Nederlands

Uitgebreide vertaling voor uitbouw (Nederlands) in het Duits

uitbouw:

uitbouw [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord

 1. de uitbouw (aanbouw)
  der Ausbau; die Erweiterung; der Anbau; der Vorbau; die Vergrößerung
 2. de uitbouw (welving; boog)
  der Bogen; die Wölbung; die Biegung; die Rundung
  • Bogen [der ~] zelfstandig naamwoord
  • Wölbung [die ~] zelfstandig naamwoord
  • Biegung [die ~] zelfstandig naamwoord
  • Rundung [die ~] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor uitbouw:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
Anbau aanbouw; uitbouw aanfok; aankweek; aankweken; aanplant; beplanting; cultuur; erker; fok; fokkerij; glazen uitbouw; kweek; kweken; planten; poten; reproductie; teelt; telen; verbouw; verbouwen; voortbrenging; voortplanting
Ausbau aanbouw; uitbouw erker; glazen uitbouw
Biegung boog; uitbouw; welving buiging; draaiing; eerbetoon; kromming; ommekeer; omwenteling; revolutie; rotatie; totale verandering; wenteling
Bogen boog; uitbouw; welving bocht; boog; draai; handboog; kromming; kronkel; ronding; strijkboog; strijkstok
Erweiterung aanbouw; uitbouw aanhangsel; aanvulling; addendum; appendix; bestandsextensie; bijvoegsel; expansie; expulsie; extensie; gebied; groei; het groter worden; supplement; suppletie; toename; toevoeging; toevoegsel; uitbreiding; uitzetten; uitzetting; verbreding; vergroting; verwijding; wijd worden
Rundung boog; uitbouw; welving bocht; bolling; boog; draai; kromming; kronkel; kruisboog; ronding
Vergrößerung aanbouw; uitbouw aanvulling; expansie; expulsie; groei; het groter worden; toename; uitbreiding; uitvergroting; uitzetten; uitzetting; vergroting; wijd worden
Vorbau aanbouw; uitbouw
Wölbung boog; uitbouw; welving bocht; draai; kromming; kromte; kronkel; ronding

uitbouwen:

uitbouwen werkwoord (bouw uit, bouwt uit, bouwde uit, bouwden uit, uit gebouwd)

 1. uitbouwen (bijbouwen; aanbouwen)
  anbauen; ausbauen; erbauen; bauen; errichten
  • anbauen werkwoord (baue ab, baust ab, baut ab, baute ab, bautet ab, abgebaut)
  • ausbauen werkwoord (baue aus, baust aus, baut aus, baute aus, bautet aus, ausgebaut)
  • erbauen werkwoord (erbaue, erbaust, erbaut, erbaute, erbautet, erbaut)
  • bauen werkwoord (baue, baust, baut, baute, bautet, gebaut)
  • errichten werkwoord (errichte, errichtest, errichtet, errichtete, errichtetet, errichtet)
 2. uitbouwen (expanderen; uitbreiden; verruimen; )
  ausbreiten; vergrößern; erweitern; expandieren; ausbauen; ausweiten; ausdehnen
  • ausbreiten werkwoord (breite aus, breitest aus, breitet aus, breitete aus, breitetet aus, ausgebreitet)
  • vergrößern werkwoord (vergrößere, vergrößerst, vergrößert, vergrößerte, vergrößertet, vergrößert)
  • erweitern werkwoord (erweitere, erweiterst, erweitert, erweiterte, erweitertet, erweitert)
  • expandieren werkwoord
  • ausbauen werkwoord (baue aus, baust aus, baut aus, baute aus, bautet aus, ausgebaut)
  • ausweiten werkwoord (wiete aus, wietest aus, wietet aus, wietete aus, wietetet aus, ausgeweitet)
  • ausdehnen werkwoord (dehne aus, dehnst aus, dehnt aus, dehnte aus, dehntet aus, ausgedehnt)

Conjugations for uitbouwen:

o.t.t.
 1. bouw uit
 2. bouwt uit
 3. bouwt uit
 4. bouwen uit
 5. bouwen uit
 6. bouwen uit
o.v.t.
 1. bouwde uit
 2. bouwde uit
 3. bouwde uit
 4. bouwden uit
 5. bouwden uit
 6. bouwden uit
v.t.t.
 1. heb uit gebouwd
 2. hebt uit gebouwd
 3. heeft uit gebouwd
 4. hebben uit gebouwd
 5. hebben uit gebouwd
 6. hebben uit gebouwd
v.v.t.
 1. had uit gebouwd
 2. had uit gebouwd
 3. had uit gebouwd
 4. hadden uit gebouwd
 5. hadden uit gebouwd
 6. hadden uit gebouwd
o.t.t.t.
 1. zal uitbouwen
 2. zult uitbouwen
 3. zal uitbouwen
 4. zullen uitbouwen
 5. zullen uitbouwen
 6. zullen uitbouwen
o.v.t.t.
 1. zou uitbouwen
 2. zou uitbouwen
 3. zou uitbouwen
 4. zouden uitbouwen
 5. zouden uitbouwen
 6. zouden uitbouwen
en verder
 1. ben uit gebouwd
 2. bent uit gebouwd
 3. is uit gebouwd
 4. zijn uit gebouwd
 5. zijn uit gebouwd
 6. zijn uit gebouwd
diversen
 1. bouw uit!
 2. bouwt uit!
 3. uit gebouwd
 4. uitbouwend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Vertaal Matrix voor uitbouwen:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
anbauen aanbouwen; bijbouwen; uitbouwen aankweken; aanplanten; fokken; genereren; kweken; opkweken; planten; procreëren; telen; verbouwen; voortbrengen
ausbauen aanbouwen; bijbouwen; expanderen; openen; uitbouwen; uitbreiden; uitdijen; verbreiden; vermeerderen; verruimen; verwijden afmaken; afwisselen; beteren; bijwerken; completeren; corrigeren; goedmaken; herstellen; herzien; perfectioneren; renoveren; repareren; talrijker maken; uitbreiden; veranderen; verbeteren; vergroten; vermeerderen; vervolledigen; vervolmaken; verwisselen; volledig maken; voltooien; wijzigen
ausbreiten expanderen; openen; uitbouwen; uitbreiden; uitdijen; verbreiden; vermeerderen; verruimen; verwijden aangroeien; aanwassen; aanwinnen; aanzwellen; breder maken; breed uitmeten; de hoogte ingaan; gedijen; groeien; groter worden; omhooggaan; opzetten; spreiden; stijgen; talrijker maken; toenemen; uitbreiden; uitweiden; verbreden; vergroten; vermeerderen; verwijden; wijder maken
ausdehnen expanderen; openen; uitbouwen; uitbreiden; uitdijen; verbreiden; vermeerderen; verruimen; verwijden aangroeien; aanwassen; aanwinnen; aanzwellen; de hoogte ingaan; gedijen; groeien; groter worden; omhooggaan; opzetten; stijgen; talrijker maken; toenemen; uitbreiden; uitdijen; uitrekken; uitzwellen; vergroten; verlengen; vermeerderen
ausweiten expanderen; openen; uitbouwen; uitbreiden; uitdijen; verbreiden; vermeerderen; verruimen; verwijden aangroeien; aanwassen; aanwinnen; aanzwellen; de hoogte ingaan; gedijen; groeien; groter worden; omhooggaan; oprekken; opzetten; rekken; stijgen; talrijker maken; toenemen; uitbreiden; vergroten; vermeerderen; verwijden; wijder maken
bauen aanbouwen; bijbouwen; uitbouwen aanbrengen; aanleggen; arrangeren; bouwen; construeren; iets op touw zetten; inrichten; installeren; metselen; monteren en aansluiten; opbouwen; plaatsen; regelen
erbauen aanbouwen; bijbouwen; uitbouwen arrangeren; bouwen; construeren; iets op touw zetten; inrichten; installeren; regelen
errichten aanbouwen; bijbouwen; uitbouwen arrangeren; bouwen; construeren; funderen; gronden; grondvesten; iets op touw zetten; inrichten; installeren; instellen; invoeren; omhoogkomen; opbouwen; oprichten; opstijgen; opvliegen; regelen; stichten
erweitern expanderen; openen; uitbouwen; uitbreiden; uitdijen; verbreiden; vermeerderen; verruimen; verwijden breder maken; talrijker maken; uitbreiden; verbreden; vergroten; vermeerderen; verwijden; wijder maken
expandieren expanderen; openen; uitbouwen; uitbreiden; uitdijen; verbreiden; vermeerderen; verruimen; verwijden
vergrößern expanderen; openen; uitbouwen; uitbreiden; uitdijen; verbreiden; vermeerderen; verruimen; verwijden aangroeien; aanwassen; aanwinnen; aanzwellen; de hoogte ingaan; gedijen; groeien; groter worden; in-/uitzoomen; inzoomen; omhooggaan; opzetten; stijgen; talrijker maken; toenemen; uitbreiden; vergroten; vermeerderen

Wiktionary: uitbouwen


Verwante vertalingen van uitbouw