Nederlands

Uitgebreide vertaling voor verbreiden (Nederlands) in het Duits

verbreiden:

verbreiden werkwoord (verbreid, verbreidt, verbreidde, verbreidden, verbreid)

 1. verbreiden (expanderen; uitbreiden; verruimen; )
  ausbreiten; vergrößern; erweitern; expandieren; ausbauen; ausweiten; ausdehnen
  • ausbreiten werkwoord (breite aus, breitest aus, breitet aus, breitete aus, breitetet aus, ausgebreitet)
  • vergrößern werkwoord (vergrößere, vergrößerst, vergrößert, vergrößerte, vergrößertet, vergrößert)
  • erweitern werkwoord (erweitere, erweiterst, erweitert, erweiterte, erweitertet, erweitert)
  • expandieren werkwoord
  • ausbauen werkwoord (baue aus, baust aus, baut aus, baute aus, bautet aus, ausgebaut)
  • ausweiten werkwoord (wiete aus, wietest aus, wietet aus, wietete aus, wietetet aus, ausgeweitet)
  • ausdehnen werkwoord (dehne aus, dehnst aus, dehnt aus, dehnte aus, dehntet aus, ausgedehnt)
 2. verbreiden (alom bekend maken; verspreiden)
  verbreiten
  • verbreiten werkwoord (verbreite, verbreitest, verbreitet, verbreitete, verbreitetet, verbreitet)
 3. verbreiden (rondstrooien; verspreiden; verdeler; )
  verteilen; ausstreichen; streuen; ausstreuen; ausreiben; aussäen
  • verteilen werkwoord (verteile, verteilst, verteilt, verteilte, verteiltet, verteilt)
  • ausstreichen werkwoord (streiche aus, streichst aus, streicht aus, strich aus, stricht aus, ausgestrichen)
  • streuen werkwoord (streue, streust, streut, streute, streutet, gestreut)
  • ausstreuen werkwoord (streue aus, streust aus, streut aus, streute aus, streutet aus, ausgestreut)
  • ausreiben werkwoord (reibe aus, reibst aus, reibt aus, reibte aus, reibtet aus, ausgereibt)
  • aussäen werkwoord (säe aus, säst aus, sät aus, säte aus, sätet aus, ausgesät)

Conjugations for verbreiden:

o.t.t.
 1. verbreid
 2. verbreidt
 3. verbreidt
 4. verbreiden
 5. verbreiden
 6. verbreiden
o.v.t.
 1. verbreidde
 2. verbreidde
 3. verbreidde
 4. verbreidden
 5. verbreidden
 6. verbreidden
v.t.t.
 1. heb verbreid
 2. hebt verbreid
 3. heeft verbreid
 4. hebben verbreid
 5. hebben verbreid
 6. hebben verbreid
v.v.t.
 1. had verbreid
 2. had verbreid
 3. had verbreid
 4. hadden verbreid
 5. hadden verbreid
 6. hadden verbreid
o.t.t.t.
 1. zal verbreiden
 2. zult verbreiden
 3. zal verbreiden
 4. zullen verbreiden
 5. zullen verbreiden
 6. zullen verbreiden
o.v.t.t.
 1. zou verbreiden
 2. zou verbreiden
 3. zou verbreiden
 4. zouden verbreiden
 5. zouden verbreiden
 6. zouden verbreiden
diversen
 1. verbreid!
 2. verbreidt!
 3. verbreid
 4. verbreidend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Vertaal Matrix voor verbreiden:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
ausbauen expanderen; openen; uitbouwen; uitbreiden; uitdijen; verbreiden; vermeerderen; verruimen; verwijden aanbouwen; afmaken; afwisselen; beteren; bijbouwen; bijwerken; completeren; corrigeren; goedmaken; herstellen; herzien; perfectioneren; renoveren; repareren; talrijker maken; uitbouwen; uitbreiden; veranderen; verbeteren; vergroten; vermeerderen; vervolledigen; vervolmaken; verwisselen; volledig maken; voltooien; wijzigen
ausbreiten expanderen; openen; uitbouwen; uitbreiden; uitdijen; verbreiden; vermeerderen; verruimen; verwijden aangroeien; aanwassen; aanwinnen; aanzwellen; breder maken; breed uitmeten; de hoogte ingaan; gedijen; groeien; groter worden; omhooggaan; opzetten; spreiden; stijgen; talrijker maken; toenemen; uitbreiden; uitweiden; verbreden; vergroten; vermeerderen; verwijden; wijder maken
ausdehnen expanderen; openen; uitbouwen; uitbreiden; uitdijen; verbreiden; vermeerderen; verruimen; verwijden aangroeien; aanwassen; aanwinnen; aanzwellen; de hoogte ingaan; gedijen; groeien; groter worden; omhooggaan; opzetten; stijgen; talrijker maken; toenemen; uitbreiden; uitdijen; uitrekken; uitzwellen; vergroten; verlengen; vermeerderen
ausreiben rondstrooien; uitzaaien; uitzenden; verbreiden; verbreider; verdeler; verspreiden; verstrooien uitwrijven
ausstreichen rondstrooien; uitzaaien; uitzenden; verbreiden; verbreider; verdeler; verspreiden; verstrooien effenen; egaliseren; gelijkmaken; gladmaken; uitsmeren; vereffenen
ausstreuen rondstrooien; uitzaaien; uitzenden; verbreiden; verbreider; verdeler; verspreiden; verstrooien bezaaien; een boodschap uitdragen; inzaaien; uitdragen; uitstrooien; uitzaaien; verkondigen; zaaien
aussäen rondstrooien; uitzaaien; uitzenden; verbreiden; verbreider; verdeler; verspreiden; verstrooien bezaaien; een boodschap uitdragen; inzaaien; uitdragen; uitstrooien; uitzaaien; verkondigen; zaaien
ausweiten expanderen; openen; uitbouwen; uitbreiden; uitdijen; verbreiden; vermeerderen; verruimen; verwijden aangroeien; aanwassen; aanwinnen; aanzwellen; de hoogte ingaan; gedijen; groeien; groter worden; omhooggaan; oprekken; opzetten; rekken; stijgen; talrijker maken; toenemen; uitbreiden; vergroten; vermeerderen; verwijden; wijder maken
erweitern expanderen; openen; uitbouwen; uitbreiden; uitdijen; verbreiden; vermeerderen; verruimen; verwijden breder maken; talrijker maken; uitbreiden; verbreden; vergroten; vermeerderen; verwijden; wijder maken
expandieren expanderen; openen; uitbouwen; uitbreiden; uitdijen; verbreiden; vermeerderen; verruimen; verwijden
streuen rondstrooien; uitzaaien; uitzenden; verbreiden; verbreider; verdeler; verspreiden; verstrooien bezaaien; inzaaien; zaaien
verbreiten alom bekend maken; verbreiden; verspreiden ronddelen; rondgeven; rondreiken; talrijker maken; uitbreiden; uitdelen; uitreiken; verdelen; vergroten; vermeerderen
vergrößern expanderen; openen; uitbouwen; uitbreiden; uitdijen; verbreiden; vermeerderen; verruimen; verwijden aangroeien; aanwassen; aanwinnen; aanzwellen; de hoogte ingaan; gedijen; groeien; groter worden; in-/uitzoomen; inzoomen; omhooggaan; opzetten; stijgen; talrijker maken; toenemen; uitbreiden; vergroten; vermeerderen
verteilen rondstrooien; uitzaaien; uitzenden; verbreiden; verbreider; verdeler; verspreiden; verstrooien distribueren; doorgeven; onderverdelen; rantsoeneren; ronddelen; rondgeven; rondreiken; spreiden; trakteren; uitdelen; uitreiken; verdelen

Wiktionary: verbreiden


Cross Translation:
FromToVia
verbreiden verteilen spread — to stretch out, expand
verbreiden ausstreuen spread — to disperse, scatter
verbreiden verbreiten spread — (transitive) to disseminate, make known or present