Nederlands

Uitgebreide vertaling voor precies (Nederlands) in het Duits

precies:

precies bijvoeglijk naamwoord

 1. precies (juist; exact)
  genau; korrekt; akkurat
 2. precies (krek; juist; net)
  genau; korrekt; richtig; haargenau
 3. precies (haarfijn; exact)
  haarfein; haargenau; haarklein; haarscharf
 4. precies (nauwkeurig; accuraat; secuur; nauwgezet; nauwlettend)
  gründlich; genau; pünktlich; gerade; sorgfältig; korrekt; sicher; akkurat; gewissenhaft; skrupulös; konsequent; strikt
 5. precies (accuraat; zorgvuldig; secuur; stipt; net)
  genau; pünktlich; sorgfältig; sicher; akkurat; eigen; gewissenhaft; eingehend
 6. precies (correct; goed; juist)
  gut; richtig; korrekt; gründlich; genau; einwandfrei; tadellos; akkurat; gewissenhaft; haargenau; peinlich genau; minuziös
 7. precies (nauwgezet; gedetailleerd; nauwkeurig; )
  detailliert; sorgfältig; gründlich; genau; gewissenhaft; ausführlich; strikt; minuziös; peinlichgenau; haarklein; haargenau; korrekt; eingehend; akkurat; haarscharf; haarfein
 8. precies (kloppend; waar; juist; uitgerekend)
  wahr; richtig; genau; prezies
  • wahr bijvoeglijk naamwoord
  • richtig bijvoeglijk naamwoord
  • genau bijvoeglijk naamwoord
  • prezies bijvoeglijk naamwoord
 9. precies (nauwgezet; nauwkeurig; stipt)
  prezies; pünktlich; gewissenhaft
 10. precies (punctueel; stipt; strikt; exact)
  pünktlich; genau; korrekt; akkurat; haargenau

Vertaal Matrix voor precies:

Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
- exact; nauw
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
- net
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
richtig precies goed
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
akkurat accuraat; correct; exact; gedetailleerd; goed; juist; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; precies; punctueel; secuur; stipt; strikt; zorgvuldig ragfijn; voorzichtig; zorgvuldig
ausführlich accuraat; gedetailleerd; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; precies; secuur; zorgvuldig breedsprakig; breedvoerig; in details; langdradig; omslachtig; omstandig; uitgebreid; uitgewerkt; uitvoerig; wijdlopig
detailliert accuraat; gedetailleerd; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; precies; secuur; zorgvuldig in details; uitgewerkt
eigen accuraat; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig apart; bijzonder; bizar; bloedeigen; buitenissig; curieus; eigen; eigenaardig; excentriek; karakteristiek; kenmerkend; merkwaardig; ongewoon; ragfijn; tekenend; typerend; typisch; uitheems; vreemd; vreemdsoortig; zonderling
eingehend accuraat; gedetailleerd; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig degelijk; diepgaand; diepgravend; doortastend; drastisch; ferm; godgeklaagd; grondig; helemaal; hemeltergend; in details; krachtdadig; krachtig; niet oppervlakkig; sterk; ten hemel schreiend; totaal; uitgewerkt; volkomen; zeer ergerlijk; zorgvuldig
einwandfrei correct; goed; juist; precies absoluut; beslist; brandschoon; correct; foutloos; gaaf; keurig; loepzuiver; onaangetast; onberispelijk; onbesproken; onbevlekt; onschuldig; onweerlegbaar; perfect; perfekt; puntgaaf; rein; ronduit; smetteloos; stellig; vast en zeker; vlekkeloos; volmaakt; zeker
genau accuraat; correct; exact; gedetailleerd; goed; juist; kloppend; krek; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; precies; punctueel; secuur; stipt; strikt; uitgerekend; waar; zorgvuldig bekrompen; benepen; betrekking hebbend op economie; conscientieus; desgelijks; dito; economisch; evenzo; kleingeestig; kleinzielig; nauwgezet; nauwkeurig; onvermurwbaar; ook; op dezelfde wijze; precies zo; ragfijn; streng; strikt; stringent; zorgvuldig
gerade accuraat; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; precies; secuur daarnet; eerlijk; frank; glad neerliggend; juist; lineair; net; nog maar pas; onvermurwbaar; op het moment; open; oprecht; overeind; pas; rechtaan; rechtop; rechtschapen; rechttoe; sluik; staand; streng; strikt; stringent; zojuist; zonet; zopas; zoëven
gewissenhaft accuraat; correct; gedetailleerd; goed; juist; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig conscientieus; consciëntieus; gewetensvol; met zorg; nauwgezet; nauwkeurig; onvermurwbaar; scrupuleus; streng; strikt; stringent; zorgvuldig
gründlich accuraat; correct; gedetailleerd; goed; juist; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; precies; secuur; zorgvuldig absoluut; betrouwbaar; boeiend; conscientieus; degelijk; deugdelijk; diepgaand; diepgravend; fascinerend; gedegen; grondig; helemaal; in het geheel; integrerend; met zorg; nauwgezet; nauwkeurig; niet oppervlakkig; totaal; van goede hoedanigheid; volkomen; zorgvuldig
gut correct; goed; juist; precies fantastisch; gaaf; geweldig; grandioos; groots; kiplekker; magnifiek; mieters; prima; schitterend; tof; uitnemend; uitstekend; voortreffelijk
haarfein accuraat; exact; gedetailleerd; haarfijn; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; precies; secuur; zorgvuldig ragfijn
haargenau accuraat; correct; exact; gedetailleerd; goed; haarfijn; juist; krek; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; net; precies; punctueel; secuur; stipt; strikt; zorgvuldig ragfijn
haarklein accuraat; exact; gedetailleerd; haarfijn; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; precies; secuur; zorgvuldig in details; ragfijn; uitgewerkt
haarscharf accuraat; exact; gedetailleerd; haarfijn; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; precies; secuur; zorgvuldig haarscherp; naaldscherp; ragfijn; rakelings; ternauwernood
konsequent accuraat; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; precies; secuur conscientieus; consequent; nauwgezet; nauwkeurig; zorgvuldig
korrekt accuraat; correct; exact; gedetailleerd; goed; juist; krek; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; precies; punctueel; secuur; stipt; strikt; zorgvuldig aangekleed; beschaafd; billijk; correct; coöperatief; decent; eerbaar; eerlijk; fair; fatsoenlijk; geciviliseerd; gecultiveerd; gekleed; geschikt; keurig; manierlijk; medewerkend; netjes; onberispelijk; onbesproken; ontwikkeld; op een aardige manier; ragfijn; redelijk; schappelijk; vriendelijk; welvoeglijk; welwillend
minuziös accuraat; correct; gedetailleerd; goed; juist; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; precies; secuur; zorgvuldig
peinlich genau correct; goed; juist; precies consciëntieus; gewetensvol; met zorg; scrupuleus
peinlichgenau accuraat; gedetailleerd; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; precies; secuur; zorgvuldig
prezies juist; kloppend; nauwgezet; nauwkeurig; precies; stipt; uitgerekend; waar
pünktlich accuraat; exact; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; precies; punctueel; secuur; stipt; strikt; zorgvuldig bijtijds; conscientieus; nauwgezet; nauwkeurig; op tijd; ragfijn; stipt; tijdig; zorgvuldig
richtig correct; goed; juist; kloppend; krek; net; precies; uitgerekend; waar akkoord; in orde; mee eens; terecht; waar; waarachtig; werkelijk
sicher accuraat; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig absoluut; assertief; bepaald; beslist; besluitvaardig; duidelijk; echt; een zekere; feitelijk; ferm; fiks; flagrant; flink; gedecideerd; geheid; gewis; heel zeker; herkenbaar; heus; jazeker; kordaat; onfeilbaar; ongetwijfeld; onmiskenbaar; onwankelbaar; onwrikbaar; op heterdaad; overduidelijk; pal; resoluut; reëel; ronduit; standvastig; stellig; stevig; vast; vast en zeker; vastberaden; vastbesloten; vasthoudend; veilig; volhardend; voorzeker; waarachtig; waarlijk; wel degelijk; welzeker; zeker; zelfbewust; zelfverzekerd; zo klaar als een klontje; zonneklaar
skrupulös accuraat; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; precies; secuur
sorgfältig accuraat; gedetailleerd; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig angstvallig; conscientieus; grondig; met zorg; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; ragfijn; vol zorg; voorzichtig; zorgvuldig; zorgzaam
strikt accuraat; gedetailleerd; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; precies; secuur; zorgvuldig onvermurwbaar; ragfijn; streng; strikt; stringent
tadellos correct; goed; juist; precies akkoord; correct; foutloos; gaaf; hoogwaardig; ideaal; in orde; keurig; loepzuiver; mee eens; mieters; netjes; onaangetast; onberispelijk; onbesproken; opgeruimd; ordelijk; patent; perfect; prima; puntgaaf; schitterend; schoon; tof; uitmuntend; uitstekend; van goede kwaliteit; volmaakt; voortreffelijk
wahr juist; kloppend; precies; uitgerekend; waar echt; effectief; gewoonweg; heus; klinkklaar; metterdaad; openlijk; rechttoe; reëel; ronduit; waar; waarachtig; warempel; werkelijk

Verwante woorden van "precies":


Synoniemen voor "precies":


Antoniemen van "precies":


Verwante definities voor "precies":

 1. zonder afwijkingen naar boven of beneden1
  • deze plank is precies twee meter1
 2. zorgvuldig en nauwgezet1
  • ze is erg precies met haar huiswerk1

Wiktionary: precies


Cross Translation:
FromToVia
precies genau; präzise; exakt accurate — exact or careful conformity to truth
precies exakt exact — precisely conceived or stated
precies genau; exakt exact — habitually careful
precies genau; exakt exact — precisely agreeing
precies genau exactly — in an exact manner
precies präzise; genau precise — exact
precies präzise precisely — in a precise manner
precies präzis; bestimmt; bündig; exakt; genau; pünktlich précis — Qui est entièrement déterminé, qui ne laisser place à aucune incertitude.

Verwante vertalingen van precies