Nederlands

Uitgebreide vertaling voor eenduidig (Nederlands) in het Duits

eenduidig:

eenduidig bijvoeglijk naamwoord

  1. eenduidig (ondubbelzinnig)
    eindeutig; entschieden; offensichtlich; klar; verständlich; übersichtlich; anschaulich; erkennbar; blank; sichtbar; einleuchtend; vernehmlich; unverkennbar; sonnenklar; vernehmbar

Vertaal Matrix voor eenduidig:

Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
sichtbar eenduidig; ondubbelzinnig aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; detecteerbaar/kan worden gevonden; duidelijk; enorm; flagrant; flink; fors; op heterdaad; overduidelijk; te zien; zichtbaar; zienderogen; zo klaar als een klontje; zonneklaar
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
anschaulich eenduidig; ondubbelzinnig duidelijk; flagrant; overduidelijk; verhelderend; verstaanbaar; zo klaar als een klontje; zonneklaar
blank eenduidig; ondubbelzinnig afgebrand; blinkend; blut; glimmend; glunderend; platzak
eindeutig eenduidig; ondubbelzinnig aanschouwelijk; absoluut; begrijpelijk; beslist; duidelijk; flagrant; helder; herkenbaar; onmiskenbaar; onweerlegbaar; op heterdaad; overduidelijk; ronduit; stellig; vast en zeker; verstaanbaar; zeker; zo klaar als een klontje; zonneklaar
einleuchtend eenduidig; ondubbelzinnig aanschouwelijk; duidelijk; flagrant; overduidelijk; overzichtelijk; verhelderend; verstaanbaar; zo klaar als een klontje; zonneklaar
entschieden eenduidig; ondubbelzinnig absoluut; bepaald; beslist; besluitvaardig; dapper; doortastend; drastisch; een zekere; ferm; gedecideerd; gedetermineerd; heldhaftig; heroïsch; kloek; kordaat; krachtdadig; krachtig; moedig; onverschrokken; onweerlegbaar; resoluut; ronduit; stellig; sterk; stout; stoutmoedig; vast en zeker; vastberaden; vastbesloten; zeker
erkennbar eenduidig; ondubbelzinnig bemerkbaar; duidelijk; flagrant; herkenbaar; hoorbaar; kenbaar; merkbaar; op heterdaad; overduidelijk; tastbaar; te kennen; te zien; voelbaar; waarneembaar; zichtbaar; zo klaar als een klontje; zonneklaar
klar eenduidig; ondubbelzinnig aanschouwelijk; af; afgedaan; afgelopen; begrijpelijk; bereidvaardig; direct; doorgrond; doorzien; duidelijk; flagrant; gekookt; gereed; gewillig; geëindigd; helder; herkenbaar; klaar; klare; lichtgevend; lumineus; onbewolkt; onmiskenbaar; op heterdaad; over; overduidelijk; paraat; recht door zee; regelrecht; uit; verhelderend; verstaanbaar; voltooid; voorbij; zo klaar als een klontje; zonneklaar
offensichtlich eenduidig; ondubbelzinnig begrijpelijk; blijkbaar; direct; doorgrond; doorzien; duidelijk; flagrant; helder; herkenbaar; klaarblijkelijk; onmiskenbaar; op heterdaad; overduidelijk; recht door zee; regelrecht; verstaanbaar; zo klaar als een klontje; zonneklaar
sonnenklar eenduidig; ondubbelzinnig begrijpelijk; direct; doorgrond; doorzien; duidelijk; flagrant; helder; herkenbaar; onmiskenbaar; op heterdaad; overduidelijk; recht door zee; regelrecht; verstaanbaar; zo klaar als een klontje; zonneklaar
unverkennbar eenduidig; ondubbelzinnig blijkbaar; duidelijk; frappant; geprononceerd; herkenbaar; in het oog lopend; in het oog springend; markant; ondubbelzinnig; onloochenbaar; onmiskenbaar; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; saillant; treffend; uitgesproken
vernehmbar eenduidig; ondubbelzinnig duidelijk; flagrant; overduidelijk; verneembaar; zo klaar als een klontje; zonneklaar
vernehmlich eenduidig; ondubbelzinnig duidelijk; flagrant; overduidelijk; zo klaar als een klontje; zonneklaar
verständlich eenduidig; ondubbelzinnig algemeen begrijpbaar; begrijpelijk; bevatbaar; bevattelijk; duidelijk; flagrant; helder; inzichtelijk; overduidelijk; verstaanbaar; zo klaar als een klontje; zonneklaar
übersichtlich eenduidig; ondubbelzinnig duidelijk; flagrant; overduidelijk; overzichtelijk; verhelderend; verstaanbaar; zo klaar als een klontje; zonneklaar

Verwante woorden van "eenduidig":

  • eenduidigheid, eenduidige

Wiktionary: eenduidig

eenduidig
adjective
  1. zonder twijfel
adverb
  1. zonder twijfel

Cross Translation:
FromToVia
eenduidig unzweideutig; unmissverständlich; eindeutig unequivocal — without ambiguity
eenduidig eindeutig univocal — having only one possible meaning