Nederlands

Uitgebreide vertaling voor eenvormig (Nederlands) in het Duits

eenvormig:

eenvormig bijvoeglijk naamwoord

  1. eenvormig (uniform)
    uniform; einheitlich; gleichförmig; einförmig
  2. eenvormig (identiek; hetzelfde; gelijk; )
    gleich; dasselbe; gleichwertig; identisch; dieselbe; gleichförmig; unverändert; derselbe; einheitlich; gleichartig; einförmig; einander gleich; einander entsprechend

Vertaal Matrix voor eenvormig:

BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
dasselbe eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo diezelfde; eender; gelijk; hetzelfde; idem; idem dito; om het even; onveranderd; precies hetzelfde
derselbe eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo diezelfde; eender; gelijk; hetzelfde; idem; idem dito; om het even; onveranderd; precies hetzelfde
dieselbe eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo diezelfde; hetzelfde; onveranderd
einander entsprechend eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; homogeen; soortgelijk
einander gleich eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; homogeen; soortgelijk
einförmig eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo; uniform afgezaagd; eentonig; monotoon; saai; slaapverwekkend; suf; vervelend
einheitlich eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo; uniform
gleich eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo direct; effen; egaal; gelijk; gelijkvormig; geslepen; glad; hetzelfde; onveranderd; op elkaar lijkend; overeenkomend; plat; strak; vlak; vlakuit; zo; zo meteen
gleichartig eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; eender; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; gelijkvormig; hetzelfde; homogeen; idem; idem dito; om het even; onveranderd; op elkaar lijkend; overeenkomend; precies hetzelfde; soortgelijk
gleichförmig eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo; uniform analoog; conform; eendrachtig; eenparig; eensgezind; eenstemmig; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; gelijkvormig; harmonieus; hetzelfde; homogeen; op elkaar lijkend; overeenkomend; overeenstemmend; saamhorig; soortgelijk; unaniem
gleichwertig eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; eender; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; gelijkwaardig; hetzelfde; homogeen; idem; idem dito; om het even; onveranderd; precies hetzelfde; soortgelijk
identisch eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; desgelijks; dito; evenzo; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; gelijkvormig; hetzelfde; onveranderd; ook; op dezelfde wijze; op elkaar lijkend; overeenkomend; precies zo; soortgelijk
uniform eenvormig; uniform
unverändert eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo onveranderd

Verwante woorden van "eenvormig":