Nederlands

Uitgebreide vertaling voor continueren (Nederlands) in het Duits

continueren:

continueren werkwoord (continueer, continueert, continueerde, continueerden, gecontinueerd)

 1. continueren (doorgaan; voortzetten; vervolgen; )
  durchgehen; kontinuieren; fortsetzen; verfolgen; weitergehen; fortfahren; fortführen; andauern; fortgehen; fortwähren; weiterlaufen; fortdauern
  • durchgehen werkwoord (gehe durch, gehst durch, geht durch, gang durch, gangt durch, durchgegangen)
  • kontinuieren werkwoord (kontinuiere, kontinuierst, kontinuiert, kontinuierte, kontinuiertet, kontinuiert)
  • fortsetzen werkwoord (setze fort, setzt fort, setzte fort, setztet fort, fortgesetzt)
  • verfolgen werkwoord (verfolge, verfolgst, verfolgt, verfolgte, verfolgtet, verfolgt)
  • weitergehen werkwoord (gehe weiter, gehst weiter, geht weiter, ginge weiter, ginget weiter, weitergegangen)
  • fortfahren werkwoord (fahre fort, fährst fort, fährt fort, fuhr fort, fuhrt fort, fortgefahren)
  • fortführen werkwoord (führe fort, führst fort, führt fort, führte fort, führtet fort, fortgeführt)
  • andauern werkwoord (dauere an, dauerst an, dauert an, dauerte an, dauertet an, angedauert)
  • fortgehen werkwoord (gehe fort, gehst fort, geht fort, ging fort, gingt fort, fortgegangen)
  • fortwähren werkwoord
  • weiterlaufen werkwoord (laufe weiter, läufst weiter, läuft weiter, lief weiter, liefet weiter, weitergelaufen)
  • fortdauern werkwoord
 2. continueren (voortzetten; doorgaan; verdergaan; vervolgen; prolongeren)
  verfolgen; kontinuieren; fortsetzen; weitermachen; fortführen
  • verfolgen werkwoord (verfolge, verfolgst, verfolgt, verfolgte, verfolgtet, verfolgt)
  • kontinuieren werkwoord (kontinuiere, kontinuierst, kontinuiert, kontinuierte, kontinuiertet, kontinuiert)
  • fortsetzen werkwoord (setze fort, setzt fort, setzte fort, setztet fort, fortgesetzt)
  • weitermachen werkwoord (mache weiter, machst weiter, macht weiter, machte weiter, machtet weiter, weitergemacht)
  • fortführen werkwoord (führe fort, führst fort, führt fort, führte fort, führtet fort, fortgeführt)

Conjugations for continueren:

o.t.t.
 1. continueer
 2. continueert
 3. continueert
 4. continueren
 5. continueren
 6. continueren
o.v.t.
 1. continueerde
 2. continueerde
 3. continueerde
 4. continueerden
 5. continueerden
 6. continueerden
v.t.t.
 1. heb gecontinueerd
 2. hebt gecontinueerd
 3. heeft gecontinueerd
 4. hebben gecontinueerd
 5. hebben gecontinueerd
 6. hebben gecontinueerd
v.v.t.
 1. had gecontinueerd
 2. had gecontinueerd
 3. had gecontinueerd
 4. hadden gecontinueerd
 5. hadden gecontinueerd
 6. hadden gecontinueerd
o.t.t.t.
 1. zal continueren
 2. zult continueren
 3. zal continueren
 4. zullen continueren
 5. zullen continueren
 6. zullen continueren
o.v.t.t.
 1. zou continueren
 2. zou continueren
 3. zou continueren
 4. zouden continueren
 5. zouden continueren
 6. zouden continueren
en verder
 1. is gecontinueerd
 2. zijn gecontinueerd
diversen
 1. continueer!
 2. continueert!
 3. gecontinueerd
 4. continuerend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Vertaal Matrix voor continueren:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
andauern aanhouden; continueren; doorgaan; verdergaan; vervolgen; voortgaan; voortzetten aanhouden; doorgaan; doorzetten; standhouden; volharden; volhouden; voortbestaan; voortduren
durchgehen aanhouden; continueren; doorgaan; verdergaan; vervolgen; voortgaan; voortzetten avanceren; de plaat poetsen; doorlopen; een stapje verder gaan; erdoor gaan; ervandoor gaan; hem smeren; met de noorderzon vertrekken; op hol slaan; uit de band springen; uitleven; verder lopen; verdergaan; voortgaan; zich uit de voeten maken
fortdauern aanhouden; continueren; doorgaan; verdergaan; vervolgen; voortgaan; voortzetten aanhouden; blijven; niet veranderen; toeven; vertoeven; verwijlen; voortbestaan; voortduren
fortfahren aanhouden; continueren; doorgaan; verdergaan; vervolgen; voortgaan; voortzetten afreizen; afvoeren; een stapje verder gaan; heengaan; meedragen; opstappen; smeren; verdergaan; verdwijnen; verlaten; vertrekken; verwijderen; wegdragen; weggaan; wegreizen; wegsjouwen; wegslepen; wegtrekken; wegvoeren
fortführen aanhouden; continueren; doorgaan; prolongeren; verdergaan; vervolgen; voortgaan; voortzetten aanrekenen; aanwrijven; afvoeren; berispen; beschuldigen; blameren; een stapje verder gaan; gispen; laken; meedragen; nadragen; verdergaan; verwijten; voor de voeten gooien; voorhouden; wegdragen; wegsjouwen; wegslepen; wegvoeren
fortgehen aanhouden; continueren; doorgaan; verdergaan; vervolgen; voortgaan; voortzetten doodgaan; een stapje verder gaan; heengaan; inslapen; ontslapen; overlijden; sterven; verdergaan; verlaten; verscheiden; vertrekken
fortsetzen aanhouden; continueren; doorgaan; prolongeren; verdergaan; vervolgen; voortgaan; voortzetten bewaren; doordouwen; doorzetten; een stapje verder gaan; hervatten; opzij leggen; verdergaan; wegzetten
fortwähren aanhouden; continueren; doorgaan; verdergaan; vervolgen; voortgaan; voortzetten aanhouden; blijven; niet veranderen; toeven; vertoeven; verwijlen; voortbestaan; voortduren
kontinuieren aanhouden; continueren; doorgaan; prolongeren; verdergaan; vervolgen; voortgaan; voortzetten doorwerken; een stapje verder gaan; verdergaan
verfolgen aanhouden; continueren; doorgaan; prolongeren; verdergaan; vervolgen; voortgaan; voortzetten achternazitten; achtervolgen; berechten; een stapje verder gaan; gerechtelijk vervolgen; nazitten; traceren; verdergaan; vervolgen; volgen
weitergehen aanhouden; continueren; doorgaan; verdergaan; vervolgen; voortgaan; voortzetten avanceren; doorlopen; een stapje verder gaan; verder lopen; verdergaan; voortgaan
weiterlaufen aanhouden; continueren; doorgaan; verdergaan; vervolgen; voortgaan; voortzetten avanceren; doorlopen; verder lopen; verdergaan; voortgaan
weitermachen continueren; doorgaan; prolongeren; verdergaan; vervolgen; voortzetten
- doorgaan; vervolgen; voortzetten

Synoniemen voor "continueren":


Antoniemen van "continueren":


Verwante definities voor "continueren":

 1. het blijven doen, verder gaan1
  • we gaan deze opleiding continueren1

Wiktionary: continueren

continueren
verb
 1. voortzetten