Nederlands

Uitgebreide vertaling voor goed vinden (Nederlands) in het Duits

goed vinden:

goed vinden werkwoord

 1. goed vinden (toestaan; toestemmen)
  gewähren; erlauben; gutheißen; zugestehen; bewilligen; genehmigen; einwilligen; gestatten; entgegenkommen; einsehen; eingestehen; ausstellen; einräumen; gestehen; einweisen; zuweisen; austeilen; zugeben; einlenken
  • gewähren werkwoord (gewähre, gewährst, gewährt, gewährte, gewährtet, gewährt)
  • erlauben werkwoord (erlaube, erlaubst, erlaubt, erlaubte, erlaubtet, erlaubt)
  • gutheißen werkwoord (gutheiße, gutheißt, guthieß, guthießt, gutgeheißen)
  • zugestehen werkwoord (gestehee zu, gestehest zu, gestehet zu, gestehete zu, gestehetet zu, zugesteht)
  • bewilligen werkwoord (bewillige, bewilligst, bewilligt, bewilligte, bewilligtet, bewilligt)
  • genehmigen werkwoord (genehmige, genehmigst, genehmigt, genehmigte, genehmigtet, genehmigt)
  • einwilligen werkwoord (willige ein, willigst ein, willigt ein, willigte ein, willigtet ein, eingewilligt)
  • gestatten werkwoord (gestatte, gestattest, gestattet, gestattete, gestattetet, gestattet)
  • entgegenkommen werkwoord
  • einsehen werkwoord (sehe ein, siehst ein, sieht ein, sah ein, saht ein, eingesehen)
  • eingestehen werkwoord (gestehe ein, gestehst ein, egesteht ein, gestand ein, gestandet ein, eingestanden)
  • ausstellen werkwoord (stelle aus, stellst aus, stellt aus, stellte aus, stelltet aus, ausgestellt)
  • einräumen werkwoord (räume ein, räumst ein, räumt ein, räumte ein, räumtet ein, eingeräumt)
  • gestehen werkwoord (gestehe, gestehst, gesteht, gestand, gestandet, gestanden)
  • einweisen werkwoord (weise ein, weist ein, wies ein, wiest ein, eingewiesen)
  • zuweisen werkwoord (weise zu, weist zu, wies zu, wiest zu, zugewiesen)
  • austeilen werkwoord (teile aus, teilst aus, teilt aus, teilte aus, teiltet aus, ausgeteilt)
  • zugeben werkwoord (gebe zu, gibst zu, gibt zu, gab zu, gabt zu, zugegeben)
  • einlenken werkwoord (lenke ein, lenkst ein, lenkt ein, lenkte ein, lenktet ein, eingelenkt)

Vertaal Matrix voor goed vinden:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
ausstellen goed vinden; toestaan; toestemmen distribueren; doneren; etaleren; exposeren; geven; ronddelen; schenken; tentoonstellen; tonen; uitreiken; uitstallen; verdelen; vertonen; voor ogen brengen
austeilen goed vinden; toestaan; toestemmen distribueren; doneren; dulden; duren; geven; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; ronddelen; schenken; toelaten; toestaan; toestemmen; trakteren; uitdelen; uitreiken; verdelen; vergunnen
bewilligen goed vinden; toestaan; toestemmen autoriseren; binnen laten; dulden; duren; fiatteren; gedogen; goedkeuren; goedvinden; gunnen; gunst verlenen; inwilligen; laten; permitteren; toekennen; toelaten; toestaan; toestemmen; toestemming verlenen; tolereren; vergunnen; verlenen
eingestehen goed vinden; toestaan; toestemmen bekennen; biechten; dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; naar buiten hangen; opbiechten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; uithangen; vergunnen
einlenken goed vinden; toestaan; toestemmen
einräumen goed vinden; toestaan; toestemmen afdekken; afruimen; bijzetten; deponeren; dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; leggen; neerleggen; neerzetten; onderuit halen; opruimen; permitteren; plaatsen; stationeren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen; zetten
einsehen goed vinden; toestaan; toestemmen begrijpen; beseffen; doorzien; doorzien hebben; inkijken; inzien; met het verstand vatten; onderkennen; opvatten; realiseren; snappen
einweisen goed vinden; toestaan; toestemmen inlichten; inwerken; neerleggen; onderrichten; onderuit halen; prepareren; verwijzen; voorbereiden op; voorlichten
einwilligen goed vinden; toestaan; toestemmen akkoord gaan; dulden; duren; eens worden; gedogen; goedkeuren; goedvinden; gunnen; instemmen; inwilligen; laten; overeenkomen; overeenstemmen; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; tolereren; vergunnen
entgegenkommen goed vinden; toestaan; toestemmen concessies doen; dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; naderen; permitteren; tegemoetkomen; toelaten; toenaderen; toestaan; toestemmen; vergunnen; welwillendheid tonen
erlauben goed vinden; toestaan; toestemmen autoriseren; binnen laten; dulden; duren; gedogen; goedkeuren; goedvinden; gunnen; gunst verlenen; inwilligen; laten; permitteren; toekennen; toelaten; toestaan; toestemmen; tolereren; vergunnen; verlenen; veroorloven
genehmigen goed vinden; toestaan; toestemmen autoriseren; billijken; binnen laten; dulden; duren; fiatteren; gedogen; goedkeuren; goedvinden; gunnen; gunst verlenen; inwilligen; laten; permitteren; toekennen; toelaten; toestaan; toestemmen; toestemming verlenen; tolereren; vergunnen; verlenen
gestatten goed vinden; toestaan; toestemmen autoriseren; binnen laten; dulden; duren; fiatteren; gedogen; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toekennen; toelaten; toestaan; toestemmen; toestemming verlenen; tolereren; vergunnen; verlenen; veroorloven
gestehen goed vinden; toestaan; toestemmen als waar erkennen; bekennen; dulden; duren; erkennen; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toegeven; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen
gewähren goed vinden; toestaan; toestemmen binnen laten; distribueren; dulden; duren; gedogen; goedkeuren; goedvinden; gunnen; gunst verlenen; inwilligen; laten; permitteren; ronddelen; toekennen; toelaten; toestaan; toestemmen; tolereren; uitreiken; verdelen; vergunnen; verlenen
gutheißen goed vinden; toestaan; toestemmen autoriseren; dulden; duren; fiatteren; gedogen; goedkeuren; goedvinden; gunnen; gunst verlenen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; toestemming verlenen; tolereren; vergunnen
zugeben goed vinden; toestaan; toestemmen als waar erkennen; bijdoen; bijsluiten; bijvoegen; erbij voegen; erkennen; toegeven; toevoegen; zich over geven; zwichten
zugestehen goed vinden; toestaan; toestemmen als waar erkennen; autoriseren; binnen laten; erkennen; gunnen; iets toekennen; toebedelen; toegeven; toekennen; toelaten; toewijzen; vergunnen; verlenen; zich over geven
zuweisen goed vinden; toestaan; toestemmen gunnen; iets toekennen; toebedelen; toekennen; toewijzen
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
entgegenkommen dienstwillig; gedienstig; ontmoet; tegemoetgekomen; voorkomend

Verwante vertalingen van goed vinden