Overzicht


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor diepgaand (Nederlands) in het Duits

diepgaand:

diepgaand bijvoeglijk naamwoord

  1. diepgaand (niet oppervlakkig; grondig; degelijk; )
    gründlich; weise; tiefgehend; tief; eingehend; grundlegend; tiefsinnig; gedankenvoll; einschneidend; tiefschürfend

Vertaal Matrix voor diepgaand:

BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
eingehend degelijk; diepgaand; diepgravend; grondig; helemaal; niet oppervlakkig; totaal; volkomen accuraat; doortastend; drastisch; ferm; gedetailleerd; godgeklaagd; grondig; hemeltergend; in details; krachtdadig; krachtig; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; net; precies; secuur; sterk; stipt; ten hemel schreiend; uitgewerkt; zeer ergerlijk; zorgvuldig
einschneidend degelijk; diepgaand; diepgravend; grondig; helemaal; niet oppervlakkig; totaal; volkomen godgeklaagd; hemeltergend; ingrijpend; ten hemel schreiend; zeer ergerlijk
gedankenvoll degelijk; diepgaand; diepgravend; grondig; helemaal; niet oppervlakkig; totaal; volkomen diep; diepliggend; in gedachten verzonken; mijmerend; nadenkend; peinzend; verzonken
grundlegend degelijk; diepgaand; diepgravend; grondig; helemaal; niet oppervlakkig; totaal; volkomen basis; daadwerkelijk; elementair; feitelijk; fundamenteel; in feite; in principe; in werkelijkheid; principieel; tot grondslag dienend; werkelijk
gründlich degelijk; diepgaand; diepgravend; grondig; helemaal; niet oppervlakkig; totaal; volkomen absoluut; accuraat; betrouwbaar; boeiend; conscientieus; correct; degelijk; deugdelijk; fascinerend; gedegen; gedetailleerd; goed; grondig; helemaal; in het geheel; integrerend; juist; met zorg; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; precies; secuur; totaal; van goede hoedanigheid; volkomen; zorgvuldig
tief degelijk; diepgaand; diepgravend; grondig; helemaal; niet oppervlakkig; totaal; volkomen diep; diepzinnig; innig; intens; laag; niet hoog; ploertig
tiefgehend degelijk; diepgaand; diepgravend; grondig; helemaal; niet oppervlakkig; totaal; volkomen diep; diepliggend
tiefschürfend degelijk; diepgaand; diepgravend; grondig; helemaal; niet oppervlakkig; totaal; volkomen
tiefsinnig degelijk; diepgaand; diepgravend; grondig; helemaal; niet oppervlakkig; totaal; volkomen diep; diepliggend; diepzinnig
weise degelijk; diepgaand; diepgravend; grondig; helemaal; niet oppervlakkig; totaal; volkomen diep; diepliggend; intelligent; pienter; schrander

Verwante woorden van "diepgaand":

  • diepgaander, diepgaandere, diepgaande

Wiktionary: diepgaand

diepgaand
adjective
  1. gründlich
  2. mit einem tieferen Sinn versehen

Cross Translation:
FromToVia
diepgaand umfassend comprehensive — broadly or completely covering
diepgaand tief deep — profound
diepgaand durchdacht; ausführlich elaborate — detailed
diepgaand gründlich thorough — detailed