Nederlands

Uitgebreide vertaling voor redelijk (Nederlands) in het Duits

redelijk:

redelijk bijvoeglijk naamwoord

 1. redelijk (tamelijk; behoorlijk; nogal)
  ziemlich; ganz; verhältnismäßig; relativ; beträchtlich; anständig; angemessen; natürlich; erheblich
 2. redelijk (schappelijk; billijk; geschikt)
  redlich; anständig; fair; korrekt; ehrlich
 3. redelijk (verstandelijk; rationeel)
  geistig; klug; intelektuell

Vertaal Matrix voor redelijk:

Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
- betrekkelijk; tamelijk
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
- nogal
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
- wel
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
angemessen behoorlijk; nogal; redelijk; tamelijk adequaat; decent; deugdzaam; eerbaar; eerzaam; fatsoenlijk; gepast; geschikt; geëigend; juist; keurig; manierlijk; netjes; ordentelijk; passend; welvoeglijk; zedig
anständig behoorlijk; billijk; geschikt; nogal; redelijk; schappelijk; tamelijk behoorlijk; beschaafd; danig; deugdzaam; duchtig; eerlijk; eerzaam; fair; fatsoenlijk; geciviliseerd; gecultiveerd; kuis; net; netjes; ontwikkeld; ordentelijk; rein; schoon; welgemanierd; wellevend; welopgevoed; zedig
beträchtlich behoorlijk; nogal; redelijk; tamelijk aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; eerbiedwekkend; enorm; flink; fors; indrukwekkend; substantieel; terdege; wel degelijk
ehrlich billijk; geschikt; redelijk; schappelijk contemplatief; echt; eerlijk; effectief; fair; fideel; gewoonweg; heus; klinkklaar; menens; metterdaad; ongeveinsd; open; openhartig; openlijk; oprecht; puur; rechtdoorzee; rechtschapen; regelrecht; reëel; rondborstig; ronduit; trouwhartig; waar; waarachtig; warempel; werkelijk
erheblich behoorlijk; nogal; redelijk; tamelijk aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; eerbiedwekkend; enorm; flink; fors; indrukwekkend; substantieel; terdege; wel degelijk
fair billijk; geschikt; redelijk; schappelijk cru; eerlijk; fair; onomwonden; onverbloemd; onverholen; open; openlijk; oprecht; rechtschapen; rechttoe rechtaan; ronduit; sportief
ganz behoorlijk; nogal; redelijk; tamelijk algeheel; allemaal; alles; compleet; fulltime; gaaf; heel; hele; helemaal; intact; kompleet; maagdelijk; onaangeraakt; ongerept; puur; totaal; virginaal; volkomen; volledig; volslagen; voluit; zuiver
geistig rationeel; redelijk; verstandelijk geestelijk; innerlijk; inwendig; onstoffelijk; spiritueel
intelektuell rationeel; redelijk; verstandelijk
klug rationeel; redelijk; verstandelijk adrem; behendig; bekwaam; belezen; bevattelijk; bijdehand; briljant; clever; erudiet; geletterd; geniaal; gestudeerd; gevat; gis; goedleers; handig; hooggeleerd; ingenieus; intelligent; kien; knap; kundig; kunstig; ontwikkeld; pienter; raak; schrander; slim; snedig; snugger; uitgeslapen; vaardig; vernuftig; vindingrijk; vlug van begrip; wijs; zeer geleerd; zeer ontwikkeld
korrekt billijk; geschikt; redelijk; schappelijk aangekleed; accuraat; beschaafd; correct; coöperatief; decent; eerbaar; eerlijk; exact; fair; fatsoenlijk; geciviliseerd; gecultiveerd; gedetailleerd; gekleed; goed; juist; keurig; krek; manierlijk; medewerkend; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; netjes; onberispelijk; onbesproken; ontwikkeld; op een aardige manier; precies; punctueel; ragfijn; secuur; stipt; strikt; vriendelijk; welvoeglijk; welwillend; zorgvuldig
natürlich behoorlijk; nogal; redelijk; tamelijk 'tuurlijk; allicht; bijgevolg; dus; eenvoudig; logisch; natuurlijk; ongedwongen; ongekunsteld; onontkomelijk; onverplicht; spontaan; uit vrije wil; uiteraard; vanzelfsprekend; vrijwillig; zeker; zonder twijfel
redlich billijk; geschikt; redelijk; schappelijk eerlijk; fair
relativ behoorlijk; nogal; redelijk; tamelijk betrekkelijk; relatief; vergelijkend
verhältnismäßig behoorlijk; nogal; redelijk; tamelijk betrekkelijk; naar verhouding; relatief
ziemlich behoorlijk; nogal; redelijk; tamelijk aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; behoorlijke; betrekkelijk; eerbiedwekkend; enorm; flink; fors; indrukwekkend; nogal wat; redelijke; relatief; tamelijk veel; tamelijke; terdege; vrij veel; vrij wat; wel degelijk

Verwante woorden van "redelijk":


Synoniemen voor "redelijk":


Verwante definities voor "redelijk":

 1. behoorlijk, maar niet uitzonderlijk1
  • ik ben redelijk gelukkig1
 2. behoorlijk goed1
  • ik heb een redelijk cijfer voor dat opstel1
 3. met verstand1
  • de mens is een redelijk wezen1

Wiktionary: redelijk

redelijk
adjective
 1. wat op nuchtere wijze te beredeneren is
 2. de eigenschap bezittend nuchter te redeneren
redelijk
adjective
 1. den Verhältnissen entsprechend, passend
 1. sehr; in großem Maße

Cross Translation:
FromToVia
redelijk anständig decent — fair; good enough; okay
redelijk vernünftig rational — reasonable; not absurd
redelijk halbwegs reasonably — not extremely
redelijk einigermaßen reasonably — fairly
redelijk ziemlich billig; preisgünstig reasonably — inexpensively
redelijk rational; rationell; vernunftgemäß rationnel — didactique|fr Ce que l’on ne conçoit que par l’entendement.