Nederlands

Uitgebreide vertaling voor leggen (Nederlands) in het Duits

leggen:

leggen werkwoord (leg, legt, legde, legden, gelegd)

 1. leggen (deponeren; plaatsen; zetten; )
  setzen; legen; einstellen; hinstellen; stellen; aufstellen; installieren; unterbringen; anbringen; herstellen; abstellen; hinlegen; einräumen; ablegen; beisetzen; stationieren; einordnen; einrücken; gruppieren; abstreifen; austreiben
  • setzen werkwoord (setze, setzt, setzte, setztet, gesetzt)
  • legen werkwoord (lege, liegst, liegt, lag, lagt, gelegt)
  • einstellen werkwoord (r, stellst ein, stellt ein, stellte ein, stelltet ein, eingestellt)
  • hinstellen werkwoord (stelle hin, stellst hin, stellt hin, stellte hin, stelltet hin, hingestellt)
  • stellen werkwoord (stelle, stellst, stellt, stellte, stelltet, gestellt)
  • aufstellen werkwoord (stelle auf, stellst auf, stellt auf, stellte auf, stelltet auf, aufgestellt)
  • installieren werkwoord (installiere, installierst, installiert, installierte, installiertet, installiert)
  • unterbringen werkwoord (unterbringe, unterbringst, unterbringt, unterbracht, unterbracht)
  • anbringen werkwoord (bringe an, bringst an, bringt an, bracht an, brachtet an, angebracht)
  • herstellen werkwoord (herstelle, herstellst, herstellt, herstellte, herstelltet, hergestellt)
  • abstellen werkwoord (stelle ab, stellst ab, stellt ab, stellte ab, stelltet ab, abgestellt)
  • hinlegen werkwoord (lege hin, legst hin, legt hin, legte hin, legtet hin, hingelegt)
  • einräumen werkwoord (räume ein, räumst ein, räumt ein, räumte ein, räumtet ein, eingeräumt)
  • ablegen werkwoord (lege ab, legst ab, legt ab, legte ab, legtet ab, abgelegt)
  • beisetzen werkwoord (setze bei, setzt bei, setzte bei, setztet bei, beigesetzt)
  • stationieren werkwoord (stationiere, stationierst, stationiert, stationierte, stationiertet, stationiert)
  • einordnen werkwoord (ordne ein, ordnest ein, ordnet ein, ordnete ein, ordnetet ein, eingeordnet)
  • einrücken werkwoord (rücke ein, rückst ein, rückt ein, rückte ein, rücktet ein, eingerückt)
  • gruppieren werkwoord (gruppiere, gruppierst, gruppiert, gruppierte, gruppiertet, gruppiert)
  • abstreifen werkwoord (streife ab, streifst ab, streift ab, streifte ab, streiftet ab, abgestreift)
  • austreiben werkwoord (treibe aus, treibst aus, treibt aus, trieb aus, triebt aus, ausgetrieben)
 2. leggen (zetten; plaatsen)
  legen; ablagern; deponieren; bergen; unterbringen
  • legen werkwoord (lege, liegst, liegt, lag, lagt, gelegt)
  • ablagern werkwoord (lagere ab, lagerst ab, lagert ab, lagerte ab, lagertet ab, abgelagert)
  • deponieren werkwoord (deponiere, deponierst, deponiert, deponierte, deponiertet, deponiert)
  • bergen werkwoord (berge, birgst, birgt, barg, bargt, geborgen)
  • unterbringen werkwoord (unterbringe, unterbringst, unterbringt, unterbracht, unterbracht)
 3. leggen (neerleggen; plaatsen; deponeren; wegleggen)
  hinlegen; lagern; deponieren; ablegen; niederlegen; aufheben; bewahren; bergen; aufbewahren
  • hinlegen werkwoord (lege hin, legst hin, legt hin, legte hin, legtet hin, hingelegt)
  • lagern werkwoord (lagere, lagerst, lagert, lagerte, lagertet, gelagert)
  • deponieren werkwoord (deponiere, deponierst, deponiert, deponierte, deponiertet, deponiert)
  • ablegen werkwoord (lege ab, legst ab, legt ab, legte ab, legtet ab, abgelegt)
  • niederlegen werkwoord
  • aufheben werkwoord (hebe auf, hiebst auf, hieb auf, hob auf, hobt auf, aufgehoben)
  • bewahren werkwoord (bewahre, bewahrst, bewahrt, bewahrte, bewahrtet, bewahrt)
  • bergen werkwoord (berge, birgst, birgt, barg, bargt, geborgen)
  • aufbewahren werkwoord (bewahre auf, bewahrst auf, bewahrt auf, bewahrte auf, bewahrtet auf, aufbewahrt)
 4. leggen (deponeren)
  ablagern; unterbringen; deponieren; ablegen; wegbergen
  • ablagern werkwoord (lagere ab, lagerst ab, lagert ab, lagerte ab, lagertet ab, abgelagert)
  • unterbringen werkwoord (unterbringe, unterbringst, unterbringt, unterbracht, unterbracht)
  • deponieren werkwoord (deponiere, deponierst, deponiert, deponierte, deponiertet, deponiert)
  • ablegen werkwoord (lege ab, legst ab, legt ab, legte ab, legtet ab, abgelegt)
  • wegbergen werkwoord

Conjugations for leggen:

o.t.t.
 1. leg
 2. legt
 3. legt
 4. leggen
 5. leggen
 6. leggen
o.v.t.
 1. legde
 2. legde
 3. legde
 4. legden
 5. legden
 6. legden
v.t.t.
 1. heb gelegd
 2. hebt gelegd
 3. heeft gelegd
 4. hebben gelegd
 5. hebben gelegd
 6. hebben gelegd
v.v.t.
 1. had gelegd
 2. had gelegd
 3. had gelegd
 4. hadden gelegd
 5. hadden gelegd
 6. hadden gelegd
o.t.t.t.
 1. zal leggen
 2. zult leggen
 3. zal leggen
 4. zullen leggen
 5. zullen leggen
 6. zullen leggen
o.v.t.t.
 1. zou leggen
 2. zou leggen
 3. zou leggen
 4. zouden leggen
 5. zouden leggen
 6. zouden leggen
en verder
 1. ben gelegd
 2. bent gelegd
 3. is gelegd
 4. zijn gelegd
 5. zijn gelegd
 6. zijn gelegd
diversen
 1. leg!
 2. legt!
 3. gelegd
 4. leggend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

leggen [het ~] zelfstandig naamwoord

 1. het leggen (werk neerleggen; ophouden met)
  Aufhören mit arbeiten

Vertaal Matrix voor leggen:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
Aufhören mit arbeiten leggen; ophouden met; werk neerleggen
aufheben deining; ophef
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
ablagern deponeren; leggen; plaatsen; zetten plaatsen; zetten
ablegen deponeren; leggen; neerleggen; neerzetten; plaatsen; stationeren; wegleggen; zetten afleggen; archiveren; bewaren; iets neerleggen; meters maken; neerleggen; onderuit halen; opbergen; opslaan; opzij leggen; plaatsen; wegzetten; zetten
abstellen deponeren; leggen; neerleggen; neerzetten; plaatsen; stationeren; zetten afschaffen; afzetten; bewaren; neerleggen; onderuit halen; opzij leggen; stallen; stilzetten; stoppen; tot stilstand brengen; uitdoen; uitmaken; uitschakelen; uitzetten; verhelpen; wegzetten
abstreifen deponeren; leggen; neerleggen; neerzetten; plaatsen; stationeren; zetten
anbringen deponeren; leggen; neerleggen; neerzetten; plaatsen; stationeren; zetten klikken; neerleggen; onderuit halen; verklappen
aufbewahren deponeren; leggen; neerleggen; plaatsen; wegleggen behoeden; behouden; bergen; beschermen; bewaren; conserveren; deponeren; op bankrekening zetten; opruimen; opslaan; sparen
aufheben deponeren; leggen; neerleggen; plaatsen; wegleggen afbestellen; afbetalen; afgelasten; afrekenen; afzeggen; annuleren; archiveren; behoeden; behouden; bergen; beschermen; bewaren; conserveren; heffen; intrekken; lichten; naar boven tillen; nietig verklaren; nullificeren; omhoog brengen; omhoogheffen; ondervangen; ontbinden; opbergen; opdoeken; opheffen; oppakken; oppikken; oprapen; oprichten; opruimen; opslaan; opsnappen; optillen; optrekken; overeindzetten; teniet doen; terugdraaien; tillen; uiteen doen gaan; vereffenen; verijdelen; vernietigen; verrekenen
aufstellen deponeren; leggen; neerleggen; neerzetten; plaatsen; stationeren; zetten arrangeren; betogen; bouwen; construeren; consumeren; demonstreren; formeren; gebruiken; iets op touw zetten; inrichten; installeren; muziek componeren; neerleggen; onderuit halen; opbouwen; oprichten; optrekken; overeindzetten; plaatsen; posten; posteren; regelen; stationeren; verbruiken
austreiben deponeren; leggen; neerleggen; neerzetten; plaatsen; stationeren; zetten gaan varen; uitdrijven
beisetzen deponeren; leggen; neerleggen; neerzetten; plaatsen; stationeren; zetten begraven; bijdoen; bijsluiten; bijvoegen; erbij voegen; ter aarde bestellen; toevoegen
bergen deponeren; leggen; neerleggen; plaatsen; wegleggen; zetten bergen; bewaren; deponeren; in veiligheid brengen; opruimen; opslaan; plaatsen; zetten
bewahren deponeren; leggen; neerleggen; plaatsen; wegleggen behoeden; behouden; bergen; beschermen; bescherming bieden; beschutten; bewaren; conserveren; deponeren; handhaven; in bescherming nemen; instandhouden; opruimen; opslaan; stand houden
deponieren deponeren; leggen; neerleggen; plaatsen; wegleggen; zetten achterleggen; bewaren; deponeren; geld overmaken; neerleggen; opslaan; overboeken; overschrijven; overzenden; plaatsen; posten; posteren; stationeren; storten; zetten
einordnen deponeren; leggen; neerleggen; neerzetten; plaatsen; stationeren; zetten bijzetten; inpassen; invoegen; neerleggen; neerzetten; onderuit halen; overgaan op nieuwe rijbaan; passen in; plaatsen; rangordenen; rangschikken; reglementeren; situeren; voorsorteren; zetten; zich afspelen; zich voegen
einräumen deponeren; leggen; neerleggen; neerzetten; plaatsen; stationeren; zetten afdekken; afruimen; bijzetten; dulden; duren; goed vinden; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; neerleggen; neerzetten; onderuit halen; opruimen; permitteren; plaatsen; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen; zetten
einrücken deponeren; leggen; neerleggen; neerzetten; plaatsen; stationeren; zetten binnenmarcheren; binnentrekken; binnenvallen; neerleggen; onderuit halen; onverwachts langskomen; opschuiven; plaats maken; verplaatsen; verzetten
einstellen deponeren; leggen; neerleggen; neerzetten; plaatsen; stationeren; zetten aannemen; aanstellen; aantrekken; afbestellen; afgelasten; afstellen; afstemmen; afzeggen; annuleren; benoemen; bewaren; detacheren; halt houden; het werk neerleggen als protest; in dienst nemen; inhuren; installeren; instellen; intrekken; neerleggen; nietig verklaren; onderuit halen; opzij leggen; staken; stoppen; tewerkstellen; uitzenden; wegzetten; werkonderbreken
gruppieren deponeren; leggen; neerleggen; neerzetten; plaatsen; stationeren; zetten arrangeren; groep; groeperen; indelen; neerleggen; onderuit halen; ordenen; plaatsen; situeren; systematiseren; zich afspelen
herstellen deponeren; leggen; neerleggen; neerzetten; plaatsen; stationeren; zetten fabriceren; hernieuwen; herstellen; in het leven roepen; maken; produceren; renoveren; scheppen; totstandbrengen; verbeteren; vernieuwen; vervaardigen; voortbrengen
hinlegen deponeren; leggen; neerleggen; neerzetten; plaatsen; stationeren; wegleggen; zetten bewaren; neerleggen; neervlijen; onderuit halen; opzij leggen; wegzetten
hinstellen deponeren; leggen; neerleggen; neerzetten; plaatsen; stationeren; zetten bijzetten; neerleggen; neerzetten; onderuit halen; plaatsen; situeren; zetten; zich afspelen
installieren deponeren; leggen; neerleggen; neerzetten; plaatsen; stationeren; zetten aanbrengen; aanleggen; afstemmen; inrichten; installeren; instellen; monteren en aansluiten; neerleggen; onderuit halen; plaatsen; posten; posteren; situeren; stationeren; zich afspelen
lagern deponeren; leggen; neerleggen; plaatsen; wegleggen bergen; bewaren; deponeren; kamperen; legeren; opruimen; opslaan
legen deponeren; leggen; neerleggen; neerzetten; plaatsen; stationeren; zetten neerleggen; onderuit halen
niederlegen deponeren; leggen; neerleggen; plaatsen; wegleggen platleggen; terneerliggen
setzen deponeren; leggen; neerleggen; neerzetten; plaatsen; stationeren; zetten achteruitgaan; afnemen; bouwen; construeren; declineren; een zet doen; gaan zitten; kelderen; met aandelen spelen; minder worden; mobiliseren; neerleggen; onderuit halen; opschuiven; plaats maken; plaatsnemen; speculeren; uitbuiken; uitzakken; verplaatsen; verzetten; zakken; zich neerzetten
stationieren deponeren; leggen; neerleggen; neerzetten; plaatsen; stationeren; zetten neerleggen; onderuit halen
stellen deponeren; leggen; neerleggen; neerzetten; plaatsen; stationeren; zetten neerleggen; onderuit halen; plaatsen; posten; posteren; stationeren
unterbringen deponeren; leggen; neerleggen; neerzetten; plaatsen; stationeren; zetten aanbesteden; accommoderen; herbergen; huisvesten; huizen; iemand huisvesten; iemand onderdak verlenen; neerleggen; onderbrengen; onderdak geven; onderdak verlenen; onderdak verschaffen; onderuit halen; plaatsen; uitbesteden; zetten
wegbergen deponeren; leggen

Verwante woorden van "leggen":


Verwante definities voor "leggen":

 1. zó plaatsen dat het plat ligt1
  • ik leg het boek op tafel1

Wiktionary: leggen

leggen
verb
 1. doen liggen

Cross Translation:
FromToVia
leggen auslegen carpet — to lay carpet
leggen legen lay — to place something down in a position of rest
leggen legen lay — to deposit an egg
leggen setzen; stellen; legen; tun put — to place something somewhere
leggen mit Nachdruck sprechen; Nachdruck legen auf; hervorheben; unterstreichen; akzentuieren; betonen accentuermarquer d’un accent.
leggen anwenden; benutzen; brauchen; gebrauchen; verwenden; verwerten; antun; anziehen; auflegen; anlegen; legen; setzen; stecken; stellen; applizieren; verabreichen; auftragen; anbringen; beifügen appliquermettre une chose sur une autre, soit pour qu’elle y demeure adhérente, être pour qu’elle y laisser une empreinte, soit simplement pour qu’elle y toucher.
leggen legen coucher — Coucher quelqu’un
leggen posieren; legen; setzen; stecken; stellen; bauen; aufbauen; erbauen; konstruieren; einführen; einrichten; einsetzen; installieren; machen; tun; bereiten poserplacer, mettre sur quelque chose.
leggen hervorrufen; legen; stellen; identifizieren situerplacer, poser en certain endroit par rapport à l’exposition, à l’aspect, au voisinage, etc.

leggen vorm van leg:

leg [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord

 1. de leg
  Legen; Eierlegen
  • Legen [das ~] zelfstandig naamwoord
  • Eierlegen [das ~] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor leg:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
Eierlegen leg
Legen leg

Verwante woorden van "leg":


Verwante vertalingen van leggen