Nederlands

Uitgebreide vertaling voor beperken (Nederlands) in het Duits

beperken:

beperken werkwoord (beperk, beperkt, beperkte, beperkten, beperkt)

 1. beperken (beknotten)
  beschränken; limitieren; begrenzen; einschränken; abgrenzen; eindämmen; beschneiden; absperren; umzäunen; einsäumen; abzäunen
  • beschränken werkwoord (beschränke, beschränkst, beschränkt, beschränkte, beschränktet, beschränkt)
  • limitieren werkwoord (limitiere, limitierst, limitiert, limitierte, limitiertet, limitiert)
  • begrenzen werkwoord (begrenze, begrenzest, begrenzt, begrenzte, begrenztet, begrenzt)
  • einschränken werkwoord (schränke ein, schränkst ein, schränkt ein, schränkte ein, schränktet ein, eingeschränkt)
  • abgrenzen werkwoord (grenze ab, grenzt ab, grenzte ab, grenztet ab, abgegrenzt)
  • eindämmen werkwoord (dämme ein, dämmst ein, dämmt ein, dämmte ein, dämmtet ein, eingedämmt)
  • beschneiden werkwoord (beschneide, beschneidest, beschneidet, beschnitt, beschnittet, beschnitten)
  • absperren werkwoord (sperre ab, sperrst ab, sperrt ab, sperrte ab, sperrtet ab, abgesperrt)
  • umzäunen werkwoord (zäune um, zäunst um, zäunt um, zäunte um, zäuntet um, umgezäunt)
  • einsäumen werkwoord (säume ein, säumst ein, säumt ein, säumte ein, säumtet ein, eingesäumt)
  • abzäunen werkwoord (zäune ab, zäunst ab, zäunt ab, zäunte ab, zäuntet ab, abgezäunt)
 2. beperken (inkapselen; limiteren; inperken; indammen)
  einschränken
  • einschränken werkwoord (schränke ein, schränkst ein, schränkt ein, schränkte ein, schränktet ein, eingeschränkt)
 3. beperken (verminderen; reduceren; afnemen; )
  reduzieren; einschränken; vermindern; beschränken; herabsetzen; einschrumpfen; kürzen; schrumpfen
  • reduzieren werkwoord (reduziere, reduzierst, reduziert, reduzierte, reduziertet, reduziert)
  • einschränken werkwoord (schränke ein, schränkst ein, schränkt ein, schränkte ein, schränktet ein, eingeschränkt)
  • vermindern werkwoord (vermindere, verminderst, vermindert, verminderte, vermindertet, vermindert)
  • beschränken werkwoord (beschränke, beschränkst, beschränkt, beschränkte, beschränktet, beschränkt)
  • herabsetzen werkwoord (setze herab, setzt herab, setzte herab, setztet herab, herabgesetzt)
  • einschrumpfen werkwoord (schrumpfe ein, schrumpfst ein, schrumpft ein, schrumpfte ein, schrumpftet ein, eingeschrumpft)
  • kürzen werkwoord (kürze, kürzst, kürzt, kürzte, kürztet, gekürzt)
  • schrumpfen werkwoord (schrumpfe, schrumpfst, schrumpft, schrumpfte, schrumpftet, geschrumpft)

Conjugations for beperken:

o.t.t.
 1. beperk
 2. beperkt
 3. beperkt
 4. beperken
 5. beperken
 6. beperken
o.v.t.
 1. beperkte
 2. beperkte
 3. beperkte
 4. beperkten
 5. beperkten
 6. beperkten
v.t.t.
 1. heb beperkt
 2. hebt beperkt
 3. heeft beperkt
 4. hebben beperkt
 5. hebben beperkt
 6. hebben beperkt
v.v.t.
 1. had beperkt
 2. had beperkt
 3. had beperkt
 4. hadden beperkt
 5. hadden beperkt
 6. hadden beperkt
o.t.t.t.
 1. zal beperken
 2. zult beperken
 3. zal beperken
 4. zullen beperken
 5. zullen beperken
 6. zullen beperken
o.v.t.t.
 1. zou beperken
 2. zou beperken
 3. zou beperken
 4. zouden beperken
 5. zouden beperken
 6. zouden beperken
diversen
 1. beperk!
 2. beperkt!
 3. beperkt
 4. beperkend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

beperken [znw.] zelfstandig naamwoord

 1. beperken (belemmeren)
  Hindern; Behindern

Vertaal Matrix voor beperken:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
Behindern belemmeren; beperken
Hindern belemmeren; beperken afhouden; beletten; weerhouden
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
abgrenzen beknotten; beperken afbakenen; afdekken; afpalen; afschermen; afschutten; afzetten; begrenzen; beschermen; beschutten; omheinen; omlijnen; uitstippelen; uitzetten
absperren beknotten; beperken afdekken; afgrendelen; afschermen; afschutten; afsluiten; beschermen; beschutten; blokkeren; borgen; dichtdoen; dichtmaken; grendelen; locken; op slot doen; op slot zetten; sluiten; stremmen; vergrendelen
abzäunen beknotten; beperken afbakenen; afdekken; afpalen; afschermen; afschotten; afschutten; afzetten; begrenzen; beschermen; beschutten; omheinen; omlijnen
begrenzen beknotten; beperken afbakenen; afdekken; afgrenzen; afpalen; afschermen; afschutten; afzetten; begrenzen; beknotten; beschermen; beschutten; inperken; omlijnen; van grenzen voorzien
beschneiden beknotten; beperken besnijden; besnoeien; knippen; snoeien; trimmen
beschränken afnemen; beknotten; beperken; inkrimpen; inperken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; verkorten; verlagen; verminderen afgrenzen; begrenzen; beknotten; bijsluiten; bijvoegen; inkorten; inperken; insluiten; korter maken; toevoegen; van grenzen voorzien; verkorten
eindämmen beknotten; beperken afgrenzen; bedijken; begrenzen; beknotten; bijsluiten; bijvoegen; indammen; indijken; inperken; insluiten; toevoegen; van grenzen voorzien
einschrumpfen afnemen; beperken; inkrimpen; inperken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; verkorten; verlagen; verminderen indrogen; inkrimpen; kleiner maken; krimpen; minimaliseren; opdrogen; samentrekken; schrompelen; slinken; uitdrogen; verdorren; verdrogen; verkleinen; verschrompelen
einschränken afnemen; beknotten; beperken; indammen; inkapselen; inkrimpen; inperken; krimpen; limiteren; minder worden; minderen; reduceren; slinken; verkorten; verlagen; verminderen afgrenzen; begrenzen; beknotten; besparen; bezuinigen; bijsluiten; bijvoegen; geld besparen; inkorten; inperken; insluiten; korten; korter maken; matigen; minder gebruiken; terugdraaien; terugschroeven; toevoegen; van grenzen voorzien; verkorten
einsäumen beknotten; beperken afzetten; bijsluiten; bijvoegen; insluiten; omkaderen; omranden; omsingelen; omsluiten; toevoegen
herabsetzen afnemen; beperken; inkrimpen; inperken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; verkorten; verlagen; verminderen achteruitgaan; achteruitzetten; afnemen; afprijzen; declineren; degraderen; denigreren; in rang verlagen; kleineren; lager maken; minder worden; reduceren; terugplaatsen; terugzetten; verlagen; verminderen
kürzen afnemen; beperken; inkrimpen; inperken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; verkorten; verlagen; verminderen achteruitgaan; afkorten; afnemen; bekorten; besnoeien; declineren; inkorten; kleiner maken; knippen; kort knippen; kort maken; korten; korter maken; minder worden; minimaliseren; snoeien; trimmen; verkleinen; verkorten
limitieren beknotten; beperken beknotten; inperken
reduzieren afnemen; beperken; inkrimpen; inperken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; verkorten; verlagen; verminderen achteruitgaan; afnemen; afprijzen; besparen; bezuinigen; declineren; inkrimpen; kleiner maken; kleiner worden; korten; krimpen; lager maken; matigen; minder maken; minder worden; minimaliseren; reduceren; samenvouwen; slinken; terugdraaien; terugschroeven; verkleinen; verlagen; verminderen
schrumpfen afnemen; beperken; inkrimpen; inperken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; verkorten; verlagen; verminderen achteruitgaan; afglijden; afnemen; aftakelen; afzakken; declineren; indrogen; inkrimpen; inzinken; kleiner maken; kleiner worden; krimpen; minder worden; minimaliseren; opdrogen; samentrekken; schrompelen; slinken; uitdrogen; verdorren; verdrogen; verkleinen; verminderen; verschrompelen; vervallen; wegglijden; wegzinken
umzäunen beknotten; beperken afbakenen; afdekken; afpalen; afschermen; afschutten; afzetten; begrenzen; beschermen; beschutten; omheinen; omlijnen
vermindern afnemen; beperken; inkrimpen; inperken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; verkorten; verlagen; verminderen achteruitgaan; afnemen; besparen; bezuinigen; dalen; declineren; inkrimpen; kleiner maken; korten; krimpen; matigen; minder worden; minderen; minimaliseren; slinken; tanen; teruggaan; verkleinen; verminderen; vervallen
- bepalen; reduceren

Synoniemen voor "beperken":


Antoniemen van "beperken":


Verwante definities voor "beperken":

 1. er niet iets anders bij halen1
  • wil je je tot de hoofdzaken beperken?1
 2. ergens een grens aan stellen, het omlaagbrengen1
  • ik wil het gebruik van plastic zoveel mogelijk beperken1

Wiktionary: beperken

beperken
verb
 1. een verminderde reikwijdte geven
beperken
verb
 1. Schranken setzen, Grenzen setzen, eingrenzen
 2. einer Sache eine Grenze geben bzw. innerhalb der Grenze beschränken

Cross Translation:
FromToVia
beperken kürzen; verkürzen abridge — to make shorter
beperken beschränken confine — to restrict; to keep within bounds
beperken beschränken; kürzen; drosseln; beschneiden curtail — to limit or restrict
beperken beschränken; begrenzen; befristen limit — restrict
beperken beschränken restrict — to restrain within bounds
beperken begrenzen; beschränken; einschränken limiter — Servir de ligne de démarcation à un terrain, à un pays.