Nederlands

Uitgebreide vertaling voor eender (Nederlands) in het Duits

eender:

eender bijvoeglijk naamwoord

  1. eender (identiek; hetzelfde; gelijk; )
    gleich; dasselbe; gleichwertig; identisch; dieselbe; gleichförmig; unverändert; derselbe; einheitlich; gleichartig; einförmig; einander gleich; einander entsprechend
  2. eender (hetzelfde; gelijk; idem)
    dasselbe; gleichwertig; gleichartig; derselbe; einerlei

Vertaal Matrix voor eender:

BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
dasselbe eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; idem; identiek; net zo; om het even diezelfde; hetzelfde; idem dito; onveranderd; precies hetzelfde
derselbe eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; idem; identiek; net zo; om het even diezelfde; hetzelfde; idem dito; onveranderd; precies hetzelfde
dieselbe eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo diezelfde; hetzelfde; onveranderd
einander entsprechend eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; homogeen; soortgelijk
einander gleich eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; homogeen; soortgelijk
einerlei eender; gelijk; hetzelfde; idem; om het even indifferent; laconiek; lauw; ongefundeerd; ongegrond; ongemotiveerd; ongevoelig; ongeïnteresseerd; onverschillig; zonder grond
einförmig eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo afgezaagd; eentonig; eenvormig; monotoon; saai; slaapverwekkend; suf; uniform; vervelend
einheitlich eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo eenvormig; uniform
gleich eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo direct; effen; egaal; gelijk; gelijkvormig; geslepen; glad; hetzelfde; onveranderd; op elkaar lijkend; overeenkomend; plat; strak; vlak; vlakuit; zo; zo meteen
gleichartig eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; idem; identiek; net zo; om het even analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; gelijkvormig; hetzelfde; homogeen; idem dito; onveranderd; op elkaar lijkend; overeenkomend; precies hetzelfde; soortgelijk
gleichförmig eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; conform; eendrachtig; eenparig; eensgezind; eenstemmig; eenvormig; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; gelijkvormig; harmonieus; hetzelfde; homogeen; op elkaar lijkend; overeenkomend; overeenstemmend; saamhorig; soortgelijk; unaniem; uniform
gleichwertig eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; idem; identiek; net zo; om het even analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; gelijkwaardig; hetzelfde; homogeen; idem dito; onveranderd; precies hetzelfde; soortgelijk
identisch eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; desgelijks; dito; evenzo; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; gelijkvormig; hetzelfde; onveranderd; ook; op dezelfde wijze; op elkaar lijkend; overeenkomend; precies zo; soortgelijk
unverändert eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo onveranderd

Wiktionary: eender


Cross Translation:
FromToVia
eender ähnlich pareil — Qui présenter une forte ressemblance ou similitude ; qui est égal ou semblable, en parlant de deux personnes ou de deux choses.
eender ähnlich semblable — Qui est pareil, ressemblant, qui est de même nature, de même qualité, qui a des caractères communs, similaire.