Nederlands

Uitgebreide vertaling voor karakteristiek (Nederlands) in het Duits

karakteristiek:

karakteristiek bijvoeglijk naamwoord

 1. karakteristiek (kenmerkend; typisch; typerend; tekenend)
  typisch; charakteristisch; charakterisierend; kennzeichnend; bezeichnend; eigenartig; einheimisch; spezifisch; eigen; treffend; eigentümlich

karakteristiek [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord

 1. de karakteristiek (karaktertrek; eigenschap; kenmerk; stigma)
  die Eigenschaft; die Charakteristik; die Charaktereigenschaft
 2. de karakteristiek (kenmerk; eigenschap)
  die Kennzeichnung; die Eigenschaft; die Charakterisierung
 3. de karakteristiek (karakterisering; kenmerk; eigenschap; typering)
  die Eigenschaft; die Charakteristik; die Charakterbeschreibung; die Besonderheit; die Charakterisierung; die Eigenart; die Charakterskizze; die Charaktereigenschaft; die Spur; die Einschläge; die Charakterschilderung

Vertaal Matrix voor karakteristiek:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
Besonderheit eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering bijzondere geaardheid; bijzonderheid; detail; eigenaardigheid; hebbelijkheid; merkwaardigheid; specialiteit; specialité; vreemdsoortigheid
Charakterbeschreibung eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering karakterbeschrijving; karakterisering; karakteromschrijving; karakterschets; karakterschildering; karaktertekening
Charaktereigenschaft eigenschap; karakterisering; karakteristiek; karaktertrek; kenmerk; stigma; typering karaktereigenschap; karaktertrek; karaktertrekje; kenmerk; kwalititeit; trekje
Charakterisierung eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering descriptie; karakterbeschrijving; karakterisering; karakteromschrijving; karakterschets; karakterschildering; karaktertekening; kenschets; nadere beschrijving; omschrijving; profielschets; typering; uitbeelding
Charakteristik eigenschap; karakterisering; karakteristiek; karaktertrek; kenmerk; stigma; typering karakterbeschrijving; karakterisering; karakterschets; karakterschildering; karaktertekening
Charakterschilderung eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering karakterbeschrijving; karakterisering; karakteromschrijving; karakterschets; karakterschildering; karaktertekening
Charakterskizze eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering karakterbeschrijving; karakterisering; karakterschets; karakterschildering; karaktertekening
Eigenart eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering bijzonderheid; detail; karaktertrekje; rarigheid; trekje; vreemdsoortigheid
Eigenschaft eigenschap; karakterisering; karakteristiek; karaktertrek; kenmerk; stigma; typering eigenschap; gesteldheid; hoedanigheid; karaktertrekje; kwaliteit; trekje
Einschläge eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering bres; gat; opening
Kennzeichnung eigenschap; karakteristiek; kenmerk begripsbepaling; definitie; karakterisering; kenschets; markering; typering
Spur eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering aanwijzing; flinter; floers; scheutje; schijntje; snufje; snuifje; spoor; tip; vingerwenk; vingerwijzing; vleugje; voetspoor; waas; wenk; zweem
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bezeichnend karakteristiek; kenmerkend; tekenend; typerend; typisch beschrijvend; definiërend; karakteriserend; omschrijvend
charakterisierend karakteristiek; kenmerkend; tekenend; typerend; typisch beschrijvend
charakteristisch karakteristiek; kenmerkend; tekenend; typerend; typisch
eigen karakteristiek; kenmerkend; tekenend; typerend; typisch accuraat; apart; bijzonder; bizar; bloedeigen; buitenissig; curieus; eigen; eigenaardig; excentriek; merkwaardig; net; ongewoon; precies; ragfijn; secuur; stipt; typisch; uitheems; vreemd; vreemdsoortig; zonderling; zorgvuldig
eigenartig karakteristiek; kenmerkend; tekenend; typerend; typisch apart; bijzonder; bizar; buitenissig; curieus; eigenaardig; excentriek; extravagant; merkwaardig; ongewoon; typisch; uitheems; vreemd; vreemdsoortig; zonderling
eigentümlich karakteristiek; kenmerkend; tekenend; typerend; typisch apart; bijzonder; bizar; buitenissig; curieus; eigenaardig; excentriek; merkwaardig; ongewoon; typisch; uitheems; vreemd; vreemdsoortig; zonderling
einheimisch karakteristiek; kenmerkend; tekenend; typerend; typisch aangeboren; autochtoon; binnenlands; eigen; ingeboren; inheems; inlands; natuurlijk; van nature aanwezig
kennzeichnend karakteristiek; kenmerkend; tekenend; typerend; typisch beschrijvend; definiërend; karakteriserend; kenschetsend; omschrijvend; tekenend; toepasselijk; treffend; typerend
spezifisch karakteristiek; kenmerkend; tekenend; typerend; typisch soortelijk; specifiek
treffend karakteristiek; kenmerkend; tekenend; typerend; typisch behendig; bekwaam; handig; kenschetsend; kundig; ragfijn; tekenend; typerend; vaardig
typisch karakteristiek; kenmerkend; tekenend; typerend; typisch beschrijvend; definiërend; eigen aan; karakteriserend; kenschetsend; omschrijvend; tekenend; typerend

Verwante woorden van "karakteristiek":

 • karakteristieken, karakteristieker, karakteristiekere, karakteristiekst, karakteristiekste, karakteristieke

Wiktionary: karakteristiek


Cross Translation:
FromToVia
karakteristiek kennzeichnend; charakteristisch; bezeichnend; typisch characteristic — being a distinguishing feature of a person or thing
karakteristiek Merkmal; Eigenart; Charakteristik; Eigenschaft characteristic — distinguishing feature
karakteristiek eigenartig; eigentümlich idiosyncratic — peculiar to a specific individual