Nederlands

Uitgebreide vertaling voor verklaring (Nederlands) in het Duits

verklaring:

verklaring [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord

 1. de verklaring (getuigenis; testimonium; getuigenverklaring)
  Zeugnis; die Zeugenaussage
 2. de verklaring (verklarende uitleg; uitleg; interpretatie; duiding)
  die Erklärung; die Deutung; die erklärende Auslegung
 3. de verklaring (mededeling; toelichting; statement; )
  die Erklärung; die Anzeige; die Mitteilung; die Meldung; die Aussage; die Darlegung; der Bericht; die Bekanntgabe; Anzeigen; die Information; der Ausspruch; die Aussprache
 4. de verklaring (aangifte; declaratie; melding; aangeven)
  die Angabe; die Meldung; die Zollerklärung; die Anzeige
 5. de verklaring (verduidelijking; uitleg; opheldering; toelichting; uiteenzetting)
  die Erklärung; die Verdeutlichung; die Erläuterung; die Aufklärung; die Information; die Auskunft; die Auslegung; die Instruktion; die Aussage; die Darlegung; die Nachricht; der Aufschluß; die Erörterung; die Begründung; die Mitteilung; die Deutung; die Aussprache; die Bekanntgabe; die Interpretation; die Bekanntmachung
 6. de verklaring (proces verbaal; rapport)
  die Anzeige; Strafmandat

Vertaal Matrix voor verklaring:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
Angabe aangeven; aangifte; declaratie; melding; verklaring aanduiding; aanwijzing; bluf; gepraal; praalzucht; specificatie
Anzeige aangeven; aangifte; bevestiging; bewering; declaratie; mededeling; melding; opheldering; proces verbaal; rapport; statement; toelichting; uitlegging; verklaring aankondiging; advertentie; adverteren; annonce; annonceren; annoncering; beeldscherm; symptoom; ziektesymptoom
Anzeigen aangifte; bevestiging; bewering; declaratie; mededeling; opheldering; statement; toelichting; uitlegging; verklaring aanduiden; aanvragen; aanwijzen; opgeven
Aufklärung opheldering; toelichting; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklaring geruststelling; opluchting; verademing
Aufschluß opheldering; toelichting; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklaring ontsluiten; ontsluiting; openlegging; uitsluitsel
Auskunft opheldering; toelichting; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklaring informatie; informatiebureau; informeren; inlichting; inlichtingenbureau; uitsluitsel; voorlichting
Auslegung opheldering; toelichting; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklaring interpretatie; uitsluitsel; vertaling; vertolking
Aussage aangifte; bevestiging; bewering; declaratie; mededeling; opheldering; statement; toelichting; uiteenzetting; uitleg; uitlegging; verduidelijking; verklaring uitsluitsel
Aussprache aangifte; bevestiging; bewering; declaratie; mededeling; opheldering; statement; toelichting; uiteenzetting; uitleg; uitlegging; verduidelijking; verklaring articulatie; debat; discussie; gesprek; het uitspreken; mondeling onderhoud; uitspraak; vonnisvelling
Ausspruch aangifte; bevestiging; bewering; declaratie; mededeling; opheldering; statement; toelichting; uitlegging; verklaring aanhaling; citaat; oordeelvelling; quote; uitspraak; vonnis
Begründung opheldering; toelichting; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklaring beweegreden; drijfveer; grondlaag; motief; motivatie; ondergrond; onderlaag; reden
Bekanntgabe aangifte; bevestiging; bewering; declaratie; mededeling; opheldering; statement; toelichting; uiteenzetting; uitleg; uitlegging; verduidelijking; verklaring aankondiging; afkondiging; bekendmaking; bericht; boodschap; convocatie; gewag; informatie; kennisgeving; mededeling; melding; openbaarmaking; openbare publicatie; opgave; proclamatie; publicatie; publikatie; relaas; ruchtbaarheid; tijding; uitgave; uitgifte; uiting; uitspraak; verkondiging; vermelding; verwittiging
Bekanntmachung opheldering; toelichting; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklaring aankondiging; aanschrijving; aanzegging; afkondiging; bekendmaking; bericht; boodschap; convocatie; decreet; gewag; informatie; kennisgeving; kennismaking; mededeling; melding; openbaarmaking; openbare publicatie; opgave; proclamatie; publicatie; publikatie; relaas; ruchtbaarheid; tijding; uitgave; uitgifte; uitspraak; uitvaardiging; verkondiging; vermelding; verwittiging
Bericht aangifte; bevestiging; bewering; declaratie; mededeling; opheldering; statement; toelichting; uitlegging; verklaring aankondiging; bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; opstel; recital; relaas; scriptie; tijding; uitspraak; vermelding; verslag; verwittiging
Darlegung aangifte; bevestiging; bewering; declaratie; mededeling; opheldering; statement; toelichting; uiteenzetting; uitleg; uitlegging; verduidelijking; verklaring betoog; interpretatie; recital; vertaling; vertolking
Deutung duiding; interpretatie; opheldering; toelichting; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklarende uitleg; verklaring interpretatie; vertaling; vertolking
Erklärung aangifte; bevestiging; bewering; declaratie; duiding; interpretatie; mededeling; opheldering; statement; toelichting; uiteenzetting; uitleg; uitlegging; verduidelijking; verklarende uitleg; verklaring interpretatie; uiting; uitsluitsel; vertaling; vertolking
Erläuterung opheldering; toelichting; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklaring descriptie; interpretatie; nadere beschrijving; omschrijving; uitbeelding; uitsluitsel; vertaling; vertolking
Erörterung opheldering; toelichting; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklaring betoog; boekbespreking; debat; discussie; dispuut; interpretatie; meningsverschil; onenigheid; recensie; vertaling; vertolking; woordenwisseling
Information aangifte; bevestiging; bewering; declaratie; mededeling; opheldering; statement; toelichting; uiteenzetting; uitleg; uitlegging; verduidelijking; verklaring berichtgeving; convocatie; data; gegevens; informatie; informeren; inlichting; kennisgeving; mededeling; mededelingen; uiting; verwittiging; voorlichting
Instruktion opheldering; toelichting; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklaring aanwijzing; bevelschrift; consigne; dwangbevel; instructie; opdracht; order; taak; voorschrift
Interpretation opheldering; toelichting; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklaring interpretatie; uitsluitsel; vertaling; vertolking
Meldung aangeven; aangifte; bevestiging; bewering; declaratie; mededeling; melding; opheldering; statement; toelichting; uitlegging; verklaring aangifte; aankondiging; bekendmaking; bericht; blad; boodschap; gewag; journaal; maandblad; magazine; mededeling; melding; nieuws; openbare publicatie; opgave; periodiek; publicatie; publikatie; relaas; ruchtbaarheid; tijding; tijdschrift; tijdspiegel; uitgave; uitgifte; uitspraak; vermelding; verwittiging; weekblad
Mitteilung aangifte; bevestiging; bewering; declaratie; mededeling; opheldering; statement; toelichting; uiteenzetting; uitleg; uitlegging; verduidelijking; verklaring aankondiging; bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; het uitspreken; informatie; inlichting; mededeling; melding; openbare publicatie; opgave; publicatie; publikatie; relaas; ruchtbaarheid; tijding; uitgave; uitgifte; uiting; uitspraak; vermelding; verwittiging
Nachricht opheldering; toelichting; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklaring aankondiging; bericht; blad; document; e-mailbericht; informatie; inlichting; journaal; maandblad; magazine; melding; nieuws; nieuwsbericht; periodiek; tijding; tijdschrift; tijdspiegel; weekblad
Strafmandat proces verbaal; rapport; verklaring boete; penalty; strafmandaat
Verdeutlichung opheldering; toelichting; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklaring
Zeugenaussage getuigenis; getuigenverklaring; testimonium; verklaring getuigenverklaring; het uitspreken; uitspraak
Zeugnis getuigenis; getuigenverklaring; testimonium; verklaring acte; akte; bewijsstuk; bul; cijferlijst; lijst met cijfers; schoolakte; schoolrapport; universiteitsdiploma
Zollerklärung aangeven; aangifte; declaratie; melding; verklaring douanedeclaratie; douaneverklaring; inklaringspapier
erklärende Auslegung duiding; interpretatie; uitleg; verklarende uitleg; verklaring
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
Bericht rapport
Erklärung Uitleg

Verwante definities voor "verklaring":

 1. het plechtig meedelen1
  • de regering zegt in een verklaring dat ze aftreedt1
 2. het zeggen hoe het komt of wat de reden is1
  • wat is de verklaring voor dit verschijnsel?1

Wiktionary: verklaring

verklaring
noun
 1. het verklaren
 2. plechtige bekendmaking
 3. opheldering
 4. schriftelijk stuk
verklaring
noun
 1. offizielle Mitteilung

Cross Translation:
FromToVia
verklaring Erklärung; Deklaration declaration — written or oral indication of a fact, opinion, or belief
verklaring Erläuterung; Erklärung; Ausführung explanation — the act or process of explaining
verklaring Erklärung explanation — something that explains
verklaring Anweisung statement — computing: instruction in a computer program
verklaring Abzeichen; Anzeichen; Kennzeichen; Merkzeichen; Wink; Zeichen; Ausweis; Beweis; Beleg; Attest; Testimonium; Zeugnis; Ausweispapier; Aussage; Bezeugung; Bestätigung; Beglaubigung; Bescheinigung témoignageaction de témoigner ; rapport d’un ou de plusieurs témoins sur un fait, soit de vive voix, soit par écrit.

Verwante vertalingen van verklaring