Frans

Uitgebreide vertaling voor couler (Frans) in het Nederlands

couler:

couler werkwoord (coule, coules, coulons, coulez, )

 1. couler (s'écouler)
  lopen; vloeien; stromen
  • lopen werkwoord (loop, loopt, liep, liepen, gelopen)
  • vloeien werkwoord (vloei, vloeit, vloeide, vloeiden, gevloeid)
  • stromen werkwoord (stroom, stroomt, stroomde, stroomden, gestroomd)
 2. couler (s'effoncer dans l'eau; sombrer)
  ondergaan; zinken; onder water gaan
  • ondergaan werkwoord (onderga, ondergaat, onderging, ondergingen, ondergaan)
  • zinken werkwoord (zink, zinkt, zonk, zonken, gezonken)
  • onder water gaan werkwoord
 3. couler (s'enfoncer; sombrer; s'enliser)
  vervallen; wegglijden; inzinken; aftakelen; afzakken; afglijden; wegzinken
  • vervallen werkwoord (verval, vervalt, verviel, vervielen, vervallen)
  • wegglijden werkwoord (glijd weg, glijdt weg, gleed weg, gleden weg, weggegleden)
  • inzinken werkwoord (zink in, zinkt in, zonk in, zonken in, ingezonken)
  • aftakelen werkwoord (takel af, takelt af, takelde af, takelden af, afgetakeld)
  • afzakken werkwoord (zak af, zakt af, zakte af, zakten af, afgezakt)
  • afglijden werkwoord (glijd af, glijdt af, gleed af, gleden af, afgegleden)
  • wegzinken werkwoord (zink weg, zinkt weg, zonk weg, zonken weg, weggezonken)
 4. couler (ruisseler; s'écouler)
  vloeien; in stralen lopen
 5. couler (ruisseler; s'écouler)
  gulpen; gutsen; in stromen neerstorten
 6. couler (baisser; tomber; diminuer; )
  zakken; kelderen
  • zakken werkwoord (zak, zakt, zakte, zakten, gezakt)
  • kelderen werkwoord (kelder, keldert, kelderde, kelderden, gekelderd)
 7. couler (ruisseler; dégoutter; suinter; )
  druppelen; afdruipen; sijpelen; droppen; druipen; druppen; druppels laten vallen; uitdruppelen
  • druppelen werkwoord (druppel, druppelt, druppelde, druppelden, gedruppeld)
  • afdruipen werkwoord (druip af, druipt af, droop af, dropen af, afgedropen)
  • sijpelen werkwoord (sijpel, sijpelt, sijpelde, sijpelden, gesijpeld)
  • droppen werkwoord (drop, dropt, dropte, dropten, gedropt)
  • druipen werkwoord (druip, druipt, droop, dropen, gedropen)
  • druppen werkwoord (drup, drupt, drupte, drupten, gedrupt)
  • uitdruppelen werkwoord (druppel uit, druppelt uit, druppelde uit, druppelden uit, uitgedruppeld)
 8. couler (s'écouler; fuir; s'enfuir)
  vluchten; wegvluchten; vlieden
  • vluchten werkwoord (vlucht, vluchtte, vluchtten, gevlucht)
  • wegvluchten werkwoord
  • vlieden werkwoord (vlied, vliedt, vlood, vloden, gevloden)
 9. couler (s'enfoncer; galvaniser; sombrer; se plonger)
  verzinken; galvaniseren
  • verzinken werkwoord (verzink, verzinkt, verzonk, verzonken, verzonken)
  • galvaniseren werkwoord (galvaniseer, galvaniseert, galvaniseerde, galvaniseerden, gegalvaniseerd)
 10. couler (s'écouler; ruisseler)
  afvloeien; wegvloeien; wegstromen
  • afvloeien werkwoord (vloei af, vloeit af, vloeide af, vloeiden af, afgevloeid)
  • wegvloeien werkwoord (vloei weg, vloeit weg, vloeide weg, vloeiden weg, weggevloeid)
  • wegstromen werkwoord (stroom weg, stroomt weg, stroomde weg, stroomden weg, weggestroomd)
 11. couler (écouler; déverser)
  afvoeren; doen wegvloeien
 12. couler
  weglekken
  • weglekken werkwoord (lek weg, lekt weg, lekte weg, lekten weg, weggelekt)

Conjugations for couler:

Présent
 1. coule
 2. coules
 3. coule
 4. coulons
 5. coulez
 6. coulent
imparfait
 1. coulais
 2. coulais
 3. coulait
 4. coulions
 5. couliez
 6. coulaient
passé simple
 1. coulai
 2. coulas
 3. coula
 4. coulâmes
 5. coulâtes
 6. coulèrent
futur simple
 1. coulerai
 2. couleras
 3. coulera
 4. coulerons
 5. coulerez
 6. couleront
subjonctif présent
 1. que je coule
 2. que tu coules
 3. qu'il coule
 4. que nous coulions
 5. que vous couliez
 6. qu'ils coulent
conditionnel présent
 1. coulerais
 2. coulerais
 3. coulerait
 4. coulerions
 5. couleriez
 6. couleraient
passé composé
 1. ai coulé
 2. as coulé
 3. a coulé
 4. avons coulé
 5. avez coulé
 6. ont coulé
divers
 1. coule!
 2. coulez!
 3. coulons!
 4. coulé
 5. coulant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Vertaal Matrix voor couler:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afdruipen égouttage
afvloeien couler
droppen droppage; déposition; parachutage
gutsen acte de gouger
inzinken affaissement; tassement de terrain; éboulement; écroulement
kelderen abaissement; chute
lopen acte de marcher; va-et-vient
stromen circulation; flux; écoulement
uitdruppelen égouttage
vervallen expiration; écoulement
verzinken galvanisation
wegglijden glissade
wegstromen couler
wegvloeien couler
wegzinken affaissement; tassement de terrain; éboulement; écroulement
zakken poches; sacs à main
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afdruipen couler; dégouliner; dégoutter; goutter; ruisseler; s'égoutter; suinter s'en aller l'oreille basse; s'égouter
afglijden couler; s'enfoncer; s'enliser; sombrer glisser; glisser jusqu'au bas
aftakelen couler; s'enfoncer; s'enliser; sombrer affaiblir; atténuer
afvloeien couler; ruisseler; s'écouler congédier; débaucher; décharger; dégommer; démettre; jeter dehors; licencier; mettre au rancart; mettre sur le pavé
afvoeren couler; déverser; écouler décharger; dégager; déporter; déverser; emmener; emporter; excréter; porter; remporter; éjecter; évacuer
afzakken couler; s'enfoncer; s'enliser; sombrer
doen wegvloeien couler; déverser; écouler
droppen couler; dégouliner; dégoutter; goutter; ruisseler; s'égoutter; suinter dégouliner; dégoutter; déposer quelque part; goutter; laisser quelque part; ruisseler; s'égoutter; suinter; transpirer
druipen couler; dégouliner; dégoutter; goutter; ruisseler; s'égoutter; suinter dégouliner; dégoutter; goutter; ruisseler; s'égoutter; suinter; transpirer
druppelen couler; dégouliner; dégoutter; goutter; ruisseler; s'égoutter; suinter dégouliner; dégoutter; goutter; ruisseler; s'égoutter; suinter; transpirer
druppels laten vallen couler; dégouliner; dégoutter; goutter; ruisseler; s'égoutter; suinter dégouliner; dégoutter; goutter; ruisseler; s'égoutter; suinter; transpirer
druppen couler; dégouliner; dégoutter; goutter; ruisseler; s'égoutter; suinter dégouliner; dégoutter; goutter; ruisseler; s'égoutter; suinter; transpirer
galvaniseren couler; galvaniser; s'enfoncer; se plonger; sombrer galvaniser
gulpen couler; ruisseler; s'écouler
gutsen couler; ruisseler; s'écouler
in stralen lopen couler; ruisseler; s'écouler
in stromen neerstorten couler; ruisseler; s'écouler
inzinken couler; s'enfoncer; s'enliser; sombrer s'effondrer; s'enfoncer; s'écrouler; tomber en ruine
kelderen baisser; couler; diminuer; décroître; s'affaisser; s'effoncer; s'écrouler; se plonger; sombrer; tomber basculer; culbuter; dégringoler; se deprécier; tomber
lopen couler; s'écouler avancer; faire un tour; se balader; se mouvoir; se promener
onder water gaan couler; s'effoncer dans l'eau; sombrer
ondergaan couler; s'effoncer dans l'eau; sombrer craquer; mourir; périr; s'écrouler; sombrer; être tué
sijpelen couler; dégouliner; dégoutter; goutter; ruisseler; s'égoutter; suinter dégouliner; dégoutter; ruisseler; suinter
stromen couler; s'écouler
uitdruppelen couler; dégouliner; dégoutter; goutter; ruisseler; s'égoutter; suinter s'égouter
vervallen couler; s'enfoncer; s'enliser; sombrer aborder; aboutir; aboutir à; aller en pente; amoindrir; arriver; arriver à; atteindre; atterrir; baisser; descendre; descendre en pente douce; diminuer; décliner; décroître; délabrer; dépérir; expirer; finir; parvenir; parvenir à; passer; prendre fin; réduire; réussir; s'achever; s'arrêter; s'écouler; se délabrer; se passer; se retrouver; se terminer; se terminer par; stopper; terminer; tomber dans; tomber en ruïne
verzinken couler; galvaniser; s'enfoncer; se plonger; sombrer
vlieden couler; fuir; s'enfuir; s'écouler
vloeien couler; ruisseler; s'écouler
vluchten couler; fuir; s'enfuir; s'écouler ficher le camp; filer; fuir; lever l'ancre; partir en courant; réussir à sortir; s'enfuir; s'échapper; s'évader
wegglijden couler; s'enfoncer; s'enliser; sombrer affaiblir; atténuer
weglekken couler
wegstromen couler; ruisseler; s'écouler
wegvloeien couler; ruisseler; s'écouler
wegvluchten couler; fuir; s'enfuir; s'écouler fuir; s'enfuir
wegzinken couler; s'enfoncer; s'enliser; sombrer
zakken baisser; couler; diminuer; décroître; s'affaisser; s'effoncer; s'écrouler; se plonger; sombrer; tomber
zinken couler; s'effoncer dans l'eau; sombrer pourrir; périr; sombrer
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
vervallen expiré; passé; usé; écoulé
zinken en zinc

Synoniemen voor "couler":


Wiktionary: couler

couler
verb
 1. Traductions à trier suivant le sens
couler
verb
 1. voortbewegen van vloeistoffen
 2. zacht stromen
 3. in een vloeistof, meestal water, traag naar beneden zakken

Cross Translation:
FromToVia
couler gieten cast — to make by pouring into a mould
couler vloeien; stromen flow — to move as a fluid
couler kelderen; zinken founder — to sink
couler zinken sink — cause (ship, etc) to sink
couler vloeien fließen — (intransitiv) von einer Flüssigkeit: sich kontinuierlich bewegen
couler lopen laufenvon Flüssigkeiten: sich fortbewegen

écouler:

écouler werkwoord (écoule, écoules, écoulons, écoulez, )

 1. écouler (refouler; refluer)
  wegebben
 2. écouler (couler; déverser)
  afvoeren; doen wegvloeien
 3. écouler (vidanger; évacuer)
  tappen; aftappen
  • tappen werkwoord (tap, tapt, tapte, tapten, getapt)
  • aftappen werkwoord (tap af, tapt af, tapte af, tapten af, afgetapt)
 4. écouler (déverser; dérouler; faire écouler l'eau)
  spuien; water afvoeren; uitwateren; water lozen

Conjugations for écouler:

Présent
 1. écoule
 2. écoules
 3. écoule
 4. écoulons
 5. écoulez
 6. écoulent
imparfait
 1. écoulais
 2. écoulais
 3. écoulait
 4. écoulions
 5. écouliez
 6. écoulaient
passé simple
 1. écoulai
 2. écoulas
 3. écoula
 4. écoulâmes
 5. écoulâtes
 6. écoulèrent
futur simple
 1. écoulerai
 2. écouleras
 3. écoulera
 4. écoulerons
 5. écoulerez
 6. écouleront
subjonctif présent
 1. que j'écoule
 2. que tu écoules
 3. qu'il écoule
 4. que nous écoulions
 5. que vous écouliez
 6. qu'ils écoulent
conditionnel présent
 1. écoulerais
 2. écoulerais
 3. écoulerait
 4. écoulerions
 5. écouleriez
 6. écouleraient
passé composé
 1. ai écoulé
 2. as écoulé
 3. a écoulé
 4. avons écoulé
 5. avez écoulé
 6. ont écoulé
divers
 1. écoule!
 2. écoulez!
 3. écoulons!
 4. écoulé
 5. écoulant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Vertaal Matrix voor écouler:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aftappen soutirage
spuien dégorgement; déversement; vidange; écoulement; évacuation
tappen débit de bière; mise en bouteilles; robinets
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aftappen vidanger; écouler; évacuer
afvoeren couler; déverser; écouler décharger; dégager; déporter; déverser; emmener; emporter; excréter; porter; remporter; éjecter; évacuer
doen wegvloeien couler; déverser; écouler
spuien dérouler; déverser; faire écouler l'eau; écouler exprimer; manifester
tappen vidanger; écouler; évacuer ajouter en versant; débiter la bière; remettre en versant; remplir les verres à nouveau; verser encore un peu
uitwateren dérouler; déverser; faire écouler l'eau; écouler
water afvoeren dérouler; déverser; faire écouler l'eau; écouler
water lozen dérouler; déverser; faire écouler l'eau; écouler
wegebben refluer; refouler; écouler

Synoniemen voor "écouler":


Verwante vertalingen van couler