Nederlands

Uitgebreide vertaling voor eigenschap (Nederlands) in het Duits

eigenschap:

eigenschap [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord

 1. de eigenschap (karaktertrek; karakteristiek; kenmerk; stigma)
  die Eigenschaft; die Charakteristik; die Charaktereigenschaft
 2. de eigenschap (karakterisering; kenmerk; karakteristiek; typering)
  die Eigenschaft; die Charakteristik; die Charakterbeschreibung; die Besonderheit; die Charakterisierung; die Eigenart; die Charakterskizze; die Charaktereigenschaft; die Spur; die Einschläge; die Charakterschilderung
 3. de eigenschap (kenmerk; karakteristiek)
  die Kennzeichnung; die Eigenschaft; die Charakterisierung
 4. de eigenschap (hoedanigheid)
  die Eigenschaft; die Funktion
 5. de eigenschap (merkteken; kenmerk; merk)
  Merkmal; Merkzeichen; Kennzeichen
 6. de eigenschap
  die Eigenschaft

Vertaal Matrix voor eigenschap:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
Besonderheit eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering bijzondere geaardheid; bijzonderheid; detail; eigenaardigheid; hebbelijkheid; merkwaardigheid; specialiteit; specialité; vreemdsoortigheid
Charakterbeschreibung eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering karakterbeschrijving; karakterisering; karakteromschrijving; karakterschets; karakterschildering; karaktertekening
Charaktereigenschaft eigenschap; karakterisering; karakteristiek; karaktertrek; kenmerk; stigma; typering karaktereigenschap; karaktertrek; karaktertrekje; kenmerk; kwalititeit; trekje
Charakterisierung eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering descriptie; karakterbeschrijving; karakterisering; karakteromschrijving; karakterschets; karakterschildering; karaktertekening; kenschets; nadere beschrijving; omschrijving; profielschets; typering; uitbeelding
Charakteristik eigenschap; karakterisering; karakteristiek; karaktertrek; kenmerk; stigma; typering karakterbeschrijving; karakterisering; karakterschets; karakterschildering; karaktertekening
Charakterschilderung eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering karakterbeschrijving; karakterisering; karakteromschrijving; karakterschets; karakterschildering; karaktertekening
Charakterskizze eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering karakterbeschrijving; karakterisering; karakterschets; karakterschildering; karaktertekening
Eigenart eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering bijzonderheid; detail; karaktertrekje; rarigheid; trekje; vreemdsoortigheid
Eigenschaft eigenschap; hoedanigheid; karakterisering; karakteristiek; karaktertrek; kenmerk; stigma; typering gesteldheid; hoedanigheid; karaktertrekje; kwaliteit; trekje
Einschläge eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering bres; gat; opening
Funktion eigenschap; hoedanigheid ambt; baan; betrekking; functie; werk; werkkring; werkplek
Kennzeichen eigenschap; kenmerk; merk; merkteken etiket; herkenningsteken; iemand kenmerken; karaktereigenschap; karaktertrek; kenmerk; kenteken; kwalititeit; markering; nummerplaat; vlag
Kennzeichnung eigenschap; karakteristiek; kenmerk begripsbepaling; definitie; karakterisering; kenschets; markering; typering
Merkmal eigenschap; kenmerk; merk; merkteken etiket; herkenningsteken; iemand kenmerken; kenmerk; kenteken; nummerplaat
Merkzeichen eigenschap; kenmerk; merk; merkteken etiket; herkenningsteken; iemand kenmerken; kenmerk; kenteken; nummerplaat
Spur eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering aanwijzing; flinter; floers; scheutje; schijntje; snufje; snuifje; spoor; tip; vingerwenk; vingerwijzing; vleugje; voetspoor; waas; wenk; zweem
- kenmerk; kenteken

Verwante woorden van "eigenschap":

 • eigenschappen

Synoniemen voor "eigenschap":


Verwante definities voor "eigenschap":

 1. wat typisch is voor iets of iemand1
  • een eigenschap van hout is dat het blijft drijven1

Wiktionary: eigenschap


Cross Translation:
FromToVia
eigenschap Besonderheit; Merkmal; Eigentümlichkeit; Charakteristikum; Eigenschaft feature — important or main item
eigenschap Eigenschaft; Merkmal; Besonderheit; Funktion feature — computing: beneficial capability of a piece of software
eigenschap Eigenschaft property — attribute or abstract quality associated with an object, individual or concept
eigenschap Eigenschaft property — computing: an editable parameter associated with an application, or its value
eigenschap Qualität; Eigenschaft quality — differentiating property or attribute
eigenschap Beschaffenheit; Güte; Bauernhof; Besitzung; Gut; Landgut; Bauerngut propriété — Traductions à trier suivant le sens
eigenschap Beschaffenheit; Güte; Qualität qualité — Traductions à trier suivant le sens

Verwante vertalingen van eigenschap