Nederlands

Uitgebreide vertaling voor dulden (Nederlands) in het Duits

dulden:

dulden werkwoord (duld, duldt, duldde, duldden, geduld)

 1. dulden (gedogen; tolereren)
  erlauben; dulden; genehmigen; zulassen; einwilligen; gutheißen; gewähren; zustimmen; gestatten; bewilligen
  • erlauben werkwoord (erlaube, erlaubst, erlaubt, erlaubte, erlaubtet, erlaubt)
  • dulden werkwoord (dulde, duldest, duldet, duldete, duldetet, geduldet)
  • genehmigen werkwoord (genehmige, genehmigst, genehmigt, genehmigte, genehmigtet, genehmigt)
  • zulassen werkwoord (lasse zu, läßt zu, ließt zu, zugelassen)
  • einwilligen werkwoord (willige ein, willigst ein, willigt ein, willigte ein, willigtet ein, eingewilligt)
  • gutheißen werkwoord (gutheiße, gutheißt, guthieß, guthießt, gutgeheißen)
  • gewähren werkwoord (gewähre, gewährst, gewährt, gewährte, gewährtet, gewährt)
  • zustimmen werkwoord (stimme zu, stimmst zu, stimmt zu, stimmte zu, stimmtet zu, zugestimmt)
  • gestatten werkwoord (gestatte, gestattest, gestattet, gestattete, gestattetet, gestattet)
  • bewilligen werkwoord (bewillige, bewilligst, bewilligt, bewilligte, bewilligtet, bewilligt)
 2. dulden (toestaan; laten; permitteren; )
  lassen; erlauben; zulassen; gewähren; gestatten; bekräftigen; entgegenkommen; austeilen; gutheißen; genehmigen; bewilligen; gestehen; nachgeben; einräumen; einwilligen; eingestehen
  • lassen werkwoord (lasse, läßt, ließ, ließt, gelassen)
  • erlauben werkwoord (erlaube, erlaubst, erlaubt, erlaubte, erlaubtet, erlaubt)
  • zulassen werkwoord (lasse zu, läßt zu, ließt zu, zugelassen)
  • gewähren werkwoord (gewähre, gewährst, gewährt, gewährte, gewährtet, gewährt)
  • gestatten werkwoord (gestatte, gestattest, gestattet, gestattete, gestattetet, gestattet)
  • bekräftigen werkwoord (bekräftige, bekräftigst, bekräftigt, bekräftigte, bekräftigtet, bekrächtigt)
  • entgegenkommen werkwoord
  • austeilen werkwoord (teile aus, teilst aus, teilt aus, teilte aus, teiltet aus, ausgeteilt)
  • gutheißen werkwoord (gutheiße, gutheißt, guthieß, guthießt, gutgeheißen)
  • genehmigen werkwoord (genehmige, genehmigst, genehmigt, genehmigte, genehmigtet, genehmigt)
  • bewilligen werkwoord (bewillige, bewilligst, bewilligt, bewilligte, bewilligtet, bewilligt)
  • gestehen werkwoord (gestehe, gestehst, gesteht, gestand, gestandet, gestanden)
  • nachgeben werkwoord (gebe nach, gibst nach, gibt nach, gab nach, gabt nach, nachgegeben)
  • einräumen werkwoord (räume ein, räumst ein, räumt ein, räumte ein, räumtet ein, eingeräumt)
  • einwilligen werkwoord (willige ein, willigst ein, willigt ein, willigte ein, willigtet ein, eingewilligt)
  • eingestehen werkwoord (gestehe ein, gestehst ein, egesteht ein, gestand ein, gestandet ein, eingestanden)
 3. dulden (uithouden; dragen; volhouden; )
  aushalten; tragen; ertragen; durchhalten; ausgestreckt halten; ausharren
  • aushalten werkwoord (halte aus, hältst aus, hält aus, hielt aus, hieltet aus, ausgehalten)
  • tragen werkwoord (trage, trägst, trägt, trug, trugt, getragen)
  • ertragen werkwoord (ertrage, erträgst, erträgt, ertrug, ertrugt, ertragen)
  • durchhalten werkwoord (halte durch, hältst durch, hält durch, hielt durch, hieltet durch, durchgehalten)
  • ausharren werkwoord (harre aus, harrst aus, harrt aus, harrte aus, harrtet aus, ausgeharrt)
 4. dulden (velen; verdragen)
  dulden; aushalten; ausharren; durchhalten; überdauern
  • dulden werkwoord (dulde, duldest, duldet, duldete, duldetet, geduldet)
  • aushalten werkwoord (halte aus, hältst aus, hält aus, hielt aus, hieltet aus, ausgehalten)
  • ausharren werkwoord (harre aus, harrst aus, harrt aus, harrte aus, harrtet aus, ausgeharrt)
  • durchhalten werkwoord (halte durch, hältst durch, hält durch, hielt durch, hieltet durch, durchgehalten)
  • überdauern werkwoord (überdauere, überdauerst, überdauert, überdauerte, überdauertet, überdauert)

Conjugations for dulden:

o.t.t.
 1. duld
 2. duldt
 3. duldt
 4. dulden
 5. dulden
 6. dulden
o.v.t.
 1. duldde
 2. duldde
 3. duldde
 4. duldden
 5. duldden
 6. duldden
v.t.t.
 1. heb geduld
 2. hebt geduld
 3. heeft geduld
 4. hebben geduld
 5. hebben geduld
 6. hebben geduld
v.v.t.
 1. had geduld
 2. had geduld
 3. had geduld
 4. hadden geduld
 5. hadden geduld
 6. hadden geduld
o.t.t.t.
 1. zal dulden
 2. zult dulden
 3. zal dulden
 4. zullen dulden
 5. zullen dulden
 6. zullen dulden
o.v.t.t.
 1. zou dulden
 2. zou dulden
 3. zou dulden
 4. zouden dulden
 5. zouden dulden
 6. zouden dulden
en verder
 1. ben geduld
 2. bent geduld
 3. is geduld
 4. zijn geduld
 5. zijn geduld
 6. zijn geduld
diversen
 1. duld!
 2. duldt!
 3. geduld
 4. duldend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Vertaal Matrix voor dulden:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
ausgestreckt halten doorstaan; dragen; dulden; harden; uithouden; uitzingen; verdragen; verduren; volhouden
aushalten doorstaan; dragen; dulden; harden; uithouden; uitzingen; velen; verdragen; verduren; volhouden doorleven; doorstaan; financieel steunen; financieren; onderhouden; standhouden; verdragen; verduren; verteren; zich staande houden
ausharren doorstaan; dragen; dulden; harden; uithouden; uitzingen; velen; verdragen; verduren; volhouden doorgaan; doorleven; doorstaan; doorzetten; standhouden; verdragen; verduren; verteren; volharden; volhouden; zich staande houden
austeilen dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen distribueren; doneren; geven; goed vinden; ronddelen; schenken; toestaan; toestemmen; trakteren; uitdelen; uitreiken; verdelen
bekräftigen dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen autoriseren; bekrachtigen; bevestigen; bezegelen; fiatteren; goedkeuren; goedvinden; homologeren; sterken; sterker worden; toestemming verlenen; versterken
bewilligen dulden; duren; gedogen; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; tolereren; vergunnen autoriseren; binnen laten; fiatteren; goed vinden; goedkeuren; goedvinden; gunnen; gunst verlenen; inwilligen; laten; permitteren; toekennen; toelaten; toestaan; toestemmen; toestemming verlenen; vergunnen; verlenen
dulden dulden; gedogen; tolereren; velen; verdragen doorleven; doorstaan; laten; permitteren; toelaten; verdragen; verduren; verteren
durchhalten doorstaan; dragen; dulden; harden; uithouden; uitzingen; velen; verdragen; verduren; volhouden doordouwen; doorknokken; doorleven; doorstaan; doorzetten; standhouden; verdragen; verduren; verteren; zich staande houden
eingestehen dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen bekennen; biechten; goed vinden; naar buiten hangen; opbiechten; toestaan; toestemmen; uithangen
einräumen dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen afdekken; afruimen; bijzetten; deponeren; goed vinden; leggen; neerleggen; neerzetten; onderuit halen; opruimen; plaatsen; stationeren; toestaan; toestemmen; zetten
einwilligen dulden; duren; gedogen; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; tolereren; vergunnen akkoord gaan; eens worden; goed vinden; instemmen; inwilligen; laten; overeenkomen; overeenstemmen; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen
entgegenkommen dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen concessies doen; goed vinden; naderen; tegemoetkomen; toenaderen; toestaan; toestemmen; welwillendheid tonen
erlauben dulden; duren; gedogen; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; tolereren; vergunnen autoriseren; binnen laten; goed vinden; gunnen; gunst verlenen; inwilligen; laten; permitteren; toekennen; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen; verlenen; veroorloven
ertragen doorstaan; dragen; dulden; harden; uithouden; uitzingen; verdragen; verduren; volhouden doorleven; doorstaan; lijden; obstructie plegen; verdragen; verduren; verteren
genehmigen dulden; duren; gedogen; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; tolereren; vergunnen autoriseren; billijken; binnen laten; fiatteren; goed vinden; goedkeuren; goedvinden; gunnen; gunst verlenen; inwilligen; laten; permitteren; toekennen; toelaten; toestaan; toestemmen; toestemming verlenen; vergunnen; verlenen
gestatten dulden; duren; gedogen; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; tolereren; vergunnen autoriseren; binnen laten; fiatteren; goed vinden; goedkeuren; goedvinden; laten; permitteren; toekennen; toelaten; toestaan; toestemmen; toestemming verlenen; vergunnen; verlenen; veroorloven
gestehen dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen als waar erkennen; bekennen; erkennen; goed vinden; toegeven; toestaan; toestemmen
gewähren dulden; duren; gedogen; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; tolereren; vergunnen binnen laten; distribueren; goed vinden; gunnen; gunst verlenen; inwilligen; laten; permitteren; ronddelen; toekennen; toelaten; toestaan; toestemmen; uitreiken; verdelen; vergunnen; verlenen
gutheißen dulden; duren; gedogen; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; tolereren; vergunnen autoriseren; fiatteren; goed vinden; goedkeuren; goedvinden; gunnen; gunst verlenen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; toestemming verlenen
lassen dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen laten; permitteren; toelaten
nachgeben dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen iets als lof zeggen; nageven; zwichten
tragen doorstaan; dragen; dulden; harden; uithouden; uitzingen; verdragen; verduren; volhouden aan hebben; doorleven; doorstaan; dragen; gebukt gaan onder; sjouwen; tempo maken; torsen; verdragen; verduren; verteren; zeulen
zulassen dulden; duren; gedogen; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; tolereren; vergunnen accepteren; binnen laten; iemand toelaten; inschakelen; laten; permitteren; toegang verschaffen; toelaten; toestaan
zustimmen dulden; gedogen; tolereren akkoord gaan; akkoord gaan met; instemmen; laten; permitteren; toelaten; toestemming geven
überdauern dulden; velen; verdragen doorleven; doorstaan; in leven blijven; langer duren; overleven; verdragen; verduren; verteren
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
entgegenkommen dienstwillig; gedienstig; ontmoet; tegemoetgekomen; voorkomend

Wiktionary: dulden

dulden
verb
 1. bereid zijn iets ongestraft te laten

Cross Translation:
FromToVia
dulden dulden; billigen countenance — tolerate, support, sanction
dulden tolerieren; dulden; vertragen tolerate — to allow without interference
dulden dulden tolérersupporter.