Nederlands

Uitgebreide vertaling voor godgeklaagd (Nederlands) in het Duits

godgeklaagd:

godgeklaagd bijvoeglijk naamwoord

  1. godgeklaagd (hemeltergend; zeer ergerlijk; ten hemel schreiend)
    schaudererregend; freudlos; himmelschreiend; furchtbar; grob; grausam; fürchterlich; elend; betrübt; eingehend; gräßlich; einschneidend; empörend; schauderhaft; infam; grauenerregend

Vertaal Matrix voor godgeklaagd:

BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
betrübt godgeklaagd; hemeltergend; ten hemel schreiend; zeer ergerlijk bedroefd; bedrukt; behept; bekommerd; bezorgd; droef; droevig; gedrukt; kommerlijk; kommervol; mismoedig; moedeloos; pessimistisch; terneergeslagen; verdrietig; vol met zorgen
eingehend godgeklaagd; hemeltergend; ten hemel schreiend; zeer ergerlijk accuraat; degelijk; diepgaand; diepgravend; doortastend; drastisch; ferm; gedetailleerd; grondig; helemaal; in details; krachtdadig; krachtig; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; net; niet oppervlakkig; precies; secuur; sterk; stipt; totaal; uitgewerkt; volkomen; zorgvuldig
einschneidend godgeklaagd; hemeltergend; ten hemel schreiend; zeer ergerlijk degelijk; diepgaand; diepgravend; grondig; helemaal; ingrijpend; niet oppervlakkig; totaal; volkomen
elend godgeklaagd; hemeltergend; ten hemel schreiend; zeer ergerlijk akelig; armoedig; belabberd; beroerd; catastrofaal; ellendig; flodderig; funest; haveloos; jammerend; jeremiërend; klaaglijk; klagelijk; klagend; lamenterend; lamlendig; lamzalig; naar; noodlottig; ongelukkig; pover; rampspoedig; rampzalig; schamel; sjofel; sjofeltjes; verlopen; weeklagend
empörend godgeklaagd; hemeltergend; ten hemel schreiend; zeer ergerlijk schandalig; schandelijk; stotend; verfoeilijk
freudlos godgeklaagd; hemeltergend; ten hemel schreiend; zeer ergerlijk futloos; lamlendig; lijzig; log; loom; lusteloos; mat; naargeestig; slap; somber; triest; troosteloos; zwaarmoedig
furchtbar godgeklaagd; hemeltergend; ten hemel schreiend; zeer ergerlijk afgrijselijk; afschuwelijk; afstotelijk; afstotend; barbaars; beestachtig; bijzonder; bliksems; bruut; buitengewoon; delicaat; dreigend; eng; enorm; ergst; extreem; grootst; gruwelijk; hachelijk; hatelijk; hoogst; ijzingwekkend; inhumaan; kritiek; lastig; maximaal; meest; misselijkmakend; monsterlijk; netelig; onmenselijk; ontiegelijk; ontzettend; penibel; precair; schandalig; schandelijk; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; stekelig; uiterst; verdraaid; verduiveld; verfoeilijk; verschrikkelijk; vijandig; vreselijk; walgelijk; weerzinwekkend; wreed
fürchterlich godgeklaagd; hemeltergend; ten hemel schreiend; zeer ergerlijk afgrijselijk; afschuwelijk; afstotelijk; afstotend; barbaars; beestachtig; bliksems; bruut; enorm; gruwelijk; ijzingwekkend; inhumaan; misselijkmakend; monsterlijk; onmenselijk; ontiegelijk; ontzettend; schandalig; schandelijk; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; schromelijk; verdraaid; verduiveld; verfoeilijk; verschrikkelijk; vreselijk; walgelijk; weerzinwekkend; wreed
grauenerregend godgeklaagd; hemeltergend; ten hemel schreiend; zeer ergerlijk afgrijselijk; afschuwelijk; afstotelijk; afstotend; afstotend voor zintuigen; akelig; barbaars; beestachtig; bitterkoud; bliksems; bruut; eng; griezelig; gruwelijk; ijskoud; ijzig; ijzingwekkend; inhumaan; lelijk; misselijkmakend; monsterlijk; onmenselijk; ontzettend; schandalig; schandelijk; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; sinister; steenkoud; verdraaid; verduiveld; verfoeilijk; verschrikkelijk; vreselijk; walgelijk; weerzinwekkend; wreed
grausam godgeklaagd; hemeltergend; ten hemel schreiend; zeer ergerlijk afgrijselijk; afschuwelijk; barbaars; beestachtig; brutaal; bruut; gruwelijk; hondsbrutaal; inhumaan; meedogenloos; monsterlijk; onmenselijk; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk; vrijpostig; wreed
grob godgeklaagd; hemeltergend; ten hemel schreiend; zeer ergerlijk aanmatigend; afgedempt; banaal; barbaars; beestachtig; bot; brutaal; bruut; dierlijk; dorps; gedempt; grof; grofgebouwd; hard; hardhandig; heftig; honds; hondsbrutaal; inhumaan; krukkig; laag-bij-de-grond; log; lomp; meedogenloos; monsterlijk; niet helder; onbeheerst; onbeholpen; onbehouwen; onbeschaafd; onbeschaamd; onbeschoft; onduidelijk; ongegeneerd; ongepast; onhandig; onhebbelijk; onheus; onkies; onmenselijk; onopgevoed; onsierlijk van gedaante; onstuimig; onvertogen; onvriendelijk; onzacht; plat; platvloers; plomp; respectloos; ruw; schunnig; schutterig; slungelig; stumperig; stuntelig; sukkelig; triviaal; vaag; verkeerd; verregaand; vervaagd; vrijpostig; vunzig; weggezakt in het geheugen; wreed
gräßlich godgeklaagd; hemeltergend; ten hemel schreiend; zeer ergerlijk afgrijselijk; afschuwelijk; afstotelijk; afstotend; afstotend voor zintuigen; afzichtelijk; barbaars; beestachtig; bitterkoud; bliksems; brutaal; bruut; enorm; foeilelijk; gruwelijk; hondsbrutaal; ijskoud; ijzig; inhumaan; lelijk; misselijkmakend; monsterlijk; oerlelijk; onmenselijk; ontiegelijk; ontzettend; schandalig; schandelijk; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; steenkoud; verdraaid; verduiveld; verfoeilijk; verschrikkelijk; vreselijk; vrijpostig; walgelijk; weerzinwekkend; wreed
himmelschreiend godgeklaagd; hemeltergend; ten hemel schreiend; zeer ergerlijk koud; laag van temperatuur; schandalig; schandelijk; verfoeilijk
infam godgeklaagd; hemeltergend; ten hemel schreiend; zeer ergerlijk beschamend; eerloos; infaam
schaudererregend godgeklaagd; hemeltergend; ten hemel schreiend; zeer ergerlijk afgrijselijk; afschuwelijk; atheïstisch; dreigend; eng; goddeloos; godloos; gruwelijk; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk
schauderhaft godgeklaagd; hemeltergend; ten hemel schreiend; zeer ergerlijk afgrijselijk; afschuwelijk; akelig; atheïstisch; bitterkoud; bliksems; bloedstelpend; bloedstollend; dreigend; eng; goddeloos; godloos; griezelig; gruwelijk; ijskoud; ijzig; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; sinister; steenkoud; verdraaid; verduiveld; verschrikkelijk; vreselijk

Verwante woorden van "godgeklaagd":

  • godgeklaagde