Nederlands

Uitgebreide vertaling voor nagaan (Nederlands) in het Duits

nagaan:

nagaan werkwoord (ga na, gaat na, ging na, gingen na, nagegaan)

 1. nagaan (controleren; nakijken)
  kontrollieren; überprüfen; prüfen; nachprüfen; testen
  • kontrollieren werkwoord (kontrolliere, kontrollierst, kontrolliert, kontrollierte, kontrolliertet, kontrolliert)
  • überprüfen werkwoord (überprüfe, überprüfst, überprüft, überprüfte, überprüftet, überprüft)
  • prüfen werkwoord (prüfe, prüfst, prüft, prüfte, prüftet, geprüf)
  • nachprüfen werkwoord (prüfe nach, prüfst nach, prüft nach, prüfte nach, prüftet nach, nachgeprüft)
  • testen werkwoord (teste, testest, testet, testete, testetet, getestet)
 2. nagaan (natrekken; checken; verifiëren)
  überprüfen; verifizieren; nachgehen; nachprüfen; erkunden; nachforschen; prüfen; untersuchen; nachspüren; feststellen; erforschen; forschen
  • überprüfen werkwoord (überprüfe, überprüfst, überprüft, überprüfte, überprüftet, überprüft)
  • verifizieren werkwoord (verifiziere, verifizierst, verifiziert, verifizierte, verifiziertet, verifiziert)
  • nachgehen werkwoord (geh nach, gehst nach, geht nach, ging nach, gingt nach, nachgegangen)
  • nachprüfen werkwoord (prüfe nach, prüfst nach, prüft nach, prüfte nach, prüftet nach, nachgeprüft)
  • erkunden werkwoord (erkunde, erkundest, erkundet, erkundete, erkundetet, erkundet)
  • nachforschen werkwoord (forsche nach, forschst nach, forscht nach, forschte nach, forschtet nach, nachgeforscht)
  • prüfen werkwoord (prüfe, prüfst, prüft, prüfte, prüftet, geprüf)
  • untersuchen werkwoord (untersuche, untersuchst, untersucht, untersuchte, untersuchtet, untersucht)
  • nachspüren werkwoord (spüre nach, spürst nach, spürt nach, spürte nach, spürtet nach, nachgespürt)
  • feststellen werkwoord (stelle fest, stellst fest, stellt fest, stellte fest, stelltet fest, festgestellt)
  • erforschen werkwoord (erforsche, erforscht, erforschte, erforschtet, erforscht)
  • forschen werkwoord (forsche, forschst, forscht, forschte, forschtet, geforscht)
 3. nagaan (verifieren; zekerstellen)
  nachweisen; erweisen; beweisen; vorzeigen; vorweisen
  • nachweisen werkwoord (weise nach, weisest nach, weist nach, wies nach, wieset nach, nachgewiesen)
  • erweisen werkwoord (erweise, erweist, erwies, erwiest, erwiesen)
  • beweisen werkwoord (beweise, beweist, bewies, bewiest, bewiesen)
  • vorzeigen werkwoord (zeige vor, zeigst vor, zeigt vor, zog vor, zogt vor, vorgezogen)
  • vorweisen werkwoord (weise vor, weist vor, wiest vor, wies vor, vorgewiesen)

Conjugations for nagaan:

o.t.t.
 1. ga na
 2. gaat na
 3. gaat na
 4. gaan na
 5. gaan na
 6. gaan na
o.v.t.
 1. ging na
 2. ging na
 3. ging na
 4. gingen na
 5. gingen na
 6. gingen na
v.t.t.
 1. ben nagegaan
 2. bent nagegaan
 3. is nagegaan
 4. zijn nagegaan
 5. zijn nagegaan
 6. zijn nagegaan
v.v.t.
 1. was nagegaan
 2. was nagegaan
 3. was nagegaan
 4. waren nagegaan
 5. waren nagegaan
 6. waren nagegaan
o.t.t.t.
 1. zal nagaan
 2. zult nagaan
 3. zal nagaan
 4. zullen nagaan
 5. zullen nagaan
 6. zullen nagaan
o.v.t.t.
 1. zou nagaan
 2. zou nagaan
 3. zou nagaan
 4. zouden nagaan
 5. zouden nagaan
 6. zouden nagaan
en verder
 1. heb nagegaan
 2. hebt nagegaan
 3. heeft nagegaan
 4. hebben nagegaan
 5. hebben nagegaan
 6. hebben nagegaan
diversen
 1. ga na!
 2. gaat na!
 3. nagegaan
 4. nagaand
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Vertaal Matrix voor nagaan:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
beweisen nagaan; verifieren; zekerstellen aantonen; bewijzen; laten zien; presenteren; staven; tonen; vertonen
erforschen checken; nagaan; natrekken; verifiëren bespieden; bestuderen; doorvorsen; naspeuren; nasporen; navorsen; onderzoeken; ontraadselen; ontrafelen; ontwarren; speuren; uitpluizen; uitrafelen; uitvezelen; uitzoeken; verspieden; vorsen
erkunden checken; nagaan; natrekken; verifiëren bespieden; doorvorsen; inschrijven; kadastreren; onderzoeken; ontraadselen; ontrafelen; ontwarren; speuren; uitpluizen; uitrafelen; uitvezelen; uitzoeken; verspieden; vorsen
erweisen nagaan; verifieren; zekerstellen aantonen; betonen; betuigen; bewaarheid worden; bewijzen; blijken; doneren; geven; laten zien; presenteren; schenken; staven; tonen; uitkomen; vertonen
feststellen checken; nagaan; natrekken; verifiëren bekijken; beleven; bemerken; bepalen; bespeuren; betogen; constateren; demonstreren; determineren; ervaren; gadeslaan; gewaarworden; horen; merken; observeren; onderscheiden; ondervinden; ontwaren; opmerken; signaleren; te zien krijgen; vaststellen; voelen; waarnemen; zien
forschen checken; nagaan; natrekken; verifiëren beproeven; doorvorsen; naspeuren; nasporen; onderzoeken; ontraadselen; ontrafelen; ontwarren; proberen; speuren; uitpluizen; uitproberen; uitrafelen; uitvezelen; uitzoeken; vorsen
kontrollieren controleren; nagaan; nakijken beproeven; controleren; examineren; gezaghebben; heersen; inspecteren; keuren; macht uitoefenen; narekenen; natellen; onder controle hebben; onderzoeken; overheersen; overhoren; regeren; schouwen; testen; toetsen
nachforschen checken; nagaan; natrekken; verifiëren bestuderen; doorvorsen; naspeuren; naspeuring doen; nasporen; navorsen; onderzoeken; rechercheren; snuffelen; speuren; vorsen
nachgehen checken; nagaan; natrekken; verifiëren achterlopen; achternazitten; achtervolgen; bespieden; nazitten; onderzoeken; speuren; verspieden; volgen; vorsen
nachprüfen checken; controleren; nagaan; nakijken; natrekken; verifiëren controleren; examineren; narekenen; natellen; overhoren; testen; toetsen; uitproberen; uittesten
nachspüren checken; nagaan; natrekken; verifiëren naspeuren; nasporen; navorsen; onderzoeken; speuren; vorsen
nachweisen nagaan; verifieren; zekerstellen aantonen; bewijzen; laten zien; presenteren; staven; tonen; vertonen
prüfen checken; controleren; nagaan; nakijken; natrekken; verifiëren auditeren; bekijken; beproeven; bespieden; controleren; dood kunnen vallen; examineren; inspecteren; keuren; narekenen; natellen; onderzoeken; op de proef stellen; overhoren; proberen; proeven; schouwen; smaken; speuren; testen; toetsen; uitproberen; uittesten; verspieden; vorsen
testen controleren; nagaan; nakijken beproeven; examineren; keuren; onderzoeken; overhoren; proberen; proeven; testen; toetsen; uitproberen; uittesten
untersuchen checken; nagaan; natrekken; verifiëren beproeven; inventariseren; keuren; naspeuren; nasporen; onderzoeken; speuren; testen; vorsen
verifizieren checken; nagaan; natrekken; verifiëren
vorweisen nagaan; verifieren; zekerstellen aantonen; bewijzen; etaleren; laten zien; openbaren; presenteren; staven; tentoonstellen; ter overweging geven; tonen; uitstallen; vertonen; voorleggen; zich uiten
vorzeigen nagaan; verifieren; zekerstellen aanbieden; aantonen; bewijzen; etaleren; exposeren; getuigen van; laten blijken; laten zien; offreren; presenteren; staven; tentoonstellen; tevoorschijnhalen; tevoorschijntoveren; tonen; uitstallen; vertonen; voordedaghalen; voorleggen
überprüfen checken; controleren; nagaan; nakijken; natrekken; verifiëren beproeven; controleren; examineren; herkeuren; heronderzoeken; hervormen; herzien; keuren; nakijken; narekenen; natellen; nazien; onderzoeken; overhoren; reformeren; speuren; testen; toetsen; uitproberen; uittesten; valideren; vorsen

Wiktionary: nagaan

nagaan
verb
 1. zeker maken dat een bewering of gevolgtrekking klopt
nagaan
verb
 1. nachvollziehen eines Sachverhaltes in Richtung seines Ursprunges

Cross Translation:
FromToVia
nagaan berücksichtigen; betrachten; erwägen; sich überlegen considérerregarder attentivement.
nagaan forschen; ausforschen; erforschen; unterforschen; untersuchen; examinieren; inspizieren; nachsehen; prüfen; überprüfen; nachprüfen; betrachten; beschauen; mustern; besichtigen; durchgehen; durchsehen; begutachten; vergleichen examinerobserver avec attention, avec réflexion.
nagaan forschen; untersuchen; ausforschen; erforschen; unterforschen explorerparcourir une région inconnue qu’on venir de découvrir pour en connaître la situation, l’étendue, les mœurs, etc.
nagaan forschen; ausforschen; erforschen; unterforschen; untersuchen fouiller — Traductions à trier suivant le sens
nagaan suchen; forschen; ausforschen; erforschen; unterforschen; untersuchen; eine Untersuchung anstellen rechercher — (1)