Nederlands

Uitgebreide vertaling voor prikkel (Nederlands) in het Duits

prikkel:

prikkel [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord

 1. de prikkel (stimulans; impuls)
  Stimulanz; der Reiz; der Anreiz; der Impuls; die Anregung
  • Stimulanz [das ~] zelfstandig naamwoord
  • Reiz [der ~] zelfstandig naamwoord
  • Anreiz [der ~] zelfstandig naamwoord
  • Impuls [der ~] zelfstandig naamwoord
  • Anregung [die ~] zelfstandig naamwoord
 2. de prikkel (opwekking; aanzet; animering)
  der Anstoß; der Aufstieg; der Anreiz; der Aufschwung; der Impuls; der Ansporn
  • Anstoß [der ~] zelfstandig naamwoord
  • Aufstieg [der ~] zelfstandig naamwoord
  • Anreiz [der ~] zelfstandig naamwoord
  • Aufschwung [der ~] zelfstandig naamwoord
  • Impuls [der ~] zelfstandig naamwoord
  • Ansporn [der ~] zelfstandig naamwoord
 3. de prikkel (stimulans; stimulering; aansporing; )
  Stimulanz; die Ermutigung; die Anregung; der Anreiz; die Triebkraft; die Ermunterung; der Reiz; der Anstoß; der Impuls; der Ansporn
 4. de prikkel (luim; opwelling; impuls)
  der Impuls; der Reiz; der Einfall; die Laune; die Anregung; der Anreiz; der Anstoß; der Andrang; Stimulanz
  • Impuls [der ~] zelfstandig naamwoord
  • Reiz [der ~] zelfstandig naamwoord
  • Einfall [der ~] zelfstandig naamwoord
  • Laune [die ~] zelfstandig naamwoord
  • Anregung [die ~] zelfstandig naamwoord
  • Anreiz [der ~] zelfstandig naamwoord
  • Anstoß [der ~] zelfstandig naamwoord
  • Andrang [der ~] zelfstandig naamwoord
  • Stimulanz [das ~] zelfstandig naamwoord
 5. de prikkel (aansporen; aanzetten; stimuleren; aanmoedigen)
  Anspornen; Antreiben; Anstoßen; Anreizen; Anfeuern; Anregen; Animieren

Vertaal Matrix voor prikkel:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
Andrang impuls; luim; opwelling; prikkel aandrang; beroering; drang; drukte; geraas; heibel; heksenketel; herrie; het toestromen; het toevloeien; instroming; instroom; kabaal; lawaai; leven; oploopje; opschudding; pandemonium; rumoer; samenkomst; spektakel; toeloop; toestroom; tumult
Anfeuern aanmoedigen; aansporen; aanzetten; prikkel; stimuleren aandrijven; aanjagen; aanmoedigen; aanmoediging; aansporen; aansporing; aanvuren; opwekking; steun; stimulans; stimuleren; toejuichen; voortstuwen
Animieren aanmoedigen; aansporen; aanzetten; prikkel; stimuleren
Anregen aanmoedigen; aansporen; aanzetten; prikkel; stimuleren aanmoediging; aansporen; aansporing; opwekking; steun; stimulans
Anregung aanmoediging; aansporing; animering; impuls; luim; opwekking; opwelling; prikkel; stimulans; stimulering aandriften; driften; instigatie; instigaties
Anreiz aanmoediging; aansporing; aanzet; animering; impuls; luim; opwekking; opwelling; prikkel; stimulans; stimulering aanzet; initiatief; instigatie
Anreizen aanmoedigen; aansporen; aanzetten; prikkel; stimuleren aanmoedigen; aanvuren; stimuleren; toejuichen
Ansporn aanmoediging; aansporing; aanzet; animering; opwekking; prikkel; stimulans; stimulering instigatie
Anspornen aanmoedigen; aansporen; aanzetten; prikkel; stimuleren aandrijven; aanjagen; aanmoediging; aansporen; aansporing; opwekking; steun; stimulans; voortstuwen
Anstoß aanmoediging; aansporing; aanzet; animering; impuls; luim; opwekking; opwelling; prikkel; stimulans; stimulering aanzet; doeltrap; duw; duwtje; initiatief; por; stoot; stootje; zet
Anstoßen aanmoedigen; aansporen; aanzetten; prikkel; stimuleren aanstoten; porren
Antreiben aanmoedigen; aansporen; aanzetten; prikkel; stimuleren aandrijven; aanjagen; aanmoedigen; aanmoediging; aansporen; aansporing; aanvuren; opwekking; steun; stimulans; stimuleren; toejuichen; voortstuwen
Aufschwung aanzet; animering; opwekking; prikkel bloei; hausse; hoogconjunctuur; opzwaai
Aufstieg aanzet; animering; opwekking; prikkel geestelijke vorming; ontplooiing; ontwikkeling; opstijging; vooruitgang; vorming
Einfall impuls; luim; opwelling; prikkel denkbeeld; gedachte; gevoel; idee; instinct; intuïtie; inval; invasie; kijk; mening; oordeel; opinie; opvatting; politie-inval; visie; zienswijze
Ermunterung aanmoediging; aansporing; animering; opwekking; prikkel; stimulans; stimulering bemoediging; opmontering; stimulering; vertroosting
Ermutigung aanmoediging; aansporing; animering; opwekking; prikkel; stimulans; stimulering bemoediging; instigatie; opmontering; stimulering; vertroosting
Impuls aanmoediging; aansporing; aanzet; animering; impuls; luim; opwekking; opwelling; prikkel; stimulans; stimulering aandriften; driften; gevoel; instinct; intuïtie
Laune impuls; luim; opwelling; prikkel bui; gemoedsgesteldheid; gemoedsstemming; gemoedstoestand; gril; humeur; kuur; luim; nuk; stemming
Reiz aanmoediging; aansporing; animering; impuls; luim; opwekking; opwelling; prikkel; stimulans; stimulering aai; aaiing; aanhalen; aanlokkelijkheid; aantrekkelijkheid; aantrekkingskracht; attractiviteit; bekoorlijkheid; bekoring; betovering; bevalligheid; charme; fascinatie; gestreel; gratie; liefkozing; lieflijkheid; lieftalligheid; streling; vleien
Stimulanz aanmoediging; aansporing; animering; impuls; luim; opwekking; opwelling; prikkel; stimulans; stimulering instigatie
Triebkraft aanmoediging; aansporing; animering; opwekking; prikkel; stimulans; stimulering aandrift; aandrijving; daadkracht; dynamiek; energie; esprit; fut; gistkracht; groeikracht; kracht; levensvatbaarheid; momentum; motor; puf; stuwkracht; voortstuwing; werklust

Verwante woorden van "prikkel":


Wiktionary: prikkel

prikkel
Cross Translation:
FromToVia
prikkel Anreiz incitant — Encouragement sous forme d’avantage ou d’indemnisation offerts pour inciter à l’activité économique.

prikkelen:

prikkelen werkwoord (prikkel, prikkelt, prikkelde, prikkelden, geprikkeld)

 1. prikkelen (aandrijven; opwekken; aansporen; stimuleren; opkrikken)
  stimulieren; anregen; ermutigen; reizen; aufpolieren; verbessern; ankurbeln; aufmuntern; ermuntern; zusprechen; aufmöbeln
  • stimulieren werkwoord (stimuliere, stimulierst, stimuliert, stimulierte, stimuliertet, stimuliert)
  • anregen werkwoord (rege an, regst an, regt an, regte an, regtet an, angeregt)
  • ermutigen werkwoord (ermutige, ermutigst, ermutigt, ermutigte, ermutigtet, ermutigt)
  • reizen werkwoord (reize, reizst, reizt, reizte, reiztet, gereizt)
  • aufpolieren werkwoord (poliere auf, polierst auf, poliert auf, polierte auf, poliertet auf, aufpoliert)
  • verbessern werkwoord (verbessere, verbesserst, verbessert, verbesserte, verbessertet, verbessert)
  • ankurbeln werkwoord (kurbele an, kurbelst an, kurbelt an, kurbelte an, kurbeltet an, angekurbelt)
  • aufmuntern werkwoord (muntere auf, munterst auf, muntert auf, munterte auf, muntertet auf, aufgemuntert)
  • ermuntern werkwoord (ermuntere, ermunterst, ermuntert, ermunterte, ermuntertet, ermuntert)
  • zusprechen werkwoord (spreche zu, sprichst zu, spricht zu, sprach zu, spracht zu, zugesprochen)
  • aufmöbeln werkwoord (möbele auf, möbelst auf, möbelt auf, möbelte auf, möbeltet auf, aufgemöbelt)
 2. prikkelen (iemand motiveren; stimuleren; aanmoedigen)
  motivieren; anfeuern; ermutigen; stimulieren; ermuntern; anspornen; animieren; jemand motivieren
  • motivieren werkwoord (motiviere, motivierst, motiviert, motivierte, motiviertet, motiviert)
  • anfeuern werkwoord (feuere an, feuerst an, feuert an, feuerte an, feuertet an, angefeuert)
  • ermutigen werkwoord (ermutige, ermutigst, ermutigt, ermutigte, ermutigtet, ermutigt)
  • stimulieren werkwoord (stimuliere, stimulierst, stimuliert, stimulierte, stimuliertet, stimuliert)
  • ermuntern werkwoord (ermuntere, ermunterst, ermuntert, ermunterte, ermuntertet, ermuntert)
  • anspornen werkwoord (sporne an, spornst an, spornt an, spornte an, sporntet an, angespornt)
  • animieren werkwoord (animiere, animierst, animiert, animierte, animiertet, animiert)
  • jemand motivieren werkwoord
 3. prikkelen (opwinden; opwekken; stimuleren)
  erregen; aufwinden; anregen; prickeln; stimulieren; anreizen; erhitzen; reizen; schmeicheln; kitzeln; aufreizen; anspornen; knuddeln; kosen
  • erregen werkwoord (errege, erregst, erregt, erregte, erregtet, erregt)
  • aufwinden werkwoord (winde auf, windest auf, windet auf, wand auf, wandet auf, aufgewunden)
  • anregen werkwoord (rege an, regst an, regt an, regte an, regtet an, angeregt)
  • prickeln werkwoord (prickele, prickelst, prickelt, prickelte, prickeltet, geprickelt)
  • stimulieren werkwoord (stimuliere, stimulierst, stimuliert, stimulierte, stimuliertet, stimuliert)
  • anreizen werkwoord (reize an, reizt an, reizte an, reiztet an, angereizt)
  • erhitzen werkwoord (erhitze, erhitzt, erhitzte, erhitztet, erhitzt)
  • reizen werkwoord (reize, reizst, reizt, reizte, reiztet, gereizt)
  • schmeicheln werkwoord (schmeichele, schmeichelst, schmeichelt, schmeichelte, schmeicheltet, geschmeichet)
  • kitzeln werkwoord (kitzele, kitzelst, kitzelt, kitzelte, kitzeltet, gekitzelt)
  • aufreizen werkwoord (reize auf, reizt auf, reizte auf, reiztet auf, aufgereizt)
  • anspornen werkwoord (sporne an, spornst an, spornt an, spornte an, sporntet an, angespornt)
  • knuddeln werkwoord (knuddele, knuddelst, knuddelt, knuddelte, knuddeltet, geknuddelt)
  • kosen werkwoord (kose, kosst, kost, koste, kostet, gekost)

Conjugations for prikkelen:

o.t.t.
 1. prikkel
 2. prikkelt
 3. prikkelt
 4. prikkelen
 5. prikkelen
 6. prikkelen
o.v.t.
 1. prikkelde
 2. prikkelde
 3. prikkelde
 4. prikkelden
 5. prikkelden
 6. prikkelden
v.t.t.
 1. ben geprikkeld
 2. bent geprikkeld
 3. is geprikkeld
 4. zijn geprikkeld
 5. zijn geprikkeld
 6. zijn geprikkeld
v.v.t.
 1. was geprikkeld
 2. was geprikkeld
 3. was geprikkeld
 4. waren geprikkeld
 5. waren geprikkeld
 6. waren geprikkeld
o.t.t.t.
 1. zal prikkelen
 2. zult prikkelen
 3. zal prikkelen
 4. zullen prikkelen
 5. zullen prikkelen
 6. zullen prikkelen
o.v.t.t.
 1. zou prikkelen
 2. zou prikkelen
 3. zou prikkelen
 4. zouden prikkelen
 5. zouden prikkelen
 6. zouden prikkelen
diversen
 1. prikkel!
 2. prikkelt!
 3. geprikkeld
 4. prikkelend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Vertaal Matrix voor prikkelen:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
anfeuern aanmoedigen; iemand motiveren; prikkelen; stimuleren aanblazen; aanmoedigen; aanstoken; aanvuren; aanwakkeren; bezielen; motiveren; oppoken; opstoken; poken; stoken; toejuichen
animieren aanmoedigen; iemand motiveren; prikkelen; stimuleren aanjagen; aansporen; opjutten; porren
ankurbeln aandrijven; aansporen; opkrikken; opwekken; prikkelen; stimuleren aanslingeren; aanzwengelen
anregen aandrijven; aansporen; opkrikken; opwekken; opwinden; prikkelen; stimuleren aanleiding geven tot; aanmoedigen; activeren; adviseren; bezielen; iets aanraden; influisteren; ingeven; ophitsen; oppeppen; opwekken; provoceren; raden; souffleren; stimuleren; suggereren; uitdagen; uitlokken; vooruitschoppen
anreizen opwekken; opwinden; prikkelen; stimuleren aanleiding geven tot; ophitsen; provoceren; uitdagen; uitlokken
anspornen aanmoedigen; iemand motiveren; opwekken; opwinden; prikkelen; stimuleren aanjagen; aanmoedigen; aansporen; aanvuren; bezielen; jachten; motiveren; opdrijven; ophitsen; opjagen; opjutten; porren; toejuichen; voortjagen
aufmuntern aandrijven; aansporen; opkrikken; opwekken; prikkelen; stimuleren aanleiding geven tot; aanmoedigen; aanvuren; bemoedigen; blij maken; fleurig maken; motiveren; opbeuren; opfleuren; ophitsen; opkikkeren; opknappen; opmonteren; opvrolijken; provoceren; stimuleren; toemoedigen; uitdagen; uitlokken; verkwikken; vrolijker worden
aufmöbeln aandrijven; aansporen; opkrikken; opwekken; prikkelen; stimuleren opfrissen; verfrissen; verkoelen; verkwikken; verlevendigen
aufpolieren aandrijven; aansporen; opkrikken; opwekken; prikkelen; stimuleren gladmaken; gladwrijven; opblinken; opkalefateren; opknappen; oplappen; oppoetsen; opschikken; opsieren; opsmukken; optuigen; opvijzelen; opwrijven; poetsen; polijsten; tooien; verfraaien; verluchten; wrijven; zich mooi maken
aufreizen opwekken; opwinden; prikkelen; stimuleren aanleiding geven tot; aanzetten; ophitsen; opzwepen; provoceren; sterk prikkelen; uitdagen; uitlokken
aufwinden opwekken; opwinden; prikkelen; stimuleren haspelen; hijsen; hoger draaien; klossen; lopen met geluid; omhoogdraaien; op een haspel winden; opdraaien; ophijsen; opklossen; oprollen; opstropen; opwikkelen; opwinden; stommelen
erhitzen opwekken; opwinden; prikkelen; stimuleren aan de kook raken; eten opwarmen; koken van woede; kookpunt bereiken; opwarmen; verhitten; verwarmen; warm maken; zieden
ermuntern aandrijven; aanmoedigen; aansporen; iemand motiveren; opkrikken; opwekken; prikkelen; stimuleren aanjagen; aanleiding geven tot; aanmoedigen; aansporen; aanvuren; bemoedigen; bijkomen; blij maken; fleurig maken; motiveren; op adem komen; opfleuren; ophitsen; opjutten; opmonteren; porren; provoceren; stimuleren; toemoedigen; uitdagen; uitlokken; verkwikken; vooruitschoppen; vrolijker worden
ermutigen aandrijven; aanmoedigen; aansporen; iemand motiveren; opkrikken; opwekken; prikkelen; stimuleren aanjagen; aanmoedigen; aansporen; aanvuren; aanzetten; animeren; bemoedigen; motiveren; opbeuren; opjutten; porren; stimuleren; toemoedigen
erregen opwekken; opwinden; prikkelen; stimuleren aangaan; agiteren; beroeren; betreffen; ergeren; in beroering brengen; irriteren; op de zenuwen werken; oppoken; opstoken; raken; treffen; vervelen
jemand motivieren aanmoedigen; iemand motiveren; prikkelen; stimuleren
kitzeln opwekken; opwinden; prikkelen; stimuleren aaien; jeuken; kietelen; kittelen; kriebelen; strelen
knuddeln opwekken; opwinden; prikkelen; stimuleren knuffelen; knuffen; koesteren; liefkozen
kosen opwekken; opwinden; prikkelen; stimuleren knuffelen; kozen; liefkozen
motivieren aanmoedigen; iemand motiveren; prikkelen; stimuleren aanjagen; aansporen; motiveren; opjutten; porren
prickeln opwekken; opwinden; prikkelen; stimuleren ergeren; irriteren; kralen; mousseren; op de zenuwen werken; opbruisen; parelen; sprankelen; tintelen; vervelen
reizen aandrijven; aansporen; opkrikken; opwekken; opwinden; prikkelen; stimuleren aanleiding geven tot; bekoren; bevallen; blij maken; ergeren; in verrukking brengen; irriteren; jennen; op de zenuwen werken; ophitsen; pesten; plagen; plezieren; provoceren; sarren; stangen; tarten; tergen; treiteren; uitdagen; uitlokken; verblijden; verheugd; verrukken; vervelen; zieken
schmeicheln opwekken; opwinden; prikkelen; stimuleren flatteren; flemen; flikflooien; kruipen; lief doen; stroop om de mond smeren; vleien; vlemen
stimulieren aandrijven; aanmoedigen; aansporen; iemand motiveren; opkrikken; opwekken; opwinden; prikkelen; stimuleren aanjagen; aanleiding geven tot; aansporen; aanzetten; animeren; ophitsen; opjutten; porren; provoceren; stimuleren; uitdagen; uitlokken; vooruitschoppen
verbessern aandrijven; aansporen; opkrikken; opwekken; prikkelen; stimuleren beter worden; beteren; bijwerken; corrigeren; goedmaken; herstellen; herzien; leven beteren; opkalefateren; opknappen; oplappen; opvijzelen; progressie maken; renoveren; repareren; stroomlijnen; verbeteren; vooruitgang boeken
zusprechen aandrijven; aansporen; opkrikken; opwekken; prikkelen; stimuleren aanmoedigen; aanvuren; bemoedigen; stimuleren; toemoedigen

Verwante woorden van "prikkelen":


Wiktionary: prikkelen


Cross Translation:
FromToVia
prikkelen erregen excite — to stir the emotions of
prikkelen erregen excite — to arouse or bring out (eg feelings); to stimulate
prikkelen stimulieren stimulate — to encourage into action
prikkelen stimulieren stimulate — to arouse an organism to functional activity
prikkelen entrüsten; anreizen; aufhetzen; reizen; aufreizen; angreifen; herausfordern; stumpf machen; provozieren agaceraffecter d’une irritation nerveuse.
prikkelen anregen; stimulieren; anfeuern; aufregen exciter — Engager, porter à.
prikkelen ärgern; erbittern; erzürnen; anfeuern; aufregen; anregen; ermutigen; erregen; reizen; schüren; anfachen; aufreizen hérisserdresser ses cheveux, ses poils, ses plumes, en parlant de l’homme et des animaux.
prikkelen anspornen; antreiben; aufhetzen; herausfordern inciterpousser, déterminer à faire quelque chose.
prikkelen anreizen; aufhetzen; reizen; aufreizen irritermettre en colère.
prikkelen stimulieren; anregen; reizen; anreizen stimuleraiguillonner ; exciter.