Nederlands

Uitgebreide vertaling voor arrangeren (Nederlands) in het Duits

arrangeren:

arrangeren werkwoord (arrangeer, arrangeert, arrangeerde, arrangeerden, gearrangeerd)

 1. arrangeren (orkestreren; instrumenteren)
 2. arrangeren (iets op touw zetten; regelen)
  regeln; organisieren; einrichten; veranstalten; anordnen; bauen; ausrichten; aufstellen; herrichten; aufbauen; erbauen; deichseln; errichten
  • regeln werkwoord (regele, regelst, regelt, regelte, regeltet, geregelt)
  • organisieren werkwoord (organisiere, organisierst, organisiert, organisierte, organisiertet, organisiert)
  • einrichten werkwoord (richte ein, richtest ein, richtet ein, richtete ein, richtetet ein, eingerichtet)
  • veranstalten werkwoord (veranstalte, veranstaltest, veranstaltet, veranstaltete, veranstaltetet, veranstaltet)
  • anordnen werkwoord (ordne an, ordnest an, ordnet an, ordnete an, ordnetet an, angeordnet)
  • bauen werkwoord (baue, baust, baut, baute, bautet, gebaut)
  • ausrichten werkwoord (richte aus, richtest aus, richtet aus, richtete aus, richtetet aus, ausgerichtet)
  • aufstellen werkwoord (stelle auf, stellst auf, stellt auf, stellte auf, stelltet auf, aufgestellt)
  • herrichten werkwoord (herrichte, herrichtest, herrichtet, herrichtete, herrichtetet, hergerichtet)
  • aufbauen werkwoord (baue auf, baust auf, baut auf, baute auf, bautet auf, aufgebaut)
  • erbauen werkwoord (erbaue, erbaust, erbaut, erbaute, erbautet, erbaut)
  • deichseln werkwoord (deichsele, deichselst, deichselt, deichselte, deichseltet, gedeichselt)
  • errichten werkwoord (errichte, errichtest, errichtet, errichtete, errichtetet, errichtet)
 3. arrangeren (regelen; afspreken; bedisselen)
  regeln; organisieren; regulieren; steuern; ordnen
  • regeln werkwoord (regele, regelst, regelt, regelte, regeltet, geregelt)
  • organisieren werkwoord (organisiere, organisierst, organisiert, organisierte, organisiertet, organisiert)
  • regulieren werkwoord (reguliere, regulierst, reguliert, regulierte, reguliertet, reguliert)
  • steuern werkwoord (steuere, steuerst, steuert, steuerte, steuertet, gesteuert)
  • ordnen werkwoord (ordne, ordnest, ordnet, ordnete, ordnetet, geordnet)
 4. arrangeren (indelen; ordenen; groeperen; systematiseren)
  einteilen; gruppieren; klassifizieren; ordnen; sortieren
  • einteilen werkwoord (teile ein, teilst ein, teilt ein, teilte ein, teiltet ein, eingeteilt)
  • gruppieren werkwoord (gruppiere, gruppierst, gruppiert, gruppierte, gruppiertet, gruppiert)
  • klassifizieren werkwoord (klassifiziere, klassifizierst, klassifiziert, klassifizierte, klassifiziertet, klassifiziert)
  • ordnen werkwoord (ordne, ordnest, ordnet, ordnete, ordnetet, geordnet)
  • sortieren werkwoord (sortiere, sortierst, sortiert, sortierte, sortiertet, sortiert)

Conjugations for arrangeren:

o.t.t.
 1. arrangeer
 2. arrangeert
 3. arrangeert
 4. arrangeren
 5. arrangeren
 6. arrangeren
o.v.t.
 1. arrangeerde
 2. arrangeerde
 3. arrangeerde
 4. arrangeerden
 5. arrangeerden
 6. arrangeerden
v.t.t.
 1. heb gearrangeerd
 2. hebt gearrangeerd
 3. heeft gearrangeerd
 4. hebben gearrangeerd
 5. hebben gearrangeerd
 6. hebben gearrangeerd
v.v.t.
 1. had gearrangeerd
 2. had gearrangeerd
 3. had gearrangeerd
 4. hadden gearrangeerd
 5. hadden gearrangeerd
 6. hadden gearrangeerd
o.t.t.t.
 1. zal arrangeren
 2. zult arrangeren
 3. zal arrangeren
 4. zullen arrangeren
 5. zullen arrangeren
 6. zullen arrangeren
o.v.t.t.
 1. zou arrangeren
 2. zou arrangeren
 3. zou arrangeren
 4. zouden arrangeren
 5. zouden arrangeren
 6. zouden arrangeren
diversen
 1. arrangeer!
 2. arrangeert!
 3. gearrangeerd
 4. arrangerende
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Vertaal Matrix voor arrangeren:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
anordnen arrangeren; iets op touw zetten; regelen aanvoeren; afkondigen; bestemmen; bevel voeren over; bevelen; commanderen; decreteren; dicteren; gebieden; gelasten; ingeven; leiden; leidinggeven; ordonneren; verordenen; verordineren; voorschrijven
arrangieren arrangeren; instrumenteren; orkestreren
aufbauen arrangeren; iets op touw zetten; regelen aankweken; aanplanten; bouwen; construeren; fokken; genereren; inrichten; installeren; kweken; muziek componeren; opbouwen; opkweken; planten; procreëren; telen; verbouwen; voortbrengen
aufstellen arrangeren; iets op touw zetten; regelen betogen; bouwen; construeren; consumeren; demonstreren; deponeren; formeren; gebruiken; inrichten; installeren; leggen; muziek componeren; neerleggen; neerzetten; onderuit halen; opbouwen; oprichten; optrekken; overeindzetten; plaatsen; posten; posteren; stationeren; verbruiken; zetten
ausrichten arrangeren; iets op touw zetten; regelen doen; handelen; herstellen; in een bep. richting plaatsen; in het gelid stellen; mikken; recht maken; repareren; richten; uitlijnen; uitrichten; uitvoeren; vernieuwen; verrichten
bauen arrangeren; iets op touw zetten; regelen aanbouwen; aanbrengen; aanleggen; bijbouwen; bouwen; construeren; inrichten; installeren; metselen; monteren en aansluiten; opbouwen; plaatsen; uitbouwen
deichseln arrangeren; iets op touw zetten; regelen fiksen; flikken; goedmaken; herstellen; iemand iets flikken; lappen; leveren; maken; rechtzetten; repareren
einrichten arrangeren; iets op touw zetten; regelen aanbrengen; aanleggen; inrichten; installeren; meubileren; monteren en aansluiten; plaatsen; reglementeren
einteilen arrangeren; groeperen; indelen; ordenen; systematiseren classificeren; iets regelen; neerleggen; onderuit halen; rangordenen; rangschikken; reglementeren
erbauen arrangeren; iets op touw zetten; regelen aanbouwen; bijbouwen; bouwen; construeren; inrichten; installeren; uitbouwen
errichten arrangeren; iets op touw zetten; regelen aanbouwen; bijbouwen; bouwen; construeren; funderen; gronden; grondvesten; inrichten; installeren; instellen; invoeren; omhoogkomen; opbouwen; oprichten; opstijgen; opvliegen; stichten; uitbouwen
gruppieren arrangeren; groeperen; indelen; ordenen; systematiseren deponeren; groep; groeperen; leggen; neerleggen; neerzetten; onderuit halen; plaatsen; situeren; stationeren; zetten; zich afspelen
herrichten arrangeren; iets op touw zetten; regelen aanpassen; geschikt maken; op orde brengen
klassifizieren arrangeren; groeperen; indelen; ordenen; systematiseren classificeren; ficheren; klasseren; rangschikken
ordnen afspreken; arrangeren; bedisselen; groeperen; indelen; ordenen; regelen; systematiseren ordenen; rangeren; rangordenen; rangschikken; schiften; sorteren; structureren; structuur aanbrengen; struktureren; uitzoeken; vlijen
organisieren afspreken; arrangeren; bedisselen; iets op touw zetten; regelen
regeln afspreken; arrangeren; bedisselen; iets op touw zetten; regelen iets regelen; regelen; reglementeren; regulariseren; schikken
regulieren afspreken; arrangeren; bedisselen; regelen gelijk trekken; normaliseren; reglementeren; regulariseren; reguleren; standaardiseren
sortieren arrangeren; groeperen; indelen; ordenen; systematiseren aflezen; ficheren; kiezen; ontraadselen; ontrafelen; ontwarren; schiften; selecteren; selectie toepassen; sorteren; uitkiezen; uitlezen; uitpikken; uitpluizen; uitrafelen; uitvezelen; uitzoeken; ziften
steuern afspreken; arrangeren; bedisselen; regelen aan het stuur zitten; aanvoeren; betreden; bevaren; bevel voeren over; beïnvloeden; binnengaan; binnenkomen; binnenlopen; binnenstappen; binnentreden; commanderen; gezaghebben; heersen; iets regelen; ingaan; karren; koers zetten naar; koersen naar; leiden; leidinggeven; macht uitoefenen; navigeren; overheersen; regeren; rijden; stevenen; sturen; varen; vliegtuig besturen; zenden
veranstalten arrangeren; iets op touw zetten; regelen