Nederlands

Uitgebreide vertaling voor afzeggen (Nederlands) in het Duits

afzeggen:

afzeggen werkwoord (zeg af, zegt af, zei af, zeiden af, afgezegd)

 1. afzeggen (afgelasten; afblazen)
  absagen; abblasen; anbsetzen
 2. afzeggen (annuleren; nietig verklaren; afbestellen; intrekken; afgelasten)
  annulieren; stornieren; absagen; rückgängig machen; abbestellen; einstellen; streichen; aufheben
  • annulieren werkwoord (annuliere, annulierst, annuliert, annulierte, annuliertet, annuliert)
  • stornieren werkwoord (storniere, stornierst, storniert, stornierte, storniertet, storniert)
  • absagen werkwoord (sage ab, sagst ab, sagt ab, sagte ab, sagtet ab, abgesagt)
  • rückgängig machen werkwoord (mache rückgängig, machst rückgängig, macht rückgängig, machte rückgängig, machtet rückgängig, rückgängig gemacht)
  • abbestellen werkwoord
  • einstellen werkwoord (r, stellst ein, stellt ein, stellte ein, stelltet ein, eingestellt)
  • streichen werkwoord (streiche, streichst, streicht, strich, stricht, gestrichen)
  • aufheben werkwoord (hebe auf, hiebst auf, hieb auf, hob auf, hobt auf, aufgehoben)
 3. afzeggen (opgeven; stoppen; afhaken; )
  ausfallen; abfallen; abhängen; ausscheiden; abtrennen; loskoppeln; loshaken; entkoppeln; abkoppeln
  • ausfallen werkwoord (falle aus, fällst aus, fällt aus, fiel aus, fielt aus, ausgefallen)
  • abfallen werkwoord (falle ab, fallst ab, fallt ab, fallte ab, falltet ab, abgefallt)
  • abhängen werkwoord (hänge ab, hängst ab, hängt ab, hängte ab, hängtet ab, abgehängt)
  • ausscheiden werkwoord (scheide aus, scheidest aus, scheidet aus, scheidete aus, scheidetet aus, asugescheidet)
  • abtrennen werkwoord (trenne ab, trennst ab, trennt ab, trennte ab, trenntet ab, abgetrennt)
  • loskoppeln werkwoord (koppele los, koppelst los, koppelt los, koppelte los, koppeltet los, losgekoppelt)
  • loshaken werkwoord (hake los, hakst los, hakt los, hakte los, haktet los, losgehakt)
  • entkoppeln werkwoord (entkoppele, entkoppelst, entkoppelt, entkoppelte, entkoppeltet, entkoppelt)
  • abkoppeln werkwoord (koppele ab, koppelst ab, koppelt ab, koppelte ab, koppeltet ab, abgekoppelt)

Conjugations for afzeggen:

o.t.t.
 1. zeg af
 2. zegt af
 3. zegt af
 4. zeggen af
 5. zeggen af
 6. zeggen af
o.v.t.
 1. zei af
 2. zei af
 3. zei af
 4. zeiden af
 5. zeiden af
 6. zeiden af
v.t.t.
 1. heb afgezegd
 2. hebt afgezegd
 3. heeft afgezegd
 4. hebben afgezegd
 5. hebben afgezegd
 6. hebben afgezegd
v.v.t.
 1. had afgezegd
 2. had afgezegd
 3. had afgezegd
 4. hadden afgezegd
 5. hadden afgezegd
 6. hadden afgezegd
o.t.t.t.
 1. zal afzeggen
 2. zult afzeggen
 3. zal afzeggen
 4. zullen afzeggen
 5. zullen afzeggen
 6. zullen afzeggen
o.v.t.t.
 1. zou afzeggen
 2. zou afzeggen
 3. zou afzeggen
 4. zouden afzeggen
 5. zouden afzeggen
 6. zouden afzeggen
diversen
 1. zeg af!
 2. zegt af!
 3. afgezegd
 4. afzeggende
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

afzeggen [znw.] zelfstandig naamwoord

 1. afzeggen
  Absagen; Abbestellen

Vertaal Matrix voor afzeggen:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
Abbestellen afzeggen afbestellen; annuleren
Absagen afzeggen
aufheben deining; ophef
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
abbestellen afbestellen; afgelasten; afzeggen; annuleren; intrekken; nietig verklaren bedanken; danken; te niet doen
abblasen afblazen; afgelasten; afzeggen afblazen
abfallen afhaken; afvallen; afzeggen; afzien van; eruitstappen; opgeven; ophouden; stoppen
abhängen afhaken; afvallen; afzeggen; afzien van; eruitstappen; opgeven; ophouden; stoppen afhangen; afkoppelen; hangen; loskrijgen; losmaken; lostornen; tornen; uithalen; uittrekken
abkoppeln afhaken; afvallen; afzeggen; afzien van; eruitstappen; opgeven; ophouden; stoppen afkoppelen; debrayeren; detacheren; loshaken; loskoppelen; loskrijgen; losmaken; lostornen; loswerken; ontkoppelen; scheiden; splitsen; tornen; uit elkaar halen; uiteengaan; uiteenhalen; uithalen; uitsplitsen; uittrekken
absagen afbestellen; afblazen; afgelasten; afzeggen; annuleren; intrekken; nietig verklaren afspraak afzeggen; bedanken; danken; te niet doen
abtrennen afhaken; afvallen; afzeggen; afzien van; eruitstappen; opgeven; ophouden; stoppen afrukken; afscheiden; afscheuren; afsplijten; afsplitsen; afzonderen; iem. afdwingen; isoleren; loskrijgen; losmaken; lostornen; ontrukken; onttrekken; tornen; uithalen; uittrekken
anbsetzen afblazen; afgelasten; afzeggen
annulieren afbestellen; afgelasten; afzeggen; annuleren; intrekken; nietig verklaren te niet doen
aufheben afbestellen; afgelasten; afzeggen; annuleren; intrekken; nietig verklaren afbetalen; afrekenen; archiveren; behoeden; behouden; bergen; beschermen; bewaren; conserveren; deponeren; heffen; leggen; lichten; naar boven tillen; neerleggen; nullificeren; omhoog brengen; omhoogheffen; ondervangen; ontbinden; opbergen; opdoeken; opheffen; oppakken; oppikken; oprapen; oprichten; opruimen; opslaan; opsnappen; optillen; optrekken; overeindzetten; plaatsen; teniet doen; terugdraaien; tillen; uiteen doen gaan; vereffenen; verijdelen; vernietigen; verrekenen; wegleggen
ausfallen afhaken; afvallen; afzeggen; afzien van; eruitstappen; opgeven; ophouden; stoppen
ausscheiden afhaken; afvallen; afzeggen; afzien van; eruitstappen; opgeven; ophouden; stoppen afscheiden; afvoeren; ermee uitscheiden; heengaan; lozen; ontslag nemen; opgeven; ophouden; staken; stoppen; uitgooien; uitscheiden; uitstoten; uittreden; uitwerpen; verlaten; vertrekken; zich terugtrekken
einstellen afbestellen; afgelasten; afzeggen; annuleren; intrekken; nietig verklaren aannemen; aanstellen; aantrekken; afstellen; afstemmen; benoemen; bewaren; deponeren; detacheren; halt houden; het werk neerleggen als protest; in dienst nemen; inhuren; installeren; instellen; leggen; neerleggen; neerzetten; onderuit halen; opzij leggen; plaatsen; staken; stationeren; stoppen; tewerkstellen; uitzenden; wegzetten; werkonderbreken; zetten
entkoppeln afhaken; afvallen; afzeggen; afzien van; eruitstappen; opgeven; ophouden; stoppen afbreken; afkoppelen; beëindigen; debrayeren; detacheren; forceren; loskrijgen; losmaken; loswerken; ontbinden; ontkoppelen; opheffen; scheiden; splitsen; stukmaken; uit elkaar halen; uiteenhalen; verbreken; verbrijzelen
loshaken afhaken; afvallen; afzeggen; afzien van; eruitstappen; opgeven; ophouden; stoppen loshaken; loskrijgen; losmaken; lostornen; tornen; uithalen; uittrekken
loskoppeln afhaken; afvallen; afzeggen; afzien van; eruitstappen; opgeven; ophouden; stoppen afkoppelen; loskoppelen; loskrijgen; losmaken; lostornen; scheiden; splitsen; tornen; uit elkaar halen; uiteengaan; uiteenhalen; uithalen; uitsplitsen; uittrekken
rückgängig machen afbestellen; afgelasten; afzeggen; annuleren; intrekken; nietig verklaren loshaken; ongedaan maken; te niet doen; terugdraaien; terugschroeven
stornieren afbestellen; afgelasten; afzeggen; annuleren; intrekken; nietig verklaren ongeldig maken; storneren; terugboeken
streichen afbestellen; afgelasten; afzeggen; annuleren; intrekken; nietig verklaren beschilderen; doorhakken; doorhouwen; doorklieven; doormidden hakken; doorstrepen; in tweeën houwen; kalken; klieven; kloven; lakken; omzwerven; sausen; schilderen; verven; vioolspelen; witten; zwerven

Wiktionary: afzeggen

afzeggen
verb
 1. aangeven dat men niet gaat komen

Cross Translation:
FromToVia
afzeggen abschaffen; aufheben; niederschlagen; einstellen; annullieren; für null und nichtig erklären; kassieren annulerrendre nul.

Verwante vertalingen van afzeggen