevoerd)
  • verrichten werkwoord (verricht, verrichtte, verrichtten, verricht)
  • handelen werkwoord (handel, handelt, handelde, handelden, gehandeld)
  • uitrichten werkwoord (richt uit, richtte uit, richtten uit, uitgericht)
 3. s'acquitter de (accomplir son devoir)
  kwijten
  • kwijten werkwoord (kwijt, kweet, kweten, gekweten)
 4. s'acquitter de (acquitter; achever; solder; )
  voldoen; vereffenen; betalen
  • voldoen werkwoord (voldoe, voldoet, voldeed, voldeden, voldaan)
  • vereffenen werkwoord (vereffen, vereffent, vereffende, vereffenden, vereffend)
  • betalen werkwoord (betaal, betaalt, betaalde, betaalden, betaald)
 5. s'acquitter de (achever; compléter; finir; )
  completeren; voltooien; afronden; afmaken; beëindigen; afwerken; klaarmaken; volbrengen; volmaken; een einde maken aan; afkrijgen; klaarkrijgen
  • completeren werkwoord (completeer, completeert, completeerde, completeerden, gecompleteerd)
  • voltooien werkwoord (voltooi, voltooit, voltooide, voltooiden, voltooid)
  • afronden werkwoord (rond af, rondt af, rondde af, rondden af, afgerond)
  • afmaken werkwoord (maak af, maakt af, maakte af, maakten af, afgemaakt)
  • beëindigen werkwoord (beëindig, beëindigt, beëindigde, beëindigden, beëindigd)
  • afwerken werkwoord (werk af, werkt af, werkte af, werkten af, afgewerkt)
  • klaarmaken werkwoord (maak klaar, maakt klaar, maakte klaar, maakten klaar, klaargemaakt)
  • volbrengen werkwoord (volbreng, volbrengt, volbracht, volbrachten, volbracht)
  • volmaken werkwoord (volmaak, volmaakt, volmaakte, volmaakten, volmaakt)
  • een einde maken aan werkwoord (maak een einde aan, maakt een einde aan, maakte een einde aan, maakten een einde aan, een einde gemaakt aan)
  • afkrijgen werkwoord (krijg af, krijgt af, kreeg af, kregen af, afgekregen)
  • klaarkrijgen werkwoord (krijg klaar, krijgt klaar, kreeg klaar, kregen klaar, klaargekregen)
 6. s'acquitter de
 7. s'acquitter de (dédommager; régler; acquitter; )
 8. s'acquitter de (régler; acquitter; solder; payer)
  aanzuiveren; nabetalen
  • aanzuiveren werkwoord (zuiver aan, zuivert aan, zuiverde aan, zuiverden aan, aangezuiverd)
  • nabetalen werkwoord (betaal na, betaalt na, betaalde na, betaalden na, nabetaald)

Vertaal Matrix voor s'acquitter de:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afkrijgen achèvement; complètement
afmaken abattage; achèvement; boucherie; carnage; exécution; finition; massacre; tuerie
afwerken achèvement; finition
betalen acquittement; contribution; paiement; remboursement; règlement
beëindigen cessation
handelen action; le fait d'agir
klaarmaken préparage
uitvoeren exécution; mise en application; mise à exécution; réalisation
vereffenen acquittement
volbrengen exécution; mise en application; mise à exécution; réalisation
voldoen acquittement; contribution; paiement; remboursement; règlement
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanzuiveren acquitter; payer; régler; s'acquitter de; solder
afkrijgen accomplir; achever; compléter; compléter quelque chose; conclure; effectuer; en finir; exécuter; faire; finir; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; prendre fin; réussir à achever; s'achever; s'acquitter de; se terminer; supprimer; terminer
afmaken accomplir; achever; compléter; compléter quelque chose; conclure; effectuer; en finir; exécuter; faire; finir; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; prendre fin; réussir à achever; s'achever; s'acquitter de; se terminer; supprimer; terminer abattre; achever; améliorer; anéantir; assassiner; compléter; couper la gorge à; descendre; décharger; exterminer; exécuter; finir; liquider; parfaire; perfectionner; rendre complet; serrer la gorge; supplémenter; supprimer; tuer; égorger; éliminer une personne
afronden accomplir; achever; compléter; compléter quelque chose; conclure; effectuer; en finir; exécuter; faire; finir; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; prendre fin; réussir à achever; s'achever; s'acquitter de; se terminer; supprimer; terminer achever; compléter; conclure; finir
afwerken accomplir; achever; compléter; compléter quelque chose; conclure; effectuer; en finir; exécuter; faire; finir; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; prendre fin; réussir à achever; s'achever; s'acquitter de; se terminer; supprimer; terminer garnir; garnir des plats
betalen achever; acquitter; assimiler; niveler; payer; payer la note; régler; s'acquitter de; solder; égaliser indemniser; payer; récompenser; rémunérer; rétribuer; salarier
beëindigen accomplir; achever; compléter; compléter quelque chose; conclure; effectuer; en finir; exécuter; faire; finir; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; prendre fin; réussir à achever; s'achever; s'acquitter de; se terminer; supprimer; terminer achever; arrêter; briser; casser; cesser; conclure; couper; délimiter; déroger; en finir; finir; interrompre; limiter; mettre au point; mettre fin à; parachever; parvenir à enlever; prendre fin; rompre; résilier; s'achever; se terminer; stopper; suspendre; tenir levé; terminer; transgresser
completeren accomplir; achever; compléter; compléter quelque chose; conclure; effectuer; en finir; exécuter; faire; finir; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; prendre fin; réussir à achever; s'achever; s'acquitter de; se terminer; supprimer; terminer achever; additionner; adjoindre; ajouter; ajouter à; améliorer; annexer; calculer en plus; compléter; conclure; faire l'appoint; finir; incorporer; parfaire; perfectionner; remplir; rendre complet; supplémenter
doen accomplir; exécuter; faire; réaliser; s'acquitter de
een einde maken aan accomplir; achever; compléter; compléter quelque chose; conclure; effectuer; en finir; exécuter; faire; finir; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; prendre fin; réussir à achever; s'achever; s'acquitter de; se terminer; supprimer; terminer achever; arrêter; casser; cesser; conclure; couper; délimiter; en finir; finir; interrompre; limiter; mettre au point; mettre fin à; parachever; parvenir à enlever; prendre fin; résilier; s'achever; se terminer; stopper; suspendre; tenir levé; terminer
genoegdoen acquitter; dédommager; payer; régler; réparer; s'acquitter de; solder
handelen accomplir; exécuter; faire; réaliser; s'acquitter de agir; faire du commerce; faire marcher; faire un procès à; manipuler; mettre en marche; opérer; procéder; s'occuper de; s'y prendre
klaarkrijgen accomplir; achever; compléter; compléter quelque chose; conclure; effectuer; en finir; exécuter; faire; finir; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; prendre fin; réussir à achever; s'achever; s'acquitter de; se terminer; supprimer; terminer
klaarmaken accomplir; achever; compléter; compléter quelque chose; conclure; effectuer; en finir; exécuter; faire; finir; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; prendre fin; réussir à achever; s'achever; s'acquitter de; se terminer; supprimer; terminer apprêter; préparer; se préparer à
kwijten accomplir son devoir; s'acquitter de
nabetalen acquitter; payer; régler; s'acquitter de; solder
uitrichten accomplir; exécuter; faire; réaliser; s'acquitter de
uitvoeren accomplir; exécuter; faire; réaliser; s'acquitter de exporter; exécuter
vereffenen achever; acquitter; assimiler; niveler; payer; payer la note; régler; s'acquitter de; solder; égaliser acquitter; arranger; liquider; payer; porter en compte; régler; solder
verrichten accomplir; exécuter; faire; réaliser; s'acquitter de
volbrengen accomplir; achever; compléter; compléter quelque chose; conclure; effectuer; en finir; exécuter; faire; finir; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; prendre fin; réussir à achever; s'achever; s'acquitter de; se terminer; supprimer; terminer
voldoen achever; acquitter; assimiler; niveler; payer; payer la note; régler; s'acquitter de; solder; égaliser payer; régler une facture; satisfaire; suffire
volmaken accomplir; achever; compléter; compléter quelque chose; conclure; effectuer; en finir; exécuter; faire; finir; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; prendre fin; réussir à achever; s'achever; s'acquitter de; se terminer; supprimer; terminer bourrer; combler; remplir
voltooien accomplir; achever; compléter; compléter quelque chose; conclure; effectuer; en finir; exécuter; faire; finir; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; prendre fin; réussir à achever; s'achever; s'acquitter de; se terminer; supprimer; terminer achever; améliorer; compléter; finir; jouir; parfaire; parvenir; perfectionner; rendre complet; supplémenter
zich kwijten s'acquitter de

Wiktionary: s'acquitter de

s'acquitter de
verb
 1. een belofte inlossen of aan een verplichting voldoen

Verwante vertalingen van s'acquitter de