Overzicht
Nederlands naar Engels:   Meer gegevens...
 1. totstandbrengen:
 2. tot stand brengen:
 3. Wiktionary:


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor tot stand brengen (Nederlands) in het Engels

tot stand brengen vorm van totstandbrengen:

totstandbrengen werkwoord (breng totstand, brengt totstand, bracht totstand, brachten totstand, totstandgebracht)

 1. totstandbrengen
  to accomplish; to achieve; to attain
  – to gain with effort 1
  • accomplish werkwoord (accomplishes, accomplished, accomplishing)
  • achieve werkwoord (achieves, achieved, achieving)
   • she achieved her goal despite setbacks1
  • attain werkwoord (attains, attained, attaining)
  to bring about
  • bring about werkwoord (brings about, brought about, bringing about)

Conjugations for totstandbrengen:

o.t.t.
 1. breng totstand
 2. brengt totstand
 3. brengt totstand
 4. brengen totstand
 5. brengen totstand
 6. brengen totstand
o.v.t.
 1. bracht totstand
 2. bracht totstand
 3. bracht totstand
 4. brachten totstand
 5. brachten totstand
 6. brachten totstand
v.t.t.
 1. heb totstandgebracht
 2. hebt totstandgebracht
 3. heeft totstandgebracht
 4. hebben totstandgebracht
 5. hebben totstandgebracht
 6. hebben totstandgebracht
v.v.t.
 1. had totstandgebracht
 2. had totstandgebracht
 3. had totstandgebracht
 4. hadden totstandgebracht
 5. hadden totstandgebracht
 6. hadden totstandgebracht
o.t.t.t.
 1. zal totstandbrengen
 2. zult totstandbrengen
 3. zal totstandbrengen
 4. zullen totstandbrengen
 5. zullen totstandbrengen
 6. zullen totstandbrengen
o.v.t.t.
 1. zou totstandbrengen
 2. zou totstandbrengen
 3. zou totstandbrengen
 4. zouden totstandbrengen
 5. zouden totstandbrengen
 6. zouden totstandbrengen
en verder
 1. ben totstandgebracht
 2. bent totstandgebracht
 3. is totstandgebracht
 4. zijn totstandgebracht
 5. zijn totstandgebracht
 6. zijn totstandgebracht
diversen
 1. breng totstand!
 2. brengt totstand!
 3. totstandgebracht
 4. totstandbrengend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Vertaal Matrix voor totstandbrengen:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
accomplish totstandbrengen afkrijgen; afmaken; afronden; afwerken; bedingen; bewerkstelligen; beëindigen; completeren; doen; een einde maken aan; fixen; functie bekleden; handelen; klaarkrijgen; klaarmaken; klaarspelen; lappen; uitrichten; uitvoeren; verrichten; vervullen; volbrengen; volmaken; voltooien; volvoeren; voor elkaar krijgen
achieve totstandbrengen een prestatie leveren; presteren
attain totstandbrengen
bring about totstandbrengen bewerkstelligen; losmaken; realiseren; teweegbrengen; tot stand brengen; veroorzaken; verwerkelijken; verwezenlijken; voor elkaar krijgen

tot stand brengen:

tot stand brengen werkwoord (breng tot stand, brengt tot stand, bracht tot stand, brachten tot staden, tot stand gebracht)

 1. tot stand brengen (voor elkaar krijgen)
  to generate; to produce; to bring about; to bring forth; to create
  • generate werkwoord (generates, generated, generating)
  • produce werkwoord (produces, produced, producing)
  • bring about werkwoord (brings about, brought about, bringing about)
  • bring forth werkwoord (brings forth, brought forth, bringing forth)
  • create werkwoord (creates, created, creating)

Conjugations for tot stand brengen:

o.t.t.
 1. breng tot stand
 2. brengt tot stand
 3. brengt tot stand
 4. brengen tot stand
 5. brengen tot stand
 6. brengen tot stand
o.v.t.
 1. bracht tot stand
 2. bracht tot stand
 3. bracht tot stand
 4. brachten tot staden
 5. brachten tot staden
 6. brachten tot staden
v.t.t.
 1. heb tot stand gebracht
 2. hebt tot stand gebracht
 3. heeft tot stand gebracht
 4. hebben tot stand gebracht
 5. hebben tot stand gebracht
 6. hebben tot stand gebracht
v.v.t.
 1. had tot stand gebracht
 2. had tot stand gebracht
 3. had tot stand gebracht
 4. hadden tot stand gebracht
 5. hadden tot stand gebracht
 6. hadden tot stand gebracht
o.t.t.t.
 1. zal tot stand brengen
 2. zult tot stand brengen
 3. zal tot stand brengen
 4. zullen tot stand brengen
 5. zullen tot stand brengen
 6. zullen tot stand brengen
o.v.t.t.
 1. zou tot stand brengen
 2. zou tot stand brengen
 3. zou tot stand brengen
 4. zouden tot stand brengen
 5. zouden tot stand brengen
 6. zouden tot stand brengen
en verder
 1. ben tot stand gebracht
 2. bent tot stand gebracht
 3. is tot stand gebracht
 4. zijn tot stand gebracht
 5. zijn tot stand gebracht
 6. zijn tot stand gebracht
diversen
 1. breng tot stand!
 2. brengt tot stand!
 3. tot stand gebracht
 4. tot stand brengend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Vertaal Matrix voor tot stand brengen:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
produce artikelen; koopwaar; voorwerpen; waar
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bring about tot stand brengen; voor elkaar krijgen bewerkstelligen; losmaken; realiseren; teweegbrengen; totstandbrengen; veroorzaken; verwerkelijken; verwezenlijken
bring forth tot stand brengen; voor elkaar krijgen baren; bevallen; ter wereld brengen; voortbrengen
create tot stand brengen; voor elkaar krijgen afwisselen; concipiëren; herzien; in het leven roepen; maken; scheppen; veranderen; verwekken; verwisselen; wijzigen
generate tot stand brengen; voor elkaar krijgen activeren; opleven; opwekken; reanimeren; tot leven wekken; verlevendigen
produce tot stand brengen; voor elkaar krijgen fabriceren; laten zien; losmaken; maken; opbrengen; opleveren; produceren; tevoorschijnhalen; tevoorschijntoveren; teweegbrengen; vervaardigen; verwekken; voordedaghalen; voortbrengen

Wiktionary: tot stand brengen


Cross Translation:
FromToVia
tot stand brengen realize; realise; achieve; accomplish; fulfil; carry through; produce réaliser — construire

Verwante vertalingen van tot stand brengenEngels

Uitgebreide vertaling voor tot stand brengen (Engels) in het Nederlands

Verwante vertalingen van tot stand brengen