Nederlands

Uitgebreide vertaling voor aanvraag (Nederlands) in het Engels

aanvraag:

aanvraag [de ~] zelfstandig naamwoord

 1. de aanvraag (verzoekschrift; petitie; rekwest; rekest)
  the appeal; the petition
  • appeal [the ~] zelfstandig naamwoord
  • petition [the ~] zelfstandig naamwoord
 2. de aanvraag (taak; contract)
  the case; the contract; the job
  – A customer service issue or problem reported by a customer and the activities that customer service representatives use to resolve it. 1
  • case [the ~] zelfstandig naamwoord
  • contract [the ~] zelfstandig naamwoord
  • job [the ~] zelfstandig naamwoord
 3. de aanvraag
  the request; the HTTP request
  – A request to an Internet site that asks for content to be retrieved. 1
 4. de aanvraag
  the requisition
  – A paper or electronic request for goods or services. 1
 5. de aanvraag
  the supplicant
  – An entity at one end of a point-to-point LAN/WLAN segment that is requesting authenticated access to the network. 1

Vertaal Matrix voor aanvraag:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
HTTP request aanvraag
appeal aanvraag; petitie; rekest; rekwest; verzoekschrift aanlokkelijkheid; aantrekkelijkheid; appèl; attractiviteit; bede; bekoorlijkheid; bekoring; betovering; bezwaarschrift; fascinatie; rechtsmiddel; smeekbede; smeekgebed; verzoek
case aanvraag; contract; taak aangelegenheid; affaire; behuizing; casus; doos; etui; foedraal; geding; geval; issue; kist; kistje; koker; kokervormig doosje; krat; kratje; kwestie; la; lade; naamval; pennendoosje; pennenkoker; probleem; procedure; proces; proefpersoon; punt; rechtsgeding; rechtszaak; schuifla; schuiflade; vraagstuk; zaak
contract aanvraag; contract; taak contract; overeenkomst
job aanvraag; contract; taak aanstelling; ambacht; ambt; arbeid; arbeidsplaats; baan; baantje; benoeming; beroep; betrekking; bezigheid; dienstbetrekking; functie; inspanning; installatie; job; karweitje; klusje; positie; taak; vak; werk; werkkring; werkplek; werkzaamheid
petition aanvraag; petitie; rekest; rekwest; verzoekschrift bezwaarschrift; claim; eis; smeekschrift; verzoekschrift; vordering
request aanvraag bede; bod; eis; interpellatie; motie; opvragen; opvraging; propositie; smeekbede; smeekgebed; verzoek; voorstel; voorstel doen; vordering; vraag
requisition aanvraag bestelopdracht; onderdelenbestelopdracht; rekwisitie
supplicant aanvraag smekeling
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
appeal aantekenen; aanvragen; aanzoeken; appelleren; appèl aantekenen; beroepen; bidden; smeken; uitnodigen; verzet aantekenen; verzoeken; vragen
contract contract aangaan; contracteren; onverlangd krijgen; opdoen; oplopen; samentrekken
petition aanvragen; aanzoeken; rekwestreren; uitnodigen; verzoeken; vragen
request aanvragen; aanzoeken; bidden; rekwestreren; smeken; uitnodigen; verzoeken; vragen
requisition rekwisiteren

Wiktionary: aanvraag

aanvraag
noun
 1. verzoek, vaak min of meer officieel
aanvraag
noun
 1. a verbal or written request

Cross Translation:
FromToVia
aanvraag petition; application AntragGesuch, schriftliche Bitte
aanvraag enquiry; inquiry AnfrageFrage an jemanden, mit der eine Antwort erwartet wird.
aanvraag request Anforderung — Forderung mit dem Ziel, etwas Bestimmtes zu erhalten
aanvraag command; control commande — comm|fr ordre donné à un fabricant, à un ouvrier, à un artiste de faire un certain ouvrage, ou à un marchand de faire une certaine livraison.

aanvragen:

aanvragen werkwoord (vraag aan, vraagt aan, vroeg aan, vroegen aan, aangevraagd)

 1. aanvragen (aanzoeken; vragen; verzoeken; uitnodigen)
  to request; to require; to ask; apply to; to appeal; to query; to petition; to beg; to examine; to pretest; to test; to try out; to try
  • request werkwoord (requests, requested, requesting)
  • require werkwoord (requires, required, requiring)
  • ask werkwoord (asks, asked, asking)
  • apply to werkwoord
  • appeal werkwoord (appeals, appealed, appealing)
  • query werkwoord (queries, queried, querying)
  • petition werkwoord (petitions, petitioned, petitioning)
  • beg werkwoord (begs, begged, begging)
  • examine werkwoord (examines, examined, examining)
  • pretest werkwoord (pretests, pretested, pretesting)
  • test werkwoord (tests, tested, testing)
  • try out werkwoord (tries out, tried out, trying out)
  • try werkwoord (tries, tried, trying)
 2. aanvragen (rekwestreren; vragen; verzoeken)
  to request; apply for; to query; to ask for; to file a petition; to petition
  • request werkwoord (requests, requested, requesting)
  • apply for werkwoord
  • query werkwoord (queries, queried, querying)
  • ask for werkwoord (asks for, asked for, asking for)
  • file a petition werkwoord (files a petition, filed a petition, filing a petition)
  • petition werkwoord (petitions, petitioned, petitioning)
 3. aanvragen (opvragen; verzoeken; vragen)
  to ask for; to claim
  • ask for werkwoord (asks for, asked for, asking for)
  • claim werkwoord (claims, claimed, claiming)

Conjugations for aanvragen:

o.t.t.
 1. vraag aan
 2. vraagt aan
 3. vraagt aan
 4. vragen aan
 5. vragen aan
 6. vragen aan
o.v.t.
 1. vroeg aan
 2. vroeg aan
 3. vroeg aan
 4. vroegen aan
 5. vroegen aan
 6. vroegen aan
v.t.t.
 1. heb aangevraagd
 2. hebt aangevraagd
 3. heeft aangevraagd
 4. hebben aangevraagd
 5. hebben aangevraagd
 6. hebben aangevraagd
v.v.t.
 1. had aangevraagd
 2. had aangevraagd
 3. had aangevraagd
 4. hadden aangevraagd
 5. hadden aangevraagd
 6. hadden aangevraagd
o.t.t.t.
 1. zal aanvragen
 2. zult aanvragen
 3. zal aanvragen
 4. zullen aanvragen
 5. zullen aanvragen
 6. zullen aanvragen
o.v.t.t.
 1. zou aanvragen
 2. zou aanvragen
 3. zou aanvragen
 4. zouden aanvragen
 5. zouden aanvragen
 6. zouden aanvragen
diversen
 1. vraag aan!
 2. vraagt aan!
 3. aangevraagd
 4. aanvragende
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

aanvragen [het ~] zelfstandig naamwoord

 1. het aanvragen (opgeven)
  the applying; the requesting; the applying for something; the asking for

Vertaal Matrix voor aanvragen:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
appeal aanlokkelijkheid; aantrekkelijkheid; aanvraag; appèl; attractiviteit; bede; bekoorlijkheid; bekoring; betovering; bezwaarschrift; fascinatie; petitie; rechtsmiddel; rekest; rekwest; smeekbede; smeekgebed; verzoek; verzoekschrift
applying aanvragen; opgeven aanmelden; inschrijving
applying for something aanvragen; opgeven
asking for aanvragen; opgeven
claim aanspraak; aanspraak maken op; beweren; claim; eis; eis tot schadevergoeding; opvragen; opvraging; recht; rechtsgrond; rechtstitel; rechtsvordering; schadeclaim; schadevordering; schuldvordering; titel; vordering; vraag
petition aanvraag; bezwaarschrift; claim; eis; petitie; rekest; rekwest; smeekschrift; verzoekschrift; vordering
query eis; query; vordering; vraag
request aanvraag; bede; bod; eis; interpellatie; motie; opvragen; opvraging; propositie; smeekbede; smeekgebed; verzoek; voorstel; voorstel doen; vordering; vraag
requesting aanvragen; opgeven
test beproeving; bezoeking; chemische verbinding; computertoets; ergernis; grief; kwelling; maatstaf; nood; probeersel; proef; proefwerk; reagens; repetitie; temptatie; test; toets; toetssteen
try inspanning; poging; probeersel
try out eerste voorstelling; première
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
appeal aanvragen; aanzoeken; uitnodigen; verzoeken; vragen aantekenen; appelleren; appèl aantekenen; beroepen; bidden; smeken; verzet aantekenen; verzoeken; vragen
apply for aanvragen; rekwestreren; verzoeken; vragen
apply to aanvragen; aanzoeken; uitnodigen; verzoeken; vragen
ask aanvragen; aanzoeken; uitnodigen; verzoeken; vragen bidden; navragen; smeken; verzoeken; vraag stellen; vragen
ask for aanvragen; opvragen; rekwestreren; verzoeken; vragen
beg aanvragen; aanzoeken; uitnodigen; verzoeken; vragen bedelen; bidden; schooien; smeken; soebatten; verzoeken; vragen
claim aanvragen; opvragen; verzoeken; vragen aanspraak maken op; aanspraak op maken; eisen; inmanen; invorderen; opeisen; opvorderen; rekwireren; vorderen
examine aanvragen; aanzoeken; uitnodigen; verzoeken; vragen aanschouwen; bekijken; beproeven; bezichtigen; bezien; controleren; examen afnemen; examineren; fouilleren; inspecteren; keuren; nagaan; nakijken; onderzoeken; overhoren; proberen; schouwen; testen; toetsen; uitproberen; uittesten; visiteren
file a petition aanvragen; rekwestreren; verzoeken; vragen
petition aanvragen; aanzoeken; rekwestreren; uitnodigen; verzoeken; vragen
pretest aanvragen; aanzoeken; uitnodigen; verzoeken; vragen beproeven; proberen; testen; toetsen; uitproberen; uittesten
query aanvragen; aanzoeken; rekwestreren; uitnodigen; verzoeken; vragen bidden; smeken; verzoeken; vraag stellen; vragen
request aanvragen; aanzoeken; rekwestreren; uitnodigen; verzoeken; vragen bidden; smeken; verzoeken; vragen
require aanvragen; aanzoeken; uitnodigen; verzoeken; vragen behoeven; benodigen; eisen; nodig hebben; vereisen; vergen; verlangen
test aanvragen; aanzoeken; uitnodigen; verzoeken; vragen beproeven; examen afnemen; examineren; keuren; onderzoeken; op de proef stellen; overhoren; proberen; proeven; testen; toetsen; uitproberen; uittesten
try aanvragen; aanzoeken; uitnodigen; verzoeken; vragen aanproberen; beproeven; berechten; betrachten; keuren; onderzoeken; op de proef stellen; passen; pogen; proberen; proeven; smaken; testen; toetsen; trachten; uitproberen; uittesten; vervolgen
try out aanvragen; aanzoeken; uitnodigen; verzoeken; vragen beproeven; proberen; testen; toetsen; uitproberen; uittesten

Verwante definities voor "aanvragen":

 1. er officieel om vragen bij een instelling2
  • u moet een nieuw paspoort aanvragen2

Wiktionary: aanvragen

aanvragen
verb
 1. verzoeken, min of meer officieel

Cross Translation:
FromToVia
aanvragen apply for; propose beantragen — einen Antrag auf etwas, jemanden stellen
aanvragen command; tell; dictate; book; procure commander — Ordonner, enjoindre quelque chose à quelqu’un. (Sens général).
aanvragen ask; ask for; inquire; request; demand demander — Indiquer à quelqu’un par des paroles, par un écrit ou tout autre moyen ce qu’on désire obtenir de lui.
aanvragen pray; ask; ask for; beg; bid; request; apply; seek; apply for prieradorer la divinité en lui demander une grâce, en la remercier d’une grâce.