Overzicht
Frans naar Zweeds:   Meer gegevens...
 1. faire briller:


Frans

Uitgebreide vertaling voor faire briller (Frans) in het Zweeds

faire briller:

faire briller werkwoord

 1. faire briller (astiquer; frotter; cirer)
  putsa; bona; polera; blanka; glätta
  • putsa werkwoord (putsar, putsade, putsat)
  • bona werkwoord (bonar, bonade, bonat)
  • polera werkwoord (polerar, polerade, polerat)
  • blanka werkwoord (blankar, blankade, blankat)
  • glätta werkwoord (glättar, glättade, glättat)
 2. faire briller (frotter; décrasser; frotter de; )
  skura; skrubba
  • skura werkwoord (skurar, skurade, skurat)
  • skrubba werkwoord (skrubbar, skrubbade, skrubbat)
 3. faire briller (polir; frotter; aplanir; planer; astiquer)
  polera; slipa av
  • polera werkwoord (polerar, polerade, polerat)
  • slipa av werkwoord (slipar av, slipade av, slipat av)

Vertaal Matrix voor faire briller:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
blanka astiquer; cirer; faire briller; frotter
bona astiquer; cirer; faire briller; frotter
glätta astiquer; cirer; faire briller; frotter
polera aplanir; astiquer; cirer; faire briller; frotter; planer; polir aplanir; doucir; défroisser; lisser; niveler; planer; polir; rendre lisse; égaliser
putsa astiquer; cirer; faire briller; frotter crépir; enduire; plâtrer; stuquer
skrubba astiquer; cirer; décrasser; essuyer; faire briller; frotter; frotter de; laver; laver à grande eau; nettoyer essuyer; laver à grande eau; nettoyer
skura astiquer; cirer; décrasser; essuyer; faire briller; frotter; frotter de; laver; laver à grande eau; nettoyer
slipa av aplanir; astiquer; faire briller; frotter; planer; polir

Verwante vertalingen van faire briller